Advanced

Vad är tillit värt?

Ohm, Hannah LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Uppsatsen undersöker hur samhällsentreprenörskap kan analyseras och värderas i nationalekonomiska termer. Efter en introduktion till fenomenet och en kritisk genomgång av dess kontext, redogör jag för en handfull olika analytiska ansatser. För att fånga upp både nationalekonomins bredd och samhällsentreprenörskapets komplexitet är uppsatsen indelad i en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen består av teorier från R. Putnam, D. North och E. Ostrom, utvalda och anpassade till analysering av samhällsentreprenörskap. Den kvantitativa delen redogör för en mätning av socialt kapital samt SROI, en redovisningsmodell som beräknar verksamhetens sociala vinster i pengar. Som värderingsmetod erbjuds därmed både teoretiska ansatser... (More)
Uppsatsen undersöker hur samhällsentreprenörskap kan analyseras och värderas i nationalekonomiska termer. Efter en introduktion till fenomenet och en kritisk genomgång av dess kontext, redogör jag för en handfull olika analytiska ansatser. För att fånga upp både nationalekonomins bredd och samhällsentreprenörskapets komplexitet är uppsatsen indelad i en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen består av teorier från R. Putnam, D. North och E. Ostrom, utvalda och anpassade till analysering av samhällsentreprenörskap. Den kvantitativa delen redogör för en mätning av socialt kapital samt SROI, en redovisningsmodell som beräknar verksamhetens sociala vinster i pengar. Som värderingsmetod erbjuds därmed både teoretiska ansatser och praktiska mätmetoder. Samtliga metoder tillämpas exemplifierande på ett aktuellt samhällsentreprenörskap integrationsprojektet Barn i Stan.

Förutom att generellt belysa nationalekonomins relevans i forskning kringsamhälls- entreprenörskap, erbjuder uppsatsen även specifika analysmetoder för sammanhanget. Ett viktigt resultat som därigenom kan uppnås äratt samhällsentreprenörsprocessen kan diskuteras utifrån en helhetssyn där såväl uppstartfasen som resultatet kan analyseras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohm, Hannah LU
supervisor
organization
alternative title
Ansats till nationalekonomisk metodutveckling för värdering av samhällsentreprenörskapets vinster
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Samhällsentreprenörskap, Robert Putnam, David C. North, Elinor Ostrom, socialt kapital, Barn i Stan, SROI
language
Swedish
id
1894800
date added to LUP
2011-05-25 13:31:25
date last changed
2015-10-19 15:46:24
@misc{1894800,
 abstract   = {Uppsatsen undersöker hur samhällsentreprenörskap kan analyseras och värderas i nationalekonomiska termer. Efter en introduktion till fenomenet och en kritisk genomgång av dess kontext, redogör jag för en handfull olika analytiska ansatser. För att fånga upp både nationalekonomins bredd och samhällsentreprenörskapets komplexitet är uppsatsen indelad i en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvalitativa delen består av teorier från R. Putnam, D. North och E. Ostrom, utvalda och anpassade till analysering av samhällsentreprenörskap. Den kvantitativa delen redogör för en mätning av socialt kapital samt SROI, en redovisningsmodell som beräknar verksamhetens sociala vinster i pengar. Som värderingsmetod erbjuds därmed både teoretiska ansatser och praktiska mätmetoder. Samtliga metoder tillämpas exemplifierande på ett aktuellt samhällsentreprenörskap integrationsprojektet Barn i Stan.

Förutom att generellt belysa nationalekonomins relevans i forskning kringsamhälls- entreprenörskap, erbjuder uppsatsen även specifika analysmetoder för sammanhanget. Ett viktigt resultat som därigenom kan uppnås äratt samhällsentreprenörsprocessen kan diskuteras utifrån en helhetssyn där såväl uppstartfasen som resultatet kan analyseras.},
 author    = {Ohm, Hannah},
 keyword   = {Samhällsentreprenörskap,Robert Putnam,David C. North,Elinor Ostrom,socialt kapital,Barn i Stan,SROI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är tillit värt?},
 year     = {2011},
}