Advanced

FRAMTIDENS BIODRIVMEDEL. VILKEN SOPPA!?

Timocin, Selim and Åslund, Isak (2011) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Framtidens stora biodrivmedel kommer till största del utgöras av 1:a generationens etanol och FAME, i tidsperspektivet 10-20 år som denna rapport behandlar. Andra biodrivmedel kommer dock att dyka upp, men kommer en-bart att uppta mindre marknadsandelar och framför allt nischmarknader som fordonsflottor. Detta baseras på 38 djupintervjuer med intressenter från alla led av branschen samt statistik-granskning från de ledande forskningsinstituten inom drivmedel i Sverige, Europa och interna-tionellt.
Denna rapport redogör för ett examensarbete för Lunds tekniska högskola och har genomförts i samarbete med Lantmännen Energi. Syftet är att åskådliggöra drivkrafterna som påverkar biodrivmedelsmarknaden för vägtransport i Sverige, Europa och... (More)
Framtidens stora biodrivmedel kommer till största del utgöras av 1:a generationens etanol och FAME, i tidsperspektivet 10-20 år som denna rapport behandlar. Andra biodrivmedel kommer dock att dyka upp, men kommer en-bart att uppta mindre marknadsandelar och framför allt nischmarknader som fordonsflottor. Detta baseras på 38 djupintervjuer med intressenter från alla led av branschen samt statistik-granskning från de ledande forskningsinstituten inom drivmedel i Sverige, Europa och interna-tionellt.
Denna rapport redogör för ett examensarbete för Lunds tekniska högskola och har genomförts i samarbete med Lantmännen Energi. Syftet är att åskådliggöra drivkrafterna som påverkar biodrivmedelsmarknaden för vägtransport i Sverige, Europa och globalt, och att beskriva dess framtid utifrån faktorer som kan tänkas inträffa inom 10-20 år. Rapporten riktar sig främst till intressenter på biodrivmedelsmarknaden i Sverige och Europa.
Biodrivmedelsmarknaden är idag politiskt styrd eftersom den prismässigt inte kan konkurrera med den fossila drivmedelsmarknaden. Detta gör att normala marknadskrafter inte går att undersöka för att få reda på vilka trender man kommer se i framtiden. Arbetet sammanställer därför kvalitativa intervjuer med politiker, myndigheter, producenter, intresseorganisationer, återförsäljare och fordonstillverkare för att identifiera vad som styr marknaden idag och hur denna utveckling kommer se ut imorgon. TAI-DA-modellen i kombination med cross-impact-analys används som metoder för att identifiera och åskådliggöra drivkrafterna och dess påverkan.
Resultatet är ett managementverktyg, i rapporten benämnt ”Scenario Generation Tool”, varigenom scenarion kan byggas och illustreras genom trender. Här tydliggörs vilka trender som driver andra trender och vilka trender som är beroende av andra trender. Verktyget är skrivet i programmeringsspråket Java och innehåller 102 aktuella trender som kommer eller kan komma att inträffa under tidsperioden. Det strategiska verktyget syftar att användas för verksamhetsutveckling och beslutsfattning.
Studien visar att EU:s direktiv för främjande av förnyelsebar energi tillsammans med oljepriset är de enskilt viktigaste faktorerna i branschens kortsiktiga framtid. Tillväxt-potentialen visar sig vara mycket stor eftersom oljeef-terfrågan idag är 85 gånger större än produktionskapaci-teten för biodrivmedel globalt. De flesta biodrivmedlen idag har mycket positiv klimatprestanda jämfört med fossila drivmedelsalternativ, men att branschen har svårt att förmedla detta till konsumenter. Kon-sumenter i Sverige är prisberoende i sin kon-sumtion av höginblandningsdrivmedlet E85 (bioetanol), men har även ett visst miljötänk i sin konsumtion. Framtiden för drivmedlet beror på hur Sveriges politiker väljer att bedriva sin incitamentsstruktur och om efterfrågan skjuter priset i höjden då Europas länder inför kvotplikt på låginblandning. Biogasen fortsätter vara ett aktuellt biodrivmedel på den svenska person-bilsmarknaden. Varken elbilen eller 2:a genera-tionens biodrivmedel bedöms uppta större andelar av bioenergianvändnigen i transportsektorn under den studerade tidshorisonten, men kommer att finnas i mindre andelar. Vätgastekniken bedöms inte slå igenom under hela tidsperioden.
”EU:s direktiv för främjande av förnyelsebar energi tillsammans med oljepriset är de enskilt viktigaste faktorerna i branschens (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Timocin, Selim and Åslund, Isak
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
11/5387
language
Swedish
id
1970878
date added to LUP
2011-06-17 08:10:14
date last changed
2011-06-20 12:17:53
@misc{1970878,
 abstract   = {Framtidens stora biodrivmedel kommer till största del utgöras av 1:a generationens etanol och FAME, i tidsperspektivet 10-20 år som denna rapport behandlar. Andra biodrivmedel kommer dock att dyka upp, men kommer en-bart att uppta mindre marknadsandelar och framför allt nischmarknader som fordonsflottor. Detta baseras på 38 djupintervjuer med intressenter från alla led av branschen samt statistik-granskning från de ledande forskningsinstituten inom drivmedel i Sverige, Europa och interna-tionellt.
Denna rapport redogör för ett examensarbete för Lunds tekniska högskola och har genomförts i samarbete med Lantmännen Energi. Syftet är att åskådliggöra drivkrafterna som påverkar biodrivmedelsmarknaden för vägtransport i Sverige, Europa och globalt, och att beskriva dess framtid utifrån faktorer som kan tänkas inträffa inom 10-20 år. Rapporten riktar sig främst till intressenter på biodrivmedelsmarknaden i Sverige och Europa.
Biodrivmedelsmarknaden är idag politiskt styrd eftersom den prismässigt inte kan konkurrera med den fossila drivmedelsmarknaden. Detta gör att normala marknadskrafter inte går att undersöka för att få reda på vilka trender man kommer se i framtiden. Arbetet sammanställer därför kvalitativa intervjuer med politiker, myndigheter, producenter, intresseorganisationer, återförsäljare och fordonstillverkare för att identifiera vad som styr marknaden idag och hur denna utveckling kommer se ut imorgon. TAI-DA-modellen i kombination med cross-impact-analys används som metoder för att identifiera och åskådliggöra drivkrafterna och dess påverkan.
Resultatet är ett managementverktyg, i rapporten benämnt ”Scenario Generation Tool”, varigenom scenarion kan byggas och illustreras genom trender. Här tydliggörs vilka trender som driver andra trender och vilka trender som är beroende av andra trender. Verktyget är skrivet i programmeringsspråket Java och innehåller 102 aktuella trender som kommer eller kan komma att inträffa under tidsperioden. Det strategiska verktyget syftar att användas för verksamhetsutveckling och beslutsfattning.
Studien visar att EU:s direktiv för främjande av förnyelsebar energi tillsammans med oljepriset är de enskilt viktigaste faktorerna i branschens kortsiktiga framtid. Tillväxt-potentialen visar sig vara mycket stor eftersom oljeef-terfrågan idag är 85 gånger större än produktionskapaci-teten för biodrivmedel globalt. De flesta biodrivmedlen idag har mycket positiv klimatprestanda jämfört med fossila drivmedelsalternativ, men att branschen har svårt att förmedla detta till konsumenter. Kon-sumenter i Sverige är prisberoende i sin kon-sumtion av höginblandningsdrivmedlet E85 (bioetanol), men har även ett visst miljötänk i sin konsumtion. Framtiden för drivmedlet beror på hur Sveriges politiker väljer att bedriva sin incitamentsstruktur och om efterfrågan skjuter priset i höjden då Europas länder inför kvotplikt på låginblandning. Biogasen fortsätter vara ett aktuellt biodrivmedel på den svenska person-bilsmarknaden. Varken elbilen eller 2:a genera-tionens biodrivmedel bedöms uppta större andelar av bioenergianvändnigen i transportsektorn under den studerade tidshorisonten, men kommer att finnas i mindre andelar. Vätgastekniken bedöms inte slå igenom under hela tidsperioden.
”EU:s direktiv för främjande av förnyelsebar energi tillsammans med oljepriset är de enskilt viktigaste faktorerna i branschens},
 author    = {Timocin, Selim and Åslund, Isak},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {FRAMTIDENS BIODRIVMEDEL. VILKEN SOPPA!?},
 year     = {2011},
}