Advanced

Äkta och oäkta bostadsföretag- ett avgränsningsproblem

Björkman, Cecilia LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syfte och problemformulering: Syftet med denna uppsats är att genom aktuell rätt och rättspraxis genom åren klargöra var gränsdragningen går mellan äkta och oäkta bostadsföretag och hur denna gränsdragning görs. Problemformulering; Hur avgränsas äkta privatbostadsföretag från oäkta bostadsföretag?

Metod: I uppsatsen används klassisk juridisk metod och uppsatsen inleds med en deskriptiv del som redogör för lagbestämmelsen, de lege lata. Därefter följer en tolknings och analys del för att sedan även framföra en del kritik och förslag de lege feranda.

Resultat: Genom att använda juridisk metod kom jag fram till att det finns en del gemensamma avgörande faktorer för hur ett äkta privatbostadsföretag särskiljer sig från ett oäkta... (More)
Syfte och problemformulering: Syftet med denna uppsats är att genom aktuell rätt och rättspraxis genom åren klargöra var gränsdragningen går mellan äkta och oäkta bostadsföretag och hur denna gränsdragning görs. Problemformulering; Hur avgränsas äkta privatbostadsföretag från oäkta bostadsföretag?

Metod: I uppsatsen används klassisk juridisk metod och uppsatsen inleds med en deskriptiv del som redogör för lagbestämmelsen, de lege lata. Därefter följer en tolknings och analys del för att sedan även framföra en del kritik och förslag de lege feranda.

Resultat: Genom att använda juridisk metod kom jag fram till att det finns en del gemensamma avgörande faktorer för hur ett äkta privatbostadsföretag särskiljer sig från ett oäkta bostadsföretag. Den juridiska metoden har gjort att jag kunnat avväga och värdera de olika källornas tyngd för rättstillämpningen och att lagen ibland inte är uttömmande.

Slutsats: De avgörande faktorerna för hur ett äkta privatbostadsföretag avgränsas från övriga bostadsföretag kan anses vara; om den kvalificerade andelen av den totala verksamheten utgör 60 %, om föreningen har en likartad verksamhet till omfattning och karaktär sedan bildandet, om tröghet ska råda, om alla bostäder och lokaler är upplåtna med bostadsrätt, om annan verksamhet än att upplåta bostäder till medlemmar bedrivs i mer än ringa omfattning och om bostadsrättsföreningen innehar fastigheter med blandad verksamhet och om dessa fastigheter då är ägandemässigt och skattemässigt frikopplade från bostadsdelen. Att definitionen av ett äkta privatbostadsföretag är allmänt hållen öppnar upp för bevisprövning där föreningen har bevisbördan. Avsaknaden av konkreta regler eller uttalanden i rättspraxis förespråkar till viss del de lege ferenda avseende beräkningsmetoden och beräkningsunderlaget. Förslagsvis borde även en tydligare tröghetsregel kunna införas, vilken tar fasta på om tröghet ska råda eller inte och i så fall när, vid en eventuell omklassificering från äkta till oäkta bostadsföretag. Att definitionen av ett äkta privatbostadsföretag utgör en tröskelbestämmelse synes däremot vara fortsatt viktigt. Att gällande vissa frågor t.ex. för vad som ska anses vara kvalificerad verksamhet och ingå i beräkningsunderlaget kan dock viss allmän hållning förespråkas då viss bevisprövning leder till utveckling på området. All kritik och uppmärksamhet kring när ett äkta privatbostadsföretag kan riskera att övergå till att klassificeras till ett oäkta bostadsföretag är således inte befogat. Det har snarare att göra med att många inte vill förlora sin privilegierade status som äkta privatbostadsföretag och därmed beskattas lindrigare än i andra fall. (Less)
Abstract
Key words: Genuine real estate company, not genuine real estate company, housing cooperative/society, majority shear, qualified area

Purpose: The purpose of this essay is to describe the problem of line drawing between genuine and not genuine real estate companies and how this line drawing has been done in legal usage.

Methodology: This study is based on a legal method. It begins with a descriptive part which explains the legal definition of a genuine real estate company. In the end presents some critics and how to improve the definition for some areas.

Result: Throughout the legal method some common features have been found which are significant for genuine real estate companies.

Conclusions: Features which are significant for... (More)
Key words: Genuine real estate company, not genuine real estate company, housing cooperative/society, majority shear, qualified area

Purpose: The purpose of this essay is to describe the problem of line drawing between genuine and not genuine real estate companies and how this line drawing has been done in legal usage.

Methodology: This study is based on a legal method. It begins with a descriptive part which explains the legal definition of a genuine real estate company. In the end presents some critics and how to improve the definition for some areas.

Result: Throughout the legal method some common features have been found which are significant for genuine real estate companies.

Conclusions: Features which are significant for genuine real estate companies are; that the qualified area is at least 60 %, if the activity has changed in range or in character from the beginning, if caution will be considered in situations as reclassifying, if there are any rented apartments or studios, if the association does other things than supply apartments to members, and if the association owns several estates could different ownership and tax subjects for the different estates matters. The absence of distinct rules or statements in current legal usage leads to interpretations. How to improve the definition of genuine real estate companies could be to clarify the method of how you decide the basis of the calculation. One improvement could also be that you clarify if caution should be considerate in reclassify situations or not. You don´t have to improve the hole definition of what a genuine real estate company is. Some room for interpretation should be left so the term could develop. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Cecilia LU
supervisor
organization
alternative title
Genuine and not genuine private real- estate- company- a problem of line drawing
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Äkta privatbostadsföretag, oäkta bostadsföretag, bostadsrättsförening, till klart övervägande del, kvalificerad verksamhet.
language
Swedish
id
1974501
date added to LUP
2011-06-13 16:50:08
date last changed
2011-06-13 16:50:08
@misc{1974501,
 abstract   = {Key words: Genuine real estate company, not genuine real estate company, housing cooperative/society, majority shear, qualified area

Purpose: The purpose of this essay is to describe the problem of line drawing between genuine and not genuine real estate companies and how this line drawing has been done in legal usage.

Methodology: This study is based on a legal method. It begins with a descriptive part which explains the legal definition of a genuine real estate company. In the end presents some critics and how to improve the definition for some areas.

Result: Throughout the legal method some common features have been found which are significant for genuine real estate companies.

Conclusions: Features which are significant for genuine real estate companies are; that the qualified area is at least 60 %, if the activity has changed in range or in character from the beginning, if caution will be considered in situations as reclassifying, if there are any rented apartments or studios, if the association does other things than supply apartments to members, and if the association owns several estates could different ownership and tax subjects for the different estates matters. The absence of distinct rules or statements in current legal usage leads to interpretations. How to improve the definition of genuine real estate companies could be to clarify the method of how you decide the basis of the calculation. One improvement could also be that you clarify if caution should be considerate in reclassify situations or not. You don´t have to improve the hole definition of what a genuine real estate company is. Some room for interpretation should be left so the term could develop.},
 author    = {Björkman, Cecilia},
 keyword   = {Äkta privatbostadsföretag,oäkta bostadsföretag,bostadsrättsförening,till klart övervägande del,kvalificerad verksamhet.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äkta och oäkta bostadsföretag- ett avgränsningsproblem},
 year     = {2011},
}