Advanced

Dokumentstyrning av kommunala bolag - En värdeanalys av styrdokument i Sveriges fem största kommuner

Gyllenram, Henric LU and Ast, Wilhelm LU (2011) STVA21 20111
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Kommunala bolag är ett exempel på verksamhet som bedrivs i en gråzon mellan det offentliga och det privata. De svenska kommunala bolagen, som underställs både kommunallagen och aktiebolagslagen, ska vara ekonomiskt stabila och marknadsanpassade samtidigt som de är en del i verkställandeledet i vår representativa demokrati. Bolagiseringen av kommunala angelägenheter är omtvistad. Tvisten bottnar oftast i om bolagsform är ett effektivare sätt att bedriva kommunal verksamhet på eller inte, eller om demokratiska värden blir lidande i bolagsformen. Vilka värden anser då kommunerna ska styra dessa bolag? I denna uppsats undersöks förekomsten av demokrati- och ekonomivärden i styrdokument från Sveriges fem största kommuner till de kommunala... (More)
Kommunala bolag är ett exempel på verksamhet som bedrivs i en gråzon mellan det offentliga och det privata. De svenska kommunala bolagen, som underställs både kommunallagen och aktiebolagslagen, ska vara ekonomiskt stabila och marknadsanpassade samtidigt som de är en del i verkställandeledet i vår representativa demokrati. Bolagiseringen av kommunala angelägenheter är omtvistad. Tvisten bottnar oftast i om bolagsform är ett effektivare sätt att bedriva kommunal verksamhet på eller inte, eller om demokratiska värden blir lidande i bolagsformen. Vilka värden anser då kommunerna ska styra dessa bolag? I denna uppsats undersöks förekomsten av demokrati- och ekonomivärden i styrdokument från Sveriges fem största kommuner till de kommunala bolagen samt hur dessa uttrycks. Som metod används en beskrivande idéanalys och en innehållsanalys. Undersökningen visar på tre dominerande demokratiska värden: öppenhet/insyn, ansvarsskyldighet, laglydighet, och tre dominerande ekonomivärden: effektivitet, rationalitet, marknad. De observerade demokrativärdena är dubbelt så många som ekonomivärdena. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gyllenram, Henric LU and Ast, Wilhelm LU
supervisor
organization
course
STVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Värden, kommunala bolag, demokrati, ekonomi, effektivitet.
language
Swedish
id
1967028
date added to LUP
2011-06-20 11:01:55
date last changed
2011-06-20 11:01:55
@misc{1967028,
 abstract   = {Kommunala bolag är ett exempel på verksamhet som bedrivs i en gråzon mellan det offentliga och det privata. De svenska kommunala bolagen, som underställs både kommunallagen och aktiebolagslagen, ska vara ekonomiskt stabila och marknadsanpassade samtidigt som de är en del i verkställandeledet i vår representativa demokrati. Bolagiseringen av kommunala angelägenheter är omtvistad. Tvisten bottnar oftast i om bolagsform är ett effektivare sätt att bedriva kommunal verksamhet på eller inte, eller om demokratiska värden blir lidande i bolagsformen. Vilka värden anser då kommunerna ska styra dessa bolag? I denna uppsats undersöks förekomsten av demokrati- och ekonomivärden i styrdokument från Sveriges fem största kommuner till de kommunala bolagen samt hur dessa uttrycks. Som metod används en beskrivande idéanalys och en innehållsanalys. Undersökningen visar på tre dominerande demokratiska värden: öppenhet/insyn, ansvarsskyldighet, laglydighet, och tre dominerande ekonomivärden: effektivitet, rationalitet, marknad. De observerade demokrativärdena är dubbelt så många som ekonomivärdena.},
 author    = {Gyllenram, Henric and Ast, Wilhelm},
 keyword   = {Värden,kommunala bolag,demokrati,ekonomi,effektivitet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dokumentstyrning av kommunala bolag - En värdeanalys av styrdokument i Sveriges fem största kommuner},
 year     = {2011},
}