Advanced

”För oss ett offer vorden”. Läran om mässoffret i högkyrkliga mässordningar från 1930 till idag

Norberg, Fredrik LU (2011) TEOM55 20111
Centre for Theology and Religious Studies
Abstract (Swedish)
Allt sedan sitt genombrott på 1930-talet har den s.k. högkyrkliga rörelsen, eller bättre uttryckt Kyrklig förnyelse, på ett eller annat sätt eftersträvat ett betonande av offermotivet i mässans firande. Detta har inte minst framgått av de mässordningar som producerats inom ramen för rörelsen och av till rörelsen anknutna personer. Mässofferläran, som teorin traditionellt kallas, har diskuterats och diskuteras fortfarande flitigt inom högkyrkligheten men också utanför rörelsens egna led, vilket innebär att ämnet är aktuellt. Detta faktum föranleder frågor som: hur gestaltar sig offermotiven i högkyrkliga mässordningar? Kan man i dessa urskilja en samlad ”högkyrklig mässofferförståelse”? Har en sådan förståelse förändrats; i så fall hur?

... (More)
Allt sedan sitt genombrott på 1930-talet har den s.k. högkyrkliga rörelsen, eller bättre uttryckt Kyrklig förnyelse, på ett eller annat sätt eftersträvat ett betonande av offermotivet i mässans firande. Detta har inte minst framgått av de mässordningar som producerats inom ramen för rörelsen och av till rörelsen anknutna personer. Mässofferläran, som teorin traditionellt kallas, har diskuterats och diskuteras fortfarande flitigt inom högkyrkligheten men också utanför rörelsens egna led, vilket innebär att ämnet är aktuellt. Detta faktum föranleder frågor som: hur gestaltar sig offermotiven i högkyrkliga mässordningar? Kan man i dessa urskilja en samlad ”högkyrklig mässofferförståelse”? Har en sådan förståelse förändrats; i så fall hur?

Genom analyser av olika mässordningar och missalen från 1930 till 2008 – en noggrann genomgång av relevanta liturgiska moment med den kyrkohistoriska bakgrunden och en avgränsad definition i åtanke – visar uppsatsen på en stor bredd av teologiska och offerrelaterade motiv. Med detta som utgångspunkt konstateras en föränderlig eller ”böljande” utveckling av mässofferförståelsen, snarare än en kronologiskt betingad rak utvecklingslinje, ömsom präglad av teologisk försiktighet och ömsom av stor teologisk skärpa och radikalitet. (Less)
Abstract
The Swedish High Church movement has, ever since its breakthrough in the 1930s, in one way or another struggled to accentuate the sacrificial motif in the celebration of the Mass. This is something that especially can be noted in the missals that have been produced within the movement, and by persons connected to it. The doctrine of the Sacrifice of the Mass, as this theory is known traditionally, has been and still is frequently discussed within the High Church movement itself and also outside its context, which means that the subject still is of interest. This fact raises questions such as: what sacrificial motifs can be found in the High Church missals? Can one distinguish a joint “High Church understanding” of the Sacrifice of the Mass... (More)
The Swedish High Church movement has, ever since its breakthrough in the 1930s, in one way or another struggled to accentuate the sacrificial motif in the celebration of the Mass. This is something that especially can be noted in the missals that have been produced within the movement, and by persons connected to it. The doctrine of the Sacrifice of the Mass, as this theory is known traditionally, has been and still is frequently discussed within the High Church movement itself and also outside its context, which means that the subject still is of interest. This fact raises questions such as: what sacrificial motifs can be found in the High Church missals? Can one distinguish a joint “High Church understanding” of the Sacrifice of the Mass in these missals? Has this understanding changed through the years, if so: how?

By analysing missals from 1930 until 2008 – through a careful survey of relevant liturgical sections, taking church history into consideration and according to a narrowed definition – this essay presents a wide range of theological and sacrificial motifs. With this in mind a very variable or “billowing” development of the understanding of the Sacrifice of the Mass is observed in the missals, rather than a chronological and straight line of development: an understanding sometimes characterized by theological caution and alternately by theological clarity and radicalism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norberg, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
(The Doctrine of the Sacrifice of the Mass in Swedish High Church Missals from 1930 until today)
course
TEOM55 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
svensk högkyrklighet, Svenska kyrkan, Kyrklig förnyelse, missale, mässordningar, mässa, mässofferläran, eukaristiskt offer, Church of Sweden, liturgi, Missals, Swedish High Church Movement, Ordinaries, The Mass, Doctrine of the Sacrifice of the Mass, Eucharistic Sacrifice, Liturgy
language
Swedish
id
1974036
date added to LUP
2011-06-16 11:10:00
date last changed
2015-12-14 13:36:07
@misc{1974036,
 abstract   = {The Swedish High Church movement has, ever since its breakthrough in the 1930s, in one way or another struggled to accentuate the sacrificial motif in the celebration of the Mass. This is something that especially can be noted in the missals that have been produced within the movement, and by persons connected to it. The doctrine of the Sacrifice of the Mass, as this theory is known traditionally, has been and still is frequently discussed within the High Church movement itself and also outside its context, which means that the subject still is of interest. This fact raises questions such as: what sacrificial motifs can be found in the High Church missals? Can one distinguish a joint “High Church understanding” of the Sacrifice of the Mass in these missals? Has this understanding changed through the years, if so: how?

By analysing missals from 1930 until 2008 – through a careful survey of relevant liturgical sections, taking church history into consideration and according to a narrowed definition – this essay presents a wide range of theological and sacrificial motifs. With this in mind a very variable or “billowing” development of the understanding of the Sacrifice of the Mass is observed in the missals, rather than a chronological and straight line of development: an understanding sometimes characterized by theological caution and alternately by theological clarity and radicalism.},
 author    = {Norberg, Fredrik},
 keyword   = {svensk högkyrklighet,Svenska kyrkan,Kyrklig förnyelse,missale,mässordningar,mässa,mässofferläran,eukaristiskt offer,Church of Sweden,liturgi,Missals,Swedish High Church Movement,Ordinaries,The Mass,Doctrine of the Sacrifice of the Mass,Eucharistic Sacrifice,Liturgy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”För oss ett offer vorden”. Läran om mässoffret i högkyrkliga mässordningar från 1930 till idag},
 year     = {2011},
}