Advanced

Price-to-book och storlek En hållbar evalueringsmetod vid portföljval?

Askelöf, Per LU and Brandén, Victor (2011) NEKK01 20101
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med uppsatsen är att se om Price to Book-tal är en bra evalueringsvariabel; om en kategorisering efter Price to Book-tal genererar en portfölj med högre avkastning än andra. Vidare syftar uppsatsen till att utröna huruvida Juni månad presterar bättre än andra månader i genomsnitt.

Genomförande
Under genomförandet har månadsavkastningar för indexet OMXSB, under perioden 2002-2009, insamlats. De omfattade bolagen har delats in i grupper, dels efter storlek (MV) och dels efter Price to Book-ratio.

Enkel regression har därefter genomförts på de portföljer som delats in efter Price to Book-ratio. Medan multipel regression utförts på de portföljer som delats in efter storlek. T-test har utförts i syfte att se om några av... (More)
Syfte
Syftet med uppsatsen är att se om Price to Book-tal är en bra evalueringsvariabel; om en kategorisering efter Price to Book-tal genererar en portfölj med högre avkastning än andra. Vidare syftar uppsatsen till att utröna huruvida Juni månad presterar bättre än andra månader i genomsnitt.

Genomförande
Under genomförandet har månadsavkastningar för indexet OMXSB, under perioden 2002-2009, insamlats. De omfattade bolagen har delats in i grupper, dels efter storlek (MV) och dels efter Price to Book-ratio.

Enkel regression har därefter genomförts på de portföljer som delats in efter Price to Book-ratio. Medan multipel regression utförts på de portföljer som delats in efter storlek. T-test har utförts i syfte att se om några av portföljernas avkastningar är signifikant skiljda från någon annans.

Avkastningarna för Juni månad sorterades ut. Junis medelavkastning jämfördes mot övriga månaders medelavkastning, samt varje år för sig.

Resultat
Det har ej gått att urskilja något signifikant samband mellan avkastning hos bolag, oavsett indelning, och deras Price to Book-tal.
Inget av de genomförda t-testen visar på signifikanta skillnader. Således kan en kategorisering efter Price to Book-tal ej sägas vara en effektiv evalueringsmetod att använda sig av vid olika portföljvalsstrategier.

Juni månads genomsnittsavkastning är lägre än övriga månaders. Dock är skillnaderna små vid jämförelse år för år. Möjligheten finns att avkastningen för Juni månad, under början av utav den studerade perioden, varit sämre och att dessa mindre bra år påverkade det totala genomsnittet.

Svaga resultat kan bero på volatil marknad under den valda perioden. Men kan även hänföras till det faktum den prövade strategin upptäckts tidigare, att marknade nu har anpassat sig och att strategin därför ineffektiviserats. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Askelöf, Per LU and Brandén, Victor
supervisor
organization
course
NEKK01 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Price to Book, Storlek, Portföljval, Evalueringsmetod
language
Swedish
id
1962484
date added to LUP
2011-05-18 13:48:47
date last changed
2011-05-18 13:48:47
@misc{1962484,
 abstract   = {Syfte
Syftet med uppsatsen är att se om Price to Book-tal är en bra evalueringsvariabel; om en kategorisering efter Price to Book-tal genererar en portfölj med högre avkastning än andra. Vidare syftar uppsatsen till att utröna huruvida Juni månad presterar bättre än andra månader i genomsnitt. 

Genomförande
Under genomförandet har månadsavkastningar för indexet OMXSB, under perioden 2002-2009, insamlats. De omfattade bolagen har delats in i grupper, dels efter storlek (MV) och dels efter Price to Book-ratio.

Enkel regression har därefter genomförts på de portföljer som delats in efter Price to Book-ratio. Medan multipel regression utförts på de portföljer som delats in efter storlek. T-test har utförts i syfte att se om några av portföljernas avkastningar är signifikant skiljda från någon annans.

Avkastningarna för Juni månad sorterades ut. Junis medelavkastning jämfördes mot övriga månaders medelavkastning, samt varje år för sig.

Resultat
Det har ej gått att urskilja något signifikant samband mellan avkastning hos bolag, oavsett indelning, och deras Price to Book-tal. 
Inget av de genomförda t-testen visar på signifikanta skillnader. Således kan en kategorisering efter Price to Book-tal ej sägas vara en effektiv evalueringsmetod att använda sig av vid olika portföljvalsstrategier.

Juni månads genomsnittsavkastning är lägre än övriga månaders. Dock är skillnaderna små vid jämförelse år för år. Möjligheten finns att avkastningen för Juni månad, under början av utav den studerade perioden, varit sämre och att dessa mindre bra år påverkade det totala genomsnittet.

Svaga resultat kan bero på volatil marknad under den valda perioden. Men kan även hänföras till det faktum den prövade strategin upptäckts tidigare, att marknade nu har anpassat sig och att strategin därför ineffektiviserats.},
 author    = {Askelöf, Per and Brandén, Victor},
 keyword   = {Price to Book,Storlek,Portföljval,Evalueringsmetod},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Price-to-book och storlek En hållbar evalueringsmetod vid portföljval?},
 year     = {2011},
}