Advanced

Guidad självhjälp via internet inom psykiatrin: en pilotstudie kring metodens potential för patienter med social fobi

Wängqvist, Johanna LU and Hjalmarsson, Lotten LU (2011) PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka möjligheten att behandla patienter med social fobi inom psykiatrin med en guidad internetbaserad självhjälpsbehandling. Författarna undersökte även hur självhjälps- behandlingen upplevdes av patienterna. Fem deltagare rekryterades till studien där en så kallad case series-design tillämpades. För att utvärdera behandlingen och dess effektivitet användes en analysmetod kallad Jacobson-Truax. Denna metod syftar till att mäta klinisk signifikans och valdes delvis på grund av det låga deltagarantalet, men också på grund av bristen på studier som undersöker denna typ av signifikans inom aktuellt forskningsområde. Resultaten från studien ger vissa indikationer på att patienter med social fobi kan dra... (More)
Syftet med denna pilotstudie var att undersöka möjligheten att behandla patienter med social fobi inom psykiatrin med en guidad internetbaserad självhjälpsbehandling. Författarna undersökte även hur självhjälps- behandlingen upplevdes av patienterna. Fem deltagare rekryterades till studien där en så kallad case series-design tillämpades. För att utvärdera behandlingen och dess effektivitet användes en analysmetod kallad Jacobson-Truax. Denna metod syftar till att mäta klinisk signifikans och valdes delvis på grund av det låga deltagarantalet, men också på grund av bristen på studier som undersöker denna typ av signifikans inom aktuellt forskningsområde. Resultaten från studien ger vissa indikationer på att patienter med social fobi kan dra nytta av aktuell behandling, fyra av fem deltagare förändrades i positiv riktning. Resultaten från föreliggande studie kan indikera trender. För att kunna dra vidare slutsatser kring huruvida aktuellt behandlingsprogram är effektivt för patienter med social fobi inom psykiatrin, bör emellertid fler studier, med ett större urval genomföras. (Less)
Abstract
The purpose of this pilot study was to examine the possibility of treating patients within a psychiatric setting with an internet-based guided self-help treatment. The authors also looked into how the self-help treatment was evaluated by the patients. Five participants were recruited to the study and a so-called case series was employed as design. To evaluate the effectiveness of the treatment a method called Jacobson-Truax was used. This method aims to measure clinical significance and was partly utilized because of the small number of participants in the study, but also because of the absence of studies examining this type of significance in the research field of today. The results from this study showed that there are some indications... (More)
The purpose of this pilot study was to examine the possibility of treating patients within a psychiatric setting with an internet-based guided self-help treatment. The authors also looked into how the self-help treatment was evaluated by the patients. Five participants were recruited to the study and a so-called case series was employed as design. To evaluate the effectiveness of the treatment a method called Jacobson-Truax was used. This method aims to measure clinical significance and was partly utilized because of the small number of participants in the study, but also because of the absence of studies examining this type of significance in the research field of today. The results from this study showed that there are some indications that patients with social phobia can benefit from the current treatment. Four out of five patients showed improvements after the treatment. The results in the current study can indicate trends. However, to gain further proof about whether the current treatment program is effective for patients with social phobia within a psychiatric setting, more studies, with a larger sample is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wängqvist, Johanna LU and Hjalmarsson, Lotten LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
social phobia, internet-based treatment, cognitive-behavioral therapy, self-help, case series, clinical significance, psychiatry, social fobi, internetbaserad behandling, kognitiv beteendeterapi, självhjälp, klinisk signifikans, psykiatri
language
English
Swedish
id
1973510
date added to LUP
2011-06-14 15:12:29
date last changed
2011-06-17 11:13:31
@misc{1973510,
 abstract   = {The purpose of this pilot study was to examine the possibility of treating patients within a psychiatric setting with an internet-based guided self-help treatment. The authors also looked into how the self-help treatment was evaluated by the patients. Five participants were recruited to the study and a so-called case series was employed as design. To evaluate the effectiveness of the treatment a method called Jacobson-Truax was used. This method aims to measure clinical significance and was partly utilized because of the small number of participants in the study, but also because of the absence of studies examining this type of significance in the research field of today. The results from this study showed that there are some indications that patients with social phobia can benefit from the current treatment. Four out of five patients showed improvements after the treatment. The results in the current study can indicate trends. However, to gain further proof about whether the current treatment program is effective for patients with social phobia within a psychiatric setting, more studies, with a larger sample is needed.},
 author    = {Wängqvist, Johanna and Hjalmarsson, Lotten},
 keyword   = {social phobia,internet-based treatment,cognitive-behavioral therapy,self-help,case series,clinical significance,psychiatry,social fobi,internetbaserad behandling,kognitiv beteendeterapi,självhjälp,klinisk signifikans,psykiatri},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Guidad självhjälp via internet inom psykiatrin: en pilotstudie kring metodens potential för patienter med social fobi},
 year     = {2011},
}