Advanced

Arbetsterapeuters erfarenheter av Portfolio i patientarbetet

Hultqvist, Jenny (2011) ATPK65 20111
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
En relativt ny metod inom sjukvården är portfolio, en metod utarbetad för skolsystemet med syfte att synliggöra elevens resurser och öka elevens delaktighet i lärandeprocessen. Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att använda portfoliometodik som ett pedagogiskt verktyg i behandlingsarbetet. Studien hade en kvalitativ ansats. För att besvara
studiens syfte intervjuades nio arbetsterapeuter. Det insamlade materialet behandlades med innehållsanalys. Arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda portfolio i sitt kliniska arbete kunde beskrivas genom två kategorier; Arbeta med portfolio- både givande och krävande för patienten samt Arbeta med portfolio- både givande och krävande för personalen. Resultatet visade... (More)
En relativt ny metod inom sjukvården är portfolio, en metod utarbetad för skolsystemet med syfte att synliggöra elevens resurser och öka elevens delaktighet i lärandeprocessen. Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att använda portfoliometodik som ett pedagogiskt verktyg i behandlingsarbetet. Studien hade en kvalitativ ansats. För att besvara
studiens syfte intervjuades nio arbetsterapeuter. Det insamlade materialet behandlades med innehållsanalys. Arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda portfolio i sitt kliniska arbete kunde beskrivas genom två kategorier; Arbeta med portfolio- både givande och krävande för patienten samt Arbeta med portfolio- både givande och krävande för personalen. Resultatet visade att portfolion samlade information om, och ökade patientens delaktighet i, behandlingsprocessen. Metoden krävde engagemang och medverkan av patienten. Den gagnade samarbetet mellan personal både inom och mellan olika verksamheter. Kunskap, motivation och samarbete krävdes av arbetsterapeuten och övrig personal. För att verkligen få svar på huruvida portfoliometodiken används klientcentrerat är det av största vikt med vidare studier där patienterna tillfrågas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hultqvist, Jenny
supervisor
organization
course
ATPK65 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsterapi, klientcentrerad praxis, portfolio, portfoliometodik
language
Swedish
id
1966235
date added to LUP
2011-05-20 11:58:26
date last changed
2015-12-14 13:22:04
@misc{1966235,
 abstract   = {En relativt ny metod inom sjukvården är portfolio, en metod utarbetad för skolsystemet med syfte att synliggöra elevens resurser och öka elevens delaktighet i lärandeprocessen. Studiens syfte var att undersöka arbetsterapeuters erfarenhet av att använda portfoliometodik som ett pedagogiskt verktyg i behandlingsarbetet. Studien hade en kvalitativ ansats. För att besvara
studiens syfte intervjuades nio arbetsterapeuter. Det insamlade materialet behandlades med innehållsanalys. Arbetsterapeuternas erfarenheter av att använda portfolio i sitt kliniska arbete kunde beskrivas genom två kategorier; Arbeta med portfolio- både givande och krävande för patienten samt Arbeta med portfolio- både givande och krävande för personalen. Resultatet visade att portfolion samlade information om, och ökade patientens delaktighet i, behandlingsprocessen. Metoden krävde engagemang och medverkan av patienten. Den gagnade samarbetet mellan personal både inom och mellan olika verksamheter. Kunskap, motivation och samarbete krävdes av arbetsterapeuten och övrig personal. För att verkligen få svar på huruvida portfoliometodiken används klientcentrerat är det av största vikt med vidare studier där patienterna tillfrågas.},
 author    = {Hultqvist, Jenny},
 keyword   = {arbetsterapi,klientcentrerad praxis,portfolio,portfoliometodik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters erfarenheter av Portfolio i patientarbetet},
 year     = {2011},
}