Advanced

Kriskommunikation och sociala medier

Vrbanac, Linda and Jörback, Anna (2011)
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Bland forskning som behandlar kriskommunikation är det ovanligt med studier som fokuserar på vilken roll relationsbyggande i de sociala medierna har i förkrisfasen och hur detta kan användas för att förebygga förtroendekriser. Syftet med denna studie är därför att belysa och problematisera organisationers användning av sociala medier i sin kriskommunikation, specifikt i förkrisfasen, ur ett relationsperspektiv i förhållande till deras externa kunder. Metoden utgörs av en fallstudie på fyra företags tankar och användning av sociala medier, där en textanalys följt av fyra intervjuer bearbetats utifrån ett kritiskt reflexivt perspektiv. Studien visar att det bland svenska företag i resebranschen inte finns någon medveten förkriskommunikation,... (More)
Bland forskning som behandlar kriskommunikation är det ovanligt med studier som fokuserar på vilken roll relationsbyggande i de sociala medierna har i förkrisfasen och hur detta kan användas för att förebygga förtroendekriser. Syftet med denna studie är därför att belysa och problematisera organisationers användning av sociala medier i sin kriskommunikation, specifikt i förkrisfasen, ur ett relationsperspektiv i förhållande till deras externa kunder. Metoden utgörs av en fallstudie på fyra företags tankar och användning av sociala medier, där en textanalys följt av fyra intervjuer bearbetats utifrån ett kritiskt reflexivt perspektiv. Studien visar att det bland svenska företag i resebranschen inte finns någon medveten förkriskommunikation, utan att detta infaller under företagens traditionella varumärkesbyggande aktiviteter. En modell med fyra idealtyper har arbetats fram som belyser hur organisationer tillämpar ett kommunikativt eller strategiskt perspektiv på relationsbyggande i sociala medier för att förebygga kriser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vrbanac, Linda and Jörback, Anna
supervisor
organization
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
kriskommunikation, förkriskommunikation, förtroendekris, sociala medier, relationsbyggande, dialog, habermas, sj, sas, skånetrafiken, malmö aviation
language
Swedish
id
1975315
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1846&type=doc
date added to LUP
2011-06-08
date last changed
2014-09-04 08:36:25
@misc{1975315,
 abstract   = {Bland forskning som behandlar kriskommunikation är det ovanligt med studier som fokuserar på vilken roll relationsbyggande i de sociala medierna har i förkrisfasen och hur detta kan användas för att förebygga förtroendekriser. Syftet med denna studie är därför att belysa och problematisera organisationers användning av sociala medier i sin kriskommunikation, specifikt i förkrisfasen, ur ett relationsperspektiv i förhållande till deras externa kunder. Metoden utgörs av en fallstudie på fyra företags tankar och användning av sociala medier, där en textanalys följt av fyra intervjuer bearbetats utifrån ett kritiskt reflexivt perspektiv. Studien visar att det bland svenska företag i resebranschen inte finns någon medveten förkriskommunikation, utan att detta infaller under företagens traditionella varumärkesbyggande aktiviteter. En modell med fyra idealtyper har arbetats fram som belyser hur organisationer tillämpar ett kommunikativt eller strategiskt perspektiv på relationsbyggande i sociala medier för att förebygga kriser.},
 author    = {Vrbanac, Linda and Jörback, Anna},
 keyword   = {kriskommunikation,förkriskommunikation,förtroendekris,sociala medier,relationsbyggande,dialog,habermas,sj,sas,skånetrafiken,malmö aviation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriskommunikation och sociala medier},
 year     = {2011},
}