Advanced

Betydelsen av att sälja Aluma - Hur några försäljare upplever aktiviteten gatutidningsförsäljning

Duarte Nettleingham, Jennifer and Juricko, Viktoria (2010) ATPK65 20101
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
De senaste åren har andelen hemlösa i Sverige ökat och Alumaförsäljare har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Att vara Alumaförsäljare kan innebära att ta ansvar och att planera och många försäljare har inte klarat detta på länge. Våra dagliga aktiviteter skapar rutiner och vanor som kan ge stabilitet i vardagen och därmed göra det vardagliga livet mer
förutsägbart. Studier om hemlöshet fokuserar ofta på stöd och service medan få studier beskriver hemlösas erfarenheter och engagemang i aktiviteter sett ur deras eget perspektiv. Syftet med studien var att undersöka hur några Alumaförsäljare upplever betydelsen av att sälja Aluma. Undersökningen byggde på en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som... (More)
De senaste åren har andelen hemlösa i Sverige ökat och Alumaförsäljare har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Att vara Alumaförsäljare kan innebära att ta ansvar och att planera och många försäljare har inte klarat detta på länge. Våra dagliga aktiviteter skapar rutiner och vanor som kan ge stabilitet i vardagen och därmed göra det vardagliga livet mer
förutsägbart. Studier om hemlöshet fokuserar ofta på stöd och service medan få studier beskriver hemlösas erfarenheter och engagemang i aktiviteter sett ur deras eget perspektiv. Syftet med studien var att undersöka hur några Alumaförsäljare upplever betydelsen av att sälja Aluma. Undersökningen byggde på en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att Aluma har bidragit till många positiva förändringar för de deltagare som medverkade i studien. De har skapat sig en mer strukturerad tillvaro och har tankar om framtiden. Mötet med människor gör att deltagarna känner sig bekräftade som ansvarsfulla individer och deras möjligheter att integrera sig i samhället ökar. Gatutidningsförsäljning kan ses som en meningsfull aktivitet för deltagarna i denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Duarte Nettleingham, Jennifer and Juricko, Viktoria
supervisor
organization
course
ATPK65 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Alumaförsäljare, arbetsterapi, meningsfull aktivitet
language
English
id
1940324
date added to LUP
2011-05-09 11:30:45
date last changed
2015-12-14 13:22:03
@misc{1940324,
 abstract   = {De senaste åren har andelen hemlösa i Sverige ökat och Alumaförsäljare har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Att vara Alumaförsäljare kan innebära att ta ansvar och att planera och många försäljare har inte klarat detta på länge. Våra dagliga aktiviteter skapar rutiner och vanor som kan ge stabilitet i vardagen och därmed göra det vardagliga livet mer
förutsägbart. Studier om hemlöshet fokuserar ofta på stöd och service medan få studier beskriver hemlösas erfarenheter och engagemang i aktiviteter sett ur deras eget perspektiv. Syftet med studien var att undersöka hur några Alumaförsäljare upplever betydelsen av att sälja Aluma. Undersökningen byggde på en kvalitativ ansats med semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att Aluma har bidragit till många positiva förändringar för de deltagare som medverkade i studien. De har skapat sig en mer strukturerad tillvaro och har tankar om framtiden. Mötet med människor gör att deltagarna känner sig bekräftade som ansvarsfulla individer och deras möjligheter att integrera sig i samhället ökar. Gatutidningsförsäljning kan ses som en meningsfull aktivitet för deltagarna i denna studie.},
 author    = {Duarte Nettleingham, Jennifer and Juricko, Viktoria},
 keyword   = {Alumaförsäljare,arbetsterapi,meningsfull aktivitet},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av att sälja Aluma - Hur några försäljare upplever aktiviteten gatutidningsförsäljning},
 year     = {2010},
}