Advanced

Makten på Gotland: En analys av sällskapet DBW

Wallenius, Siri LU and Stenberg, Jonas LU (2011) STVA21 20111
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
De Badande Wännerna (DBW) är ett slutet sällskap som grundades år
1814 i Visby. Traditionellt har personer med stort inflytande på Gotland
återfunnits i sällskapets matriklar och endast män får vara medlemmar.
Undersökningen fokuserar på hur sällskapets inflytande ser ut idag genom att se till mandatperioden 2006 till 2010. I uppsatsen analyseras DBW:s roll utifrån sex olika maktdimensioner: direkt makt, indirekt makt, makten över människornas uppfattningar och intressen, makt i en soptunnesituation, relationell makt samt institutionell makt. Analysen görs med hjälp av material som till huvudsak består av intervjuer med fyra medlemmar och tre icke-medlemmar. Av dessa är majoriteten politiker med anknytning till Gotland. DBW har goda... (More)
De Badande Wännerna (DBW) är ett slutet sällskap som grundades år
1814 i Visby. Traditionellt har personer med stort inflytande på Gotland
återfunnits i sällskapets matriklar och endast män får vara medlemmar.
Undersökningen fokuserar på hur sällskapets inflytande ser ut idag genom att se till mandatperioden 2006 till 2010. I uppsatsen analyseras DBW:s roll utifrån sex olika maktdimensioner: direkt makt, indirekt makt, makten över människornas uppfattningar och intressen, makt i en soptunnesituation, relationell makt samt institutionell makt. Analysen görs med hjälp av material som till huvudsak består av intervjuer med fyra medlemmar och tre icke-medlemmar. Av dessa är majoriteten politiker med anknytning till Gotland. DBW har goda förutsättningar för utövande av makt. Främst genom
sällskapets ekonomiska förutsättningar och genom medlemmarnas positioner i det gotländska samhället. Men det kan inte påvisas att någon reell maktutövning sker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallenius, Siri LU and Stenberg, Jonas LU
supervisor
organization
course
STVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
DBW, Makt, Gotland, Lokalpolitik, Slutna sällskap
language
Swedish
additional info
Vi vill tacka alla som tagit sig tid till att bli intervjuade: Anna Jutehammar, Lars Thomsson, Lars Bäckman, Hans Klintbom, Owe Ronström, Björn Jansson och Gustaf Hoffstedt. Utan er hade vårt uppsatsarbete inte varit möjligt att genomföra.
Tack också till de tjänstemän på Region Gotland vi varit i kontakt med för ert vänliga bemötande.
Vi vill även passa på att tacka vår handledare Malena Rosén Sundström för den hjälp vi fått under processens gång.
id
1967153
date added to LUP
2011-06-20 10:52:57
date last changed
2011-06-20 10:52:57
@misc{1967153,
 abstract   = {De Badande Wännerna (DBW) är ett slutet sällskap som grundades år
1814 i Visby. Traditionellt har personer med stort inflytande på Gotland
återfunnits i sällskapets matriklar och endast män får vara medlemmar.
Undersökningen fokuserar på hur sällskapets inflytande ser ut idag genom att se till mandatperioden 2006 till 2010. I uppsatsen analyseras DBW:s roll utifrån sex olika maktdimensioner: direkt makt, indirekt makt, makten över människornas uppfattningar och intressen, makt i en soptunnesituation, relationell makt samt institutionell makt. Analysen görs med hjälp av material som till huvudsak består av intervjuer med fyra medlemmar och tre icke-medlemmar. Av dessa är majoriteten politiker med anknytning till Gotland. DBW har goda förutsättningar för utövande av makt. Främst genom
sällskapets ekonomiska förutsättningar och genom medlemmarnas positioner i det gotländska samhället. Men det kan inte påvisas att någon reell maktutövning sker.},
 author    = {Wallenius, Siri and Stenberg, Jonas},
 keyword   = {DBW,Makt,Gotland,Lokalpolitik,Slutna sällskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Makten på Gotland: En analys av sällskapet DBW},
 year     = {2011},
}