Advanced

Timing på månadsbasis

Banck, Staffan LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd

Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp

Författare: Staffan Banck

Handledare: Erik Norrman

Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.

Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk.

Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe beräknats. För att säkerställa... (More)
Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd

Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp

Författare: Staffan Banck

Handledare: Erik Norrman

Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.

Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk.

Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe beräknats. För att säkerställa eventuella skillnader i medelavkastning och riskjusterad avkastning har t-tester utförts för varje mätperiod.

Resultat: För att kunna dra slutsatser huruvida en placeringsstrategi som baserar sig på regelbundet månadssparande kan anses vara bättre eller sämre än en ”buy and hold”-strategi mätt som snittavkastning och Sharpekvot har hypotesprövning utförts. Efter utförda statistiska beräkningar har skillnader i medelavkastning och Sharpekvot inte kunnat anses vara statistiskt signifikanta och därmed har studien inte kunnat påvisa att bankernas råd om månadssparande är överlägset en passiv strategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Banck, Staffan LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder.
language
Swedish
id
1973670
date added to LUP
2011-06-16 14:25:40
date last changed
2011-06-16 14:25:40
@misc{1973670,
 abstract   = {Titel: Timing på månadsbasis – En utvärdering av bankernas placeringsråd

Kurs: NEKK01 – Kandidatuppsats 15 hp

Författare: Staffan Banck

Handledare: Erik Norrman

Nyckelord: Månadsspara, marknadstiming, buy and hold, Sharpekvot, indexfonder. 

Syfte: Att undersöka huruvida en investerare som placerar lika stora belopp i en indexfond varje månad får en avkastning som kan anses signifikant skiljd från ”buy and hold”-strategin både med och utan hänsyn till risk. 

Metod: Med insamlad data från riksbanken och Nasdaq OMX har för båda strategier beräknats avkastning, risk och Sharpekvot för varje månad under 12 år. För varje mätperiod om 36 månader har medelavkastning, standardavvikelse och Sharpe beräknats. För att säkerställa eventuella skillnader i medelavkastning och riskjusterad avkastning har t-tester utförts för varje mätperiod. 

Resultat: För att kunna dra slutsatser huruvida en placeringsstrategi som baserar sig på regelbundet månadssparande kan anses vara bättre eller sämre än en ”buy and hold”-strategi mätt som snittavkastning och Sharpekvot har hypotesprövning utförts. Efter utförda statistiska beräkningar har skillnader i medelavkastning och Sharpekvot inte kunnat anses vara statistiskt signifikanta och därmed har studien inte kunnat påvisa att bankernas råd om månadssparande är överlägset en passiv strategi.},
 author    = {Banck, Staffan},
 keyword   = {Månadsspara,marknadstiming,buy and hold,Sharpekvot,indexfonder.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Timing på månadsbasis},
 year     = {2011},
}