Advanced

Är det dags för ett titelbyte? Arbetsterapeuters åsikter om sin yrkestitel

Boberg, Ida and Söderberg, Lovisa (2011) ATPK65 20111
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka vad medlemmarna i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters mellersta skånekrets anser om sin yrkestitel ”arbetsterapeut”. Studien genomfördes i form av en elektronisk enkät som skapades i ”Google Docs”. Frågorna innehöll fasta svarsalternativ samt öppna frågor, vilka besvarades av sammanlagt 133 personer. Svaren på de öppna frågorna analyserades med inspiration av innehållsanalys och svaren på frågorna med fasta svarsalternativ bearbetades med deskriptiv statistik. Resultatet visade avsevärt differentierade åsikter beträffande yrkestiteln. Somliga respondenter ansåg att den skildrade deras arbetsområde, medan andra upplevde yrkestiteln som missvisande. Tydligt framgick att yrkestiteln inte var avgörande i... (More)
Syftet med studien var att undersöka vad medlemmarna i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters mellersta skånekrets anser om sin yrkestitel ”arbetsterapeut”. Studien genomfördes i form av en elektronisk enkät som skapades i ”Google Docs”. Frågorna innehöll fasta svarsalternativ samt öppna frågor, vilka besvarades av sammanlagt 133 personer. Svaren på de öppna frågorna analyserades med inspiration av innehållsanalys och svaren på frågorna med fasta svarsalternativ bearbetades med deskriptiv statistik. Resultatet visade avsevärt differentierade åsikter beträffande yrkestiteln. Somliga respondenter ansåg att den skildrade deras arbetsområde, medan andra upplevde yrkestiteln som missvisande. Tydligt framgick att yrkestiteln inte var avgörande i relation till svårigheterna med att profilera sig som arbetsterapeut. Samstämmighet rådde med avseende på att yrkesgruppen måste bli bättre på att förtydliga framför allt sitt arbetsområde, men även kompetens för såväl kollegor, patienter/klienter, som för allmänheten. Tydliga samband framträdde mellan antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut och huruvida man ville bevara yrkestiteln som den är idag. De som arbetat en längre tid visade sig vara mer benägna att vilja bevara yrkestiteln än de arbetsterapeuter som arbetat färre antal år. Aktivitetsterapeut var det titelförslag som arbetsterapeuterna ansåg vara lämpligast vid ett eventuellt titelbyte. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boberg, Ida and Söderberg, Lovisa
supervisor
organization
course
ATPK65 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Yrkesbenämning, Ergoterapeut, Namnbyte, Arbetsterapi, Historia, Arbetsterapeut
language
Swedish
id
1966218
date added to LUP
2011-05-20 11:57:12
date last changed
2015-12-14 13:22:04
@misc{1966218,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka vad medlemmarna i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters mellersta skånekrets anser om sin yrkestitel ”arbetsterapeut”. Studien genomfördes i form av en elektronisk enkät som skapades i ”Google Docs”. Frågorna innehöll fasta svarsalternativ samt öppna frågor, vilka besvarades av sammanlagt 133 personer. Svaren på de öppna frågorna analyserades med inspiration av innehållsanalys och svaren på frågorna med fasta svarsalternativ bearbetades med deskriptiv statistik. Resultatet visade avsevärt differentierade åsikter beträffande yrkestiteln. Somliga respondenter ansåg att den skildrade deras arbetsområde, medan andra upplevde yrkestiteln som missvisande. Tydligt framgick att yrkestiteln inte var avgörande i relation till svårigheterna med att profilera sig som arbetsterapeut. Samstämmighet rådde med avseende på att yrkesgruppen måste bli bättre på att förtydliga framför allt sitt arbetsområde, men även kompetens för såväl kollegor, patienter/klienter, som för allmänheten. Tydliga samband framträdde mellan antal yrkesverksamma år som arbetsterapeut och huruvida man ville bevara yrkestiteln som den är idag. De som arbetat en längre tid visade sig vara mer benägna att vilja bevara yrkestiteln än de arbetsterapeuter som arbetat färre antal år. Aktivitetsterapeut var det titelförslag som arbetsterapeuterna ansåg vara lämpligast vid ett eventuellt titelbyte.},
 author    = {Boberg, Ida and Söderberg, Lovisa},
 keyword   = {Yrkesbenämning,Ergoterapeut,Namnbyte,Arbetsterapi,Historia,Arbetsterapeut},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det dags för ett titelbyte? Arbetsterapeuters åsikter om sin yrkestitel},
 year     = {2011},
}