Advanced

Kommunal marknadsföring: Hur resonerar politiker och tjänstemän inom kommunala organisationer?

De Haas, Sara LU and Altermark, Pär LU (2011) STVA21 20111
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Vårt arbete syftar till att bidra till en förståelse för kommunal marknadsföring som fenomen, genom att ge en bild av hur centrala aktörer inom svenska kommuner resonerar kring marknadsföringsarbetet. Materialet består av samtalsintervjuer med tretton representanter från fyra kommuner i sydvästra Skåne. Detta har vi analyserat utifrån två dimensioner; en aspekt rör vilka mål respondenterna uppfattar att marknadsföringsarbetet har, den andra syftar till att undersöka vilka normer och värden de ger uttryck för i sina berättelser. Det senare rör dels synen på medborgaren, dels synen på kommunen som offentlig organisation.
Sammantaget ger svarspersonerna en komplex bild av fenomenet. Man uppfattar att marknadsföringen saknar tydliga mål,... (More)
Vårt arbete syftar till att bidra till en förståelse för kommunal marknadsföring som fenomen, genom att ge en bild av hur centrala aktörer inom svenska kommuner resonerar kring marknadsföringsarbetet. Materialet består av samtalsintervjuer med tretton representanter från fyra kommuner i sydvästra Skåne. Detta har vi analyserat utifrån två dimensioner; en aspekt rör vilka mål respondenterna uppfattar att marknadsföringsarbetet har, den andra syftar till att undersöka vilka normer och värden de ger uttryck för i sina berättelser. Det senare rör dels synen på medborgaren, dels synen på kommunen som offentlig organisation.
Sammantaget ger svarspersonerna en komplex bild av fenomenet. Man uppfattar att marknadsföringen saknar tydliga mål, samtidigt som man ger uttryck för underliggande mål med arbetet. Medborgaren och den offentliga verksamheten förstås båda utifrån två olika perspektiv - ett ekonomistiskt och ett medborgardemokratiskt. Man ger marknadsföringsbegreppet en bred definition och förstår relationen till andra kommuner i termer av både konkurrens och samarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
De Haas, Sara LU and Altermark, Pär LU
supervisor
organization
course
STVA21 20111
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
kommunal marknadsföring, medborgarideal, målbild, normer, offentlig sektor
language
Swedish
id
1967198
date added to LUP
2011-06-20 10:54:47
date last changed
2011-06-20 10:54:47
@misc{1967198,
 abstract   = {Vårt arbete syftar till att bidra till en förståelse för kommunal marknadsföring som fenomen, genom att ge en bild av hur centrala aktörer inom svenska kommuner resonerar kring marknadsföringsarbetet. Materialet består av samtalsintervjuer med tretton representanter från fyra kommuner i sydvästra Skåne. Detta har vi analyserat utifrån två dimensioner; en aspekt rör vilka mål respondenterna uppfattar att marknadsföringsarbetet har, den andra syftar till att undersöka vilka normer och värden de ger uttryck för i sina berättelser. Det senare rör dels synen på medborgaren, dels synen på kommunen som offentlig organisation. 
Sammantaget ger svarspersonerna en komplex bild av fenomenet. Man uppfattar att marknadsföringen saknar tydliga mål, samtidigt som man ger uttryck för underliggande mål med arbetet. Medborgaren och den offentliga verksamheten förstås båda utifrån två olika perspektiv - ett ekonomistiskt och ett medborgardemokratiskt. Man ger marknadsföringsbegreppet en bred definition och förstår relationen till andra kommuner i termer av både konkurrens och samarbete.},
 author    = {De Haas, Sara and Altermark, Pär},
 keyword   = {kommunal marknadsföring,medborgarideal,målbild,normer,offentlig sektor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal marknadsföring: Hur resonerar politiker och tjänstemän inom kommunala organisationer?},
 year     = {2011},
}