Advanced

Livskvalitet och livstillfredsställelse i det dagliga livet efter stroke - En jämförelse mellan yngre och äldre personer

Hertz, Frida and Tordenheim, Therese (2011) ATPK65 20111
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och påverkar hela individens livssituation, däribland livskvalitet och livstillfredsställelse. Livskvalitet är individens subjektiva upplevelse av sin position i livet samt möjligheter att utföra de aktiviteter som önskas. Syftet med studien var att undersöka hur personer som drabbats av stroke skattade sin livskvalitet och livstillfredsställelse i det dagliga livet samt att undersöka om det fanns några skillnader mellan yngre och äldre personer. Studien är en kvantitativ enkätundersökning där instrumenten GQoL och LiSat använts för datainsamling. Undersökningsgruppen bestod av 36 individer, 12 yngre och 24 äldre. Resultatet av datan analyserades i SPSS 17. I resultatet framkom en samstämmighet... (More)
Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och påverkar hela individens livssituation, däribland livskvalitet och livstillfredsställelse. Livskvalitet är individens subjektiva upplevelse av sin position i livet samt möjligheter att utföra de aktiviteter som önskas. Syftet med studien var att undersöka hur personer som drabbats av stroke skattade sin livskvalitet och livstillfredsställelse i det dagliga livet samt att undersöka om det fanns några skillnader mellan yngre och äldre personer. Studien är en kvantitativ enkätundersökning där instrumenten GQoL och LiSat använts för datainsamling. Undersökningsgruppen bestod av 36 individer, 12 yngre och 24 äldre. Resultatet av datan analyserades i SPSS 17. I resultatet framkom en samstämmighet mellan grupperna då både yngre och äldre skattade hög livskvalitet och livstillfredsställelse. Höga värden skattades främst inom familjesituation medan låga värden skattades inom sexliv, fritid och yrkessituation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hertz, Frida and Tordenheim, Therese
supervisor
organization
course
ATPK65 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Gothenburg quality of life, Assesment of life satisfaction, Aktivitet
language
Swedish
id
1966255
date added to LUP
2011-05-20 11:58:10
date last changed
2015-12-14 13:22:04
@misc{1966255,
 abstract   = {Stroke är en av våra vanligaste folksjukdomar och påverkar hela individens livssituation, däribland livskvalitet och livstillfredsställelse. Livskvalitet är individens subjektiva upplevelse av sin position i livet samt möjligheter att utföra de aktiviteter som önskas. Syftet med studien var att undersöka hur personer som drabbats av stroke skattade sin livskvalitet och livstillfredsställelse i det dagliga livet samt att undersöka om det fanns några skillnader mellan yngre och äldre personer. Studien är en kvantitativ enkätundersökning där instrumenten GQoL och LiSat använts för datainsamling. Undersökningsgruppen bestod av 36 individer, 12 yngre och 24 äldre. Resultatet av datan analyserades i SPSS 17. I resultatet framkom en samstämmighet mellan grupperna då både yngre och äldre skattade hög livskvalitet och livstillfredsställelse. Höga värden skattades främst inom familjesituation medan låga värden skattades inom sexliv, fritid och yrkessituation.},
 author    = {Hertz, Frida and Tordenheim, Therese},
 keyword   = {Arbetsterapi,Gothenburg quality of life,Assesment of life satisfaction,Aktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Livskvalitet och livstillfredsställelse i det dagliga livet efter stroke - En jämförelse mellan yngre och äldre personer},
 year     = {2011},
}