Advanced

Hur reducerade ordersärkostnader påverkar orderkvantiteter – En fallstudie för QB Food Tech i samarbete med Skånemejerier

Bengtsson, Anders and Eyton, Axel (2011) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med det här examensarbetet var att ta fram en generell modell för att beräkna hur reducerade ordersärkostnader påverkar orderkvantiteter. Modellen användes i en fallstudie på Skånemejerier för att se vilken effekt QB Food Techs yoghurtmixer skulle ha på produktionen av syrade produkter och samtidigt försöka ta fram andra åtgärder för att minska ordersärkostnaderna.
Metod
Tidigare forskning i sekundära källor användes för att ge uppslag till hur modellen kunde konstrueras. I fallstudien samlades data in genom intervjuer och observationer. Insamlad data analyserades både kvantitativt och kvalitativt för att komma fram till åtgärdsförslag och testa dessa och QB Food Techs mixer med modellen.
Slutsatser
Arbetet resulterade i... (More)
Syfte
Syftet med det här examensarbetet var att ta fram en generell modell för att beräkna hur reducerade ordersärkostnader påverkar orderkvantiteter. Modellen användes i en fallstudie på Skånemejerier för att se vilken effekt QB Food Techs yoghurtmixer skulle ha på produktionen av syrade produkter och samtidigt försöka ta fram andra åtgärder för att minska ordersärkostnaderna.
Metod
Tidigare forskning i sekundära källor användes för att ge uppslag till hur modellen kunde konstrueras. I fallstudien samlades data in genom intervjuer och observationer. Insamlad data analyserades både kvantitativt och kvalitativt för att komma fram till åtgärdsförslag och testa dessa och QB Food Techs mixer med modellen.
Slutsatser
Arbetet resulterade i två modeller, den ena bygger på Wilson-formeln och den andra är mer generell och bygger på totalkostnadsfunktionen. Skånemejerier har anmärkningsvärt höga ordersärkostnader i förhållande till de mycket små satser som måste produceras, vilket till största delen beror på att yoghurt blir kvar i ledningarna mellan syltinbladning och förpackning. Det togs fram några möjliga åtgärder för att minska ordersärkostnaderna men då det inte gick att ta fram tillförlitlig data om alla förslagen gick det inte att jämföra dem med modellen. Emellertid gick det att visa på att med införandet av QB Food Techs mixer tillsammans med minskade ställtider skulle det ge en årlig besparing på ca 3, 7 miljoner kronor. Besparingen kommer till största delen av kortare ledningar. Fastän det gick att minska ordersärkostnaderna mycket gick det inte att minska satsstorlekarna Skånemejerier använder idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Anders and Eyton, Axel
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Ordersärkostnader, partiformning, EOQ, Skånemejerier, QB Food Tech
other publication id
11/5395
language
Swedish
id
1970885
date added to LUP
2011-06-17 08:11:14
date last changed
2011-06-20 12:20:32
@misc{1970885,
 abstract   = {Syfte
Syftet med det här examensarbetet var att ta fram en generell modell för att beräkna hur reducerade ordersärkostnader påverkar orderkvantiteter. Modellen användes i en fallstudie på Skånemejerier för att se vilken effekt QB Food Techs yoghurtmixer skulle ha på produktionen av syrade produkter och samtidigt försöka ta fram andra åtgärder för att minska ordersärkostnaderna.
Metod
Tidigare forskning i sekundära källor användes för att ge uppslag till hur modellen kunde konstrueras. I fallstudien samlades data in genom intervjuer och observationer. Insamlad data analyserades både kvantitativt och kvalitativt för att komma fram till åtgärdsförslag och testa dessa och QB Food Techs mixer med modellen.
Slutsatser
Arbetet resulterade i två modeller, den ena bygger på Wilson-formeln och den andra är mer generell och bygger på totalkostnadsfunktionen. Skånemejerier har anmärkningsvärt höga ordersärkostnader i förhållande till de mycket små satser som måste produceras, vilket till största delen beror på att yoghurt blir kvar i ledningarna mellan syltinbladning och förpackning. Det togs fram några möjliga åtgärder för att minska ordersärkostnaderna men då det inte gick att ta fram tillförlitlig data om alla förslagen gick det inte att jämföra dem med modellen. Emellertid gick det att visa på att med införandet av QB Food Techs mixer tillsammans med minskade ställtider skulle det ge en årlig besparing på ca 3, 7 miljoner kronor. Besparingen kommer till största delen av kortare ledningar. Fastän det gick att minska ordersärkostnaderna mycket gick det inte att minska satsstorlekarna Skånemejerier använder idag.},
 author    = {Bengtsson, Anders and Eyton, Axel},
 keyword   = {Ordersärkostnader,partiformning,EOQ,Skånemejerier,QB Food Tech},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur reducerade ordersärkostnader påverkar orderkvantiteter – En fallstudie för QB Food Tech i samarbete med Skånemejerier},
 year     = {2011},
}