Advanced

Audentio: En väg till talarstolen för de som vågar

Johansson, Hanna K. E. LU (2011) RETA23 20111
Rhetoric
Abstract (Swedish)
Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera talängslan. Sex stycken tillämpningsområden urskiljs: Retorik som konsten att överväga, retorik som konsten att lyssna, argumentationsteori för att avslöja dåliga lyssnare och fallasier, retorik som konsten att uppfinna och strukturera tankar, retorik som konsten att tala och retorik som konsten att växa (genom att överväga). Dessa retoriska verktyg ligger till grund för en... (More)
Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera talängslan. Sex stycken tillämpningsområden urskiljs: Retorik som konsten att överväga, retorik som konsten att lyssna, argumentationsteori för att avslöja dåliga lyssnare och fallasier, retorik som konsten att uppfinna och strukturera tankar, retorik som konsten att tala och retorik som konsten att växa (genom att överväga). Dessa retoriska verktyg ligger till grund för en modell för hur man kan arbeta för att våga: audentio.
Audentio är ett tillägg i partesmodellen som betecknar den mentala förberedelsen inför talförberedelsen, och innehåller sex stycken topiker för att våga tala: Hur kan man förhålla sig till sig själv? Hur kan man förhålla sig till publiken? Hur kan man förstå negativa känslor? Hur kan man tänka? Hur kan man göra? Och hur kan man våga ännu mer? Topikerna skulle kunna användas för att utveckla ytterligare metoder för att hantera talängslan.
Vissa likheter finns mellan den föreslagna metoden och KBT bland annat i det att bägge är handlings- och lösningsinriktade snarare än fokuserade på problemet.
Modellen skulle kunna användas vid planering och genomförande av våga tala-kurser såväl som av den enskilde talaren för att med retoriska verktyg till exempel argumentera för en mer positiv självbild, låna trygghetskänslor från andra situationer eller omvärdera synen på publikrelationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1973654,
 abstract   = {Samtidigt som den retoriska medvetenheten ställer oerhört höga krav på retorn saknas det i partesmodellen ett moment som uttryckligen behandlar hur talaren mentalt kan förbereda sig för att våga. Utifrån två våga tala-kursledares erfarenheter och med förankring i bland annat retorikvetenskaplig teori diskuteras hur retorisk copia kan vara användbar för att hantera talängslan. Sex stycken tillämpningsområden urskiljs: Retorik som konsten att överväga, retorik som konsten att lyssna, argumentationsteori för att avslöja dåliga lyssnare och fallasier, retorik som konsten att uppfinna och strukturera tankar, retorik som konsten att tala och retorik som konsten att växa (genom att överväga). Dessa retoriska verktyg ligger till grund för en modell för hur man kan arbeta för att våga: audentio. 
Audentio är ett tillägg i partesmodellen som betecknar den mentala förberedelsen inför talförberedelsen, och innehåller sex stycken topiker för att våga tala: Hur kan man förhålla sig till sig själv? Hur kan man förhålla sig till publiken? Hur kan man förstå negativa känslor? Hur kan man tänka? Hur kan man göra? Och hur kan man våga ännu mer? Topikerna skulle kunna användas för att utveckla ytterligare metoder för att hantera talängslan.
Vissa likheter finns mellan den föreslagna metoden och KBT bland annat i det att bägge är handlings- och lösningsinriktade snarare än fokuserade på problemet. 
Modellen skulle kunna användas vid planering och genomförande av våga tala-kurser såväl som av den enskilde talaren för att med retoriska verktyg till exempel argumentera för en mer positiv självbild, låna trygghetskänslor från andra situationer eller omvärdera synen på publikrelationen.},
 author    = {Johansson, Hanna K. E.},
 keyword   = {progression,kroppsspråk,kbt,kognitiv beteendeterapi,hermeneutik,kursupplägg,retorikkonsult,kursledare,våga tala-kurs,imitatio,topikläran,topoi,topos,topiker,topik,copia,intellectio,inventio,partesläran,partesmodellen,scenskräck,nervositet,talarträning,talängslan,våga tala,retorik,audentio,relativism,konsten att överväga,fallasier,argumentationsteori,konsten att lyssna,självbild},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Audentio: En väg till talarstolen för de som vågar},
 year     = {2011},
}