Advanced

Från företagsrekonstruktion till egenförvaltning

Vitalisson, Filip LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
This thesis sets out to describe how a business reorganization procedure works according to existing Swedish law. This thesis also aims to describe the proposed changes and why the changes have been proposed. The current law has been criticized of being slow and inefficient, and also that it is too expensive to reorganize smaller businesses. There is no convenient way to change direction from business reorganization a corporate bankruptcy.

The expectations on the law were high. But now, 15 years later, it has only been used to a small extent. There have been some changes over these years to try to increase the number of business reorganizations. One example is the introduction of wage guarantee for employers during business... (More)
This thesis sets out to describe how a business reorganization procedure works according to existing Swedish law. This thesis also aims to describe the proposed changes and why the changes have been proposed. The current law has been criticized of being slow and inefficient, and also that it is too expensive to reorganize smaller businesses. There is no convenient way to change direction from business reorganization a corporate bankruptcy.

The expectations on the law were high. But now, 15 years later, it has only been used to a small extent. There have been some changes over these years to try to increase the number of business reorganizations. One example is the introduction of wage guarantee for employers during business reorganization. Despite legislative changes, the use of the procedure hasn’t increased until 2009, the year of the Saab Automobiles reorganization.

In most other countries there have been changes to their insolvency law. Now changes are on their way also in Sweden. This thesis describes the proposed changes. It is proposed that Sweden shall have one single insolvency law that deals with both bankruptcy and business reorganization. The procedure will provide an opportunity to start the process as a reorganization case but switch it to a bankruptcy case if the condition for a successful reorganization changes.

The proposed law is expected to give companies with incipient economic problems an opportunity to become profitable again. The proposed procedure is much more flexible, time efficient and cost-effective than the present. It also gives the debtor an incentive to apply before his financial problems gets out of hand and to present a well thought out and detailed reorganization plan because the procedure may be performed through self-management, which means that the debtor retains control over their property.

The reason that the procedure has not been used to a particularly large extent depends on that the procedure is time consuming, expensive and that the current law is unclear. Smaller companies probably choose other ways to reorganize their businesses, for example through bankruptcy. There is no intrinsic value in that more companies are reconstructed. What matters is that the right companies, i.e. companies that have a healthy business idea and that can become profitable are reconstructed. (Less)
Abstract (Swedish)
Examensarbetet redogör för hur ett rekonstruktionsförfarande går till enligt gällande rätt och redogör även till viss del för den kritik som har riktats mot förfarandet och hur lagstiftaren har gått tillväga för att möta denna kritik. Bland annat anses förfarandet vara långsamt och dyrt. Det har vidare angetts att det saknas en enhetlig reglering för konkursförfarandet och rekonstruktionsförfarandet vilket har omöjliggjort en enkel möjlighet till att byta inriktning då förutsättningar för rekonstruktion inte längre föreligger.

Förväntningarna vid lagens införande var att lagen om företagsrekonstruktion skulle erbjuda företag med begynnande ekonomiska problem en väg tillbaka till lönsamhet. Nu har lagen funnits i ca 15 år men... (More)
Examensarbetet redogör för hur ett rekonstruktionsförfarande går till enligt gällande rätt och redogör även till viss del för den kritik som har riktats mot förfarandet och hur lagstiftaren har gått tillväga för att möta denna kritik. Bland annat anses förfarandet vara långsamt och dyrt. Det har vidare angetts att det saknas en enhetlig reglering för konkursförfarandet och rekonstruktionsförfarandet vilket har omöjliggjort en enkel möjlighet till att byta inriktning då förutsättningar för rekonstruktion inte längre föreligger.

Förväntningarna vid lagens införande var att lagen om företagsrekonstruktion skulle erbjuda företag med begynnande ekonomiska problem en väg tillbaka till lönsamhet. Nu har lagen funnits i ca 15 år men förfarandet har under dessa år använts endast i liten utsträckning. Det har genomförts vissa förändringar under dessa år för att försöka öka antalet rekonstruktioner, exempelvis har lönegaranti införts. Trots lagändringar har förfarandets användning inte ökat förrän under 2009, det år då Saab Automobiles rekonstruerades.

Det har i flertalet andra länder skett förändringar på insolvensrättens område och förändringar är på gång även i Sverige. Detta examensarbete redogör för de föreslagna förändringarna. Det föreslås i SOU 2010:2 ett gemensamt insolvensförfarande i svensk rätt. Genom den tilltänkta insolvenslagen slås konkursinstitutet ihop med lagen om företagsrekonstruktion. Förfarandet öppnar upp för möjligheten att påbörja förfarandet som ett rekonstruktionsärende men om förutsättningarna för en lyckad rekonstruktion försvinner kan förfarandet byta inriktning och i stället drivas vidare mot avveckling.

Konsekvenserna av att den föreslagna insolvenslagen införs kommer troligen bli att ett insolvensförfarande under egenförvaltning kommer att bli mer attraktivt än ett förfarande genom lagen om företagsrekonstruktion. Det föreslagna förfarandet är betydligt mer flexibelt, tidseffektivt och kostnadseffektivt än det nuvarande. Det ger dessutom gäldenären större incitament att ansöka i tid och att presentera en väl genomtänkt och detaljerad rekonstruktionsplan eftersom förfarandet då kan ske genom egenförvaltning, vilket innebär att gäldenären behåller kontrollen över sin egendom.

Anledningen till att förfarandet inte har använts i speciellt stor utsträckning hänger enligt slutsatsen i detta arbete ihop med att förfarandet är tidskrävande, dyrt och att det saknas tydliga regler i lagen om företagsrekonstruktion. Det är även troligt att flertalet mindre företag rekonstrueras genom konkurs. Det finns inte heller något egentligt egenvärde i att fler företag rekonstrueras. Vad som har betydelse är att rätt företag, det vill säga företag som har en bärande affärsidé och som åter kan bli lönsamma, rekonstrueras. En annan slutsats är att förfarandet fått ett uppsving på grund av den rekonstruktion som SAAB Automobiles genomförde. Den rekonstruktionen verkar på egen hand ha lyckats marknadsföra förfarandet och följden har blivit en fördubbling av antalet företagsrekonstruktioner jämfört med tidigare år. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vitalisson, Filip LU
supervisor
organization
alternative title
Company reorganization - proposed changes in Swedish legislation
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt, förmögenhetsrätt, insolvensrätt
language
Swedish
id
1937969
date added to LUP
2011-05-02 17:00:32
date last changed
2011-05-02 17:00:32
@misc{1937969,
 abstract   = {This thesis sets out to describe how a business reorganization procedure works according to existing Swedish law. This thesis also aims to describe the proposed changes and why the changes have been proposed. The current law has been criticized of being slow and inefficient, and also that it is too expensive to reorganize smaller businesses. There is no convenient way to change direction from business reorganization a corporate bankruptcy. 

The expectations on the law were high. But now, 15 years later, it has only been used to a small extent. There have been some changes over these years to try to increase the number of business reorganizations. One example is the introduction of wage guarantee for employers during business reorganization. Despite legislative changes, the use of the procedure hasn’t increased until 2009, the year of the Saab Automobiles reorganization. 

In most other countries there have been changes to their insolvency law. Now changes are on their way also in Sweden. This thesis describes the proposed changes. It is proposed that Sweden shall have one single insolvency law that deals with both bankruptcy and business reorganization. The procedure will provide an opportunity to start the process as a reorganization case but switch it to a bankruptcy case if the condition for a successful reorganization changes. 

The proposed law is expected to give companies with incipient economic problems an opportunity to become profitable again. The proposed procedure is much more flexible, time efficient and cost-effective than the present. It also gives the debtor an incentive to apply before his financial problems gets out of hand and to present a well thought out and detailed reorganization plan because the procedure may be performed through self-management, which means that the debtor retains control over their property. 

The reason that the procedure has not been used to a particularly large extent depends on that the procedure is time consuming, expensive and that the current law is unclear. Smaller companies probably choose other ways to reorganize their businesses, for example through bankruptcy. There is no intrinsic value in that more companies are reconstructed. What matters is that the right companies, i.e. companies that have a healthy business idea and that can become profitable are reconstructed.},
 author    = {Vitalisson, Filip},
 keyword   = {Civilrätt,förmögenhetsrätt,insolvensrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från företagsrekonstruktion till egenförvaltning},
 year     = {2011},
}