Advanced

Bland våldsamma manliga förövare och förstörda kvinnliga offer - en studie om Aftonbladets och ROKS beskrivning av våldtäkt

Chamberland, Alexander LU (2011) GNVK01 20111
Department of Gender Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utgör en diskursanalytisk granskning av Aftonbladets och Kvinnotrycks (ROKS medlemstidnings) beskrivning av våldtäkt. Teorierna som används är queerfeminism, subaltern teori, intersektionalitet och den kritiska viktimiseringsteorin kring idealiska offer och idealiska förövare. Uppsatsen tar upp hur Aftonbladet och Kvinnotryck beskriver våldtäktsförövare och våldtäktsöverlevare (ofta kallade ”våldtäktsoffer”), samt vilka typer av våldtäkt som får utrymme i de två medierna. Utöver detta tas såväl heteronormen som vithetsnormen upp för att vidare granska hur de påverkar beskrivningen av såväl förövaren som överlevaren. I den avslutande diskussionen och analysen problematiserar Chamberland hur våldtäkt ofta beskrivs som ett helvete... (More)
Uppsatsen utgör en diskursanalytisk granskning av Aftonbladets och Kvinnotrycks (ROKS medlemstidnings) beskrivning av våldtäkt. Teorierna som används är queerfeminism, subaltern teori, intersektionalitet och den kritiska viktimiseringsteorin kring idealiska offer och idealiska förövare. Uppsatsen tar upp hur Aftonbladet och Kvinnotryck beskriver våldtäktsförövare och våldtäktsöverlevare (ofta kallade ”våldtäktsoffer”), samt vilka typer av våldtäkt som får utrymme i de två medierna. Utöver detta tas såväl heteronormen som vithetsnormen upp för att vidare granska hur de påverkar beskrivningen av såväl förövaren som överlevaren. I den avslutande diskussionen och analysen problematiserar Chamberland hur våldtäkt ofta beskrivs som ett helvete som leder till ett förstört liv för den som utsatts. (Less)
Abstract
This bachelors thesis is a discourse analytical examination of Aftonbladets and Kvinnotrycks (ROKS magazine for members) way of describing rape. The theories that are used are queerfeminism, subaltern theory, intersectionality, and critical victimization theory on ”the ideal victim” and ”the ideal perpetrator”. The thesis brings up how Aftonbladet and Kvinnotryck describe rape perpetrators and rape survivors (often called ”rape victims”), as well as which types of rape that are given space in the two newspapers/magazines. Besides this the thesis also brings up heteronormativity and white normativity and how they affect the description of both the perpetrator and the survivor. In the concluding discussion and the analysis Chamberland... (More)
This bachelors thesis is a discourse analytical examination of Aftonbladets and Kvinnotrycks (ROKS magazine for members) way of describing rape. The theories that are used are queerfeminism, subaltern theory, intersectionality, and critical victimization theory on ”the ideal victim” and ”the ideal perpetrator”. The thesis brings up how Aftonbladet and Kvinnotryck describe rape perpetrators and rape survivors (often called ”rape victims”), as well as which types of rape that are given space in the two newspapers/magazines. Besides this the thesis also brings up heteronormativity and white normativity and how they affect the description of both the perpetrator and the survivor. In the concluding discussion and the analysis Chamberland problematizes how rape often is described as something that ruins the life of the person who is affected. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Chamberland, Alexander LU
supervisor
organization
course
GNVK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
queerfeminism, ROKS, Aftonbladet, våldtäkt, kritisk viktimiseringsteori, rape, critical victimization theory
language
Swedish
id
1970367
date added to LUP
2011-06-16 15:35:27
date last changed
2011-06-16 15:35:27
@misc{1970367,
 abstract   = {This bachelors thesis is a discourse analytical examination of Aftonbladets and Kvinnotrycks (ROKS magazine for members) way of describing rape. The theories that are used are queerfeminism, subaltern theory, intersectionality, and critical victimization theory on ”the ideal victim” and ”the ideal perpetrator”. The thesis brings up how Aftonbladet and Kvinnotryck describe rape perpetrators and rape survivors (often called ”rape victims”), as well as which types of rape that are given space in the two newspapers/magazines. Besides this the thesis also brings up heteronormativity and white normativity and how they affect the description of both the perpetrator and the survivor. In the concluding discussion and the analysis Chamberland problematizes how rape often is described as something that ruins the life of the person who is affected.},
 author    = {Chamberland, Alexander},
 keyword   = {queerfeminism,ROKS,Aftonbladet,våldtäkt,kritisk
viktimiseringsteori,rape,critical victimization theory},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bland våldsamma manliga förövare och förstörda kvinnliga offer - en studie om Aftonbladets och ROKS beskrivning av våldtäkt},
 year     = {2011},
}