Advanced

Upplevd aktivitetsbalans vid skiftarbete

Bengtsson, Ulrika and Karlsson, Elin (2011) ATPK65 20111
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Skiftarbete blir allt vanligare i Sverige och en femtedel av alla anställda har idag någon form av skiftarbete. Tidigare forskning visar att skiftarbetare löper större risk för att drabbas av vissa sjukdomar. Skiftarbete påverkar människans biologiska dygnsrytm och inte ens personer som ständigt arbetar skift kan ställa om kroppen rent fysiologiskt efter de oregelbundna arbetstiderna. Inom arbetsterapin är ett grundantagande att människan är en aktiv varelse och för att uppnå välbefinnande behöver människan ha en balans mellan sina aktiviteter. Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda aktivitetsbalansen hos skiftarbetare. Urvalet för denna studie var åtta personer med treskift. För att fånga deltagarnas upplevelse valdes en... (More)
Skiftarbete blir allt vanligare i Sverige och en femtedel av alla anställda har idag någon form av skiftarbete. Tidigare forskning visar att skiftarbetare löper större risk för att drabbas av vissa sjukdomar. Skiftarbete påverkar människans biologiska dygnsrytm och inte ens personer som ständigt arbetar skift kan ställa om kroppen rent fysiologiskt efter de oregelbundna arbetstiderna. Inom arbetsterapin är ett grundantagande att människan är en aktiv varelse och för att uppnå välbefinnande behöver människan ha en balans mellan sina aktiviteter. Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda aktivitetsbalansen hos skiftarbetare. Urvalet för denna studie var åtta personer med treskift. För att fånga deltagarnas upplevelse valdes en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuform. Resultatet visade att samtliga deltagare utom en upplevde aktivitetsbalans. De upplevde att de formade sina liv efter arbetet och hade i stor utsträckning möjlighet att utföra de aktiviteterna som de önskade. I resultatet framkom indikationer som författarna anser kan vara en risk för att drabbas av aktivitetsobalans. Exempel på sådana indikationer var att beroende på vilket arbetspass deltagarna arbetade varierade antalet timmar sömn/vila och hur aktiva de var under dygnet. Arbetet inskränkte även på skiftarbetarnas sociala aktiviteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Ulrika and Karlsson, Elin
supervisor
organization
course
ATPK65 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsobalans, Arbete, Aktivitetsvetenskap, Oregelbundna arbetstider
language
Swedish
id
1966261
date added to LUP
2011-05-20 11:56:50
date last changed
2015-12-14 13:22:04
@misc{1966261,
 abstract   = {Skiftarbete blir allt vanligare i Sverige och en femtedel av alla anställda har idag någon form av skiftarbete. Tidigare forskning visar att skiftarbetare löper större risk för att drabbas av vissa sjukdomar. Skiftarbete påverkar människans biologiska dygnsrytm och inte ens personer som ständigt arbetar skift kan ställa om kroppen rent fysiologiskt efter de oregelbundna arbetstiderna. Inom arbetsterapin är ett grundantagande att människan är en aktiv varelse och för att uppnå välbefinnande behöver människan ha en balans mellan sina aktiviteter. Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda aktivitetsbalansen hos skiftarbetare. Urvalet för denna studie var åtta personer med treskift. För att fånga deltagarnas upplevelse valdes en kvalitativ ansats med en semistrukturerad intervjuform. Resultatet visade att samtliga deltagare utom en upplevde aktivitetsbalans. De upplevde att de formade sina liv efter arbetet och hade i stor utsträckning möjlighet att utföra de aktiviteterna som de önskade. I resultatet framkom indikationer som författarna anser kan vara en risk för att drabbas av aktivitetsobalans. Exempel på sådana indikationer var att beroende på vilket arbetspass deltagarna arbetade varierade antalet timmar sömn/vila och hur aktiva de var under dygnet. Arbetet inskränkte även på skiftarbetarnas sociala aktiviteter.},
 author    = {Bengtsson, Ulrika and Karlsson, Elin},
 keyword   = {Aktivitetsobalans,Arbete,Aktivitetsvetenskap,Oregelbundna arbetstider},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevd aktivitetsbalans vid skiftarbete},
 year     = {2011},
}