Advanced

Asylsökande flyktingars upplevda aktivitetsbehov

Rossling, Josefin and Rydberg, Kajsa (2010) ATPK65 20101
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet. Denna studie syftar till att retrospektivt undersöka asylsökande flyktingars upplevda aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden. Datainsamling gjordes genom intervjuer med fyra kvinnor och tre män i olika åldrar och med olika bakgrund och nationalitet som alla hade varit asylsökande i Sverige. Personerna intervjuades individuellt med hjälp av semistrukturerade frågor rörande aktiviteter under asylperioden. Resultatet av studien visade att personerna av olika... (More)
Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet. Denna studie syftar till att retrospektivt undersöka asylsökande flyktingars upplevda aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden. Datainsamling gjordes genom intervjuer med fyra kvinnor och tre män i olika åldrar och med olika bakgrund och nationalitet som alla hade varit asylsökande i Sverige. Personerna intervjuades individuellt med hjälp av semistrukturerade frågor rörande aktiviteter under asylperioden. Resultatet av studien visade att personerna av olika anledningar hade svårt att genomföra meningsfulla aktiviteter under asylperioden. Det primära fokuset var för många att få uppehållstillstånd vilket överskuggade vikten av övriga vardagsaktiviteter. Personerna uttryckte flera gemensamma aktiviteter som de ansåg vara viktiga att utföra under asylperioden, innebörd och mening av aktiviteterna varierade dock från person till person. Majoriteten av personerna ansåg det viktigt och meningsfullt att lära sig språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera under asylperioden. Personerna i studien uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var ett sätt att behålla den mentala hälsan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rossling, Josefin and Rydberg, Kajsa
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Asylsökande, flykting, aktivitetsberövande, aktivitetsutanförskap, aktivitetsbalans och meningsfulla aktiviteter
language
Swedish
id
1940292
date added to LUP
2011-05-09 11:32:57
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1940292,
 abstract   = {Att tvingas fly från sitt land till ett annat kan resultera i stora påfrestningar för individen. Att därefter leva i en oviss väntan som asylsökande blir för många personer förknippat med en tid av passivitet och en känsla av meningslöshet. Denna studie syftar till att retrospektivt undersöka asylsökande flyktingars upplevda aktivitetsbehov och deras uppfattning om meningsfulla aktiviteter under asylperioden. Datainsamling gjordes genom intervjuer med fyra kvinnor och tre män i olika åldrar och med olika bakgrund och nationalitet som alla hade varit asylsökande i Sverige. Personerna intervjuades individuellt med hjälp av semistrukturerade frågor rörande aktiviteter under asylperioden. Resultatet av studien visade att personerna av olika anledningar hade svårt att genomföra meningsfulla aktiviteter under asylperioden. Det primära fokuset var för många att få uppehållstillstånd vilket överskuggade vikten av övriga vardagsaktiviteter. Personerna uttryckte flera gemensamma aktiviteter som de ansåg vara viktiga att utföra under asylperioden, innebörd och mening av aktiviteterna varierade dock från person till person. Majoriteten av personerna ansåg det viktigt och meningsfullt att lära sig språket, att få förståelse för svenska seder och bruk, att få samhällsinformation samt att få möjlighet till att arbeta eller praktisera under asylperioden. Personerna i studien uttrycker vikten av aktiviteter för att slippa tänka på det förflutna eller på oron kring beskedet om de fick stanna eller inte. Att hålla sig sysselsatt var ett sätt att behålla den mentala hälsan.},
 author    = {Rossling, Josefin and Rydberg, Kajsa},
 keyword   = {Asylsökande,flykting,aktivitetsberövande,aktivitetsutanförskap,aktivitetsbalans och meningsfulla aktiviteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Asylsökande flyktingars upplevda aktivitetsbehov},
 year     = {2010},
}