Advanced

Hitta rätt kombination

Kron, Daniel LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syfte
Utifrån antagandet om att en investerare nyttomaximerar sin portfölj genom hög förväntad avkastning, är syftet med denna studie i ett första skede att undersöka och analysera hur en portfölj av två fondkategorier bör kombineras och varför. Det sker i sin tur utifrån investerares skilda preferenser vad gäller riskbenägenhet och placeringshorisont. I ett andra skede syftar studien att undersöka om och i så fall hur fördelningen i portföljerna förändras vid längre placeringshorisonter.

Metod
Uppsatsen använder en kvantitativ metodansats innehållande 107 stycken dataserier mellan 2006-01-01--2011-01-01. Bearbetning av data har i största utsträckning gjorts med hjälp av MS Excel. Hypotestest används för att tillgodose uppsatsens... (More)
Syfte
Utifrån antagandet om att en investerare nyttomaximerar sin portfölj genom hög förväntad avkastning, är syftet med denna studie i ett första skede att undersöka och analysera hur en portfölj av två fondkategorier bör kombineras och varför. Det sker i sin tur utifrån investerares skilda preferenser vad gäller riskbenägenhet och placeringshorisont. I ett andra skede syftar studien att undersöka om och i så fall hur fördelningen i portföljerna förändras vid längre placeringshorisonter.

Metod
Uppsatsen använder en kvantitativ metodansats innehållande 107 stycken dataserier mellan 2006-01-01--2011-01-01. Bearbetning av data har i största utsträckning gjorts med hjälp av MS Excel. Hypotestest används för att tillgodose uppsatsens andra syfte vad gäller portföljernas fördelning vid olika placeringshorisonter.

Slutsats
För att uppnå högst förväntad avkastning givet en viss risknivå och placeringshorisont bör en portfölj bestående av två fondkategorier innehålla en andel hög- och en andel lågriskkategorier. Fördelningen mellan innehavet påverkas av investerarens placeringshorisont och den risk investeraren är villig att ta. Ju längre placeringshorisont desto större andel högriskkategorier behövs i portföljen för att bevara sin riskposition. Korrelationen anses vara av yttersta betydelse vid beräkning och viktande av optimala portföljer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kron, Daniel LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Avkastning, risk, placeringshorisont, korrelation, portföljoptimering
language
Swedish
id
1963817
date added to LUP
2011-05-20 14:57:38
date last changed
2011-05-20 14:57:38
@misc{1963817,
 abstract   = {Syfte 
Utifrån antagandet om att en investerare nyttomaximerar sin portfölj genom hög förväntad avkastning, är syftet med denna studie i ett första skede att undersöka och analysera hur en portfölj av två fondkategorier bör kombineras och varför. Det sker i sin tur utifrån investerares skilda preferenser vad gäller riskbenägenhet och placeringshorisont. I ett andra skede syftar studien att undersöka om och i så fall hur fördelningen i portföljerna förändras vid längre placeringshorisonter.

Metod 
Uppsatsen använder en kvantitativ metodansats innehållande 107 stycken dataserier mellan 2006-01-01--2011-01-01. Bearbetning av data har i största utsträckning gjorts med hjälp av MS Excel. Hypotestest används för att tillgodose uppsatsens andra syfte vad gäller portföljernas fördelning vid olika placeringshorisonter.

Slutsats 
För att uppnå högst förväntad avkastning givet en viss risknivå och placeringshorisont bör en portfölj bestående av två fondkategorier innehålla en andel hög- och en andel lågriskkategorier. Fördelningen mellan innehavet påverkas av investerarens placeringshorisont och den risk investeraren är villig att ta. Ju längre placeringshorisont desto större andel högriskkategorier behövs i portföljen för att bevara sin riskposition. Korrelationen anses vara av yttersta betydelse vid beräkning och viktande av optimala portföljer.},
 author    = {Kron, Daniel},
 keyword   = {Avkastning,risk,placeringshorisont,korrelation,portföljoptimering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hitta rätt kombination},
 year     = {2011},
}