Advanced

Bortom ”första, bästa person”: En enkätundersökning om användning av och attityder till systematiska urvalsmetoder

Holm, Linnea LU (2011) PSYK01 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att deskriptivt och explorativt undersöka hur man inom rekryterande yrkesbefattningar använder sig av systematiska rekryteringsmetoder vilka diskuteras i den samtida arbetspsykologiska forskningen. De centrala verktygen för studien var arbetsanalys och verktyg för prediktion som kompetensmodellering och personlighetstestning. Ett ytterligare syfte var att undersöka attityder till begrepp inom systematisk rekrytering. En enkät utformades i anknytning till studien. Enkäten besvarades av 27 respondenter vilka representerade företag som är verksamma inom privat såväl som offentlig sektor i Sverige. Resultatet visade att det fanns en utbredd användning av arbetsanalys och en relativt hög användning av verktyg för... (More)
Syftet med studien var att deskriptivt och explorativt undersöka hur man inom rekryterande yrkesbefattningar använder sig av systematiska rekryteringsmetoder vilka diskuteras i den samtida arbetspsykologiska forskningen. De centrala verktygen för studien var arbetsanalys och verktyg för prediktion som kompetensmodellering och personlighetstestning. Ett ytterligare syfte var att undersöka attityder till begrepp inom systematisk rekrytering. En enkät utformades i anknytning till studien. Enkäten besvarades av 27 respondenter vilka representerade företag som är verksamma inom privat såväl som offentlig sektor i Sverige. Resultatet visade att det fanns en utbredd användning av arbetsanalys och en relativt hög användning av verktyg för prediktion. Slutligen visade studien att attityder till systematisk metod skattades vara av moderat vikt. Kompetens och personlig karakteristika skattades ha en betydande roll vid urvalsförfaranden. Det fanns sammanfattningsvis en tendens till högre grad av arbetsanalysanvändning i förhållande till hur man värdesatte systematiska metoder, en motsatt tendens visades i lägre grad av testanvändning i förhållande till en hög positiv skattning av personlig karakteristika och kompetens. Begränsningar i studien diskuteras tillsammans med förslag till vidare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holm, Linnea LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsanalys, Taxonomier, Psykologiskt kontrakt, Competency Modelling, Personlighetstester, Big Five, Traits
language
Swedish
id
1975402
date added to LUP
2011-06-15 14:41:08
date last changed
2011-06-15 14:41:08
@misc{1975402,
 abstract   = {Syftet med studien var att deskriptivt och explorativt undersöka hur man inom rekryterande yrkesbefattningar använder sig av systematiska rekryteringsmetoder vilka diskuteras i den samtida arbetspsykologiska forskningen. De centrala verktygen för studien var arbetsanalys och verktyg för prediktion som kompetensmodellering och personlighetstestning. Ett ytterligare syfte var att undersöka attityder till begrepp inom systematisk rekrytering. En enkät utformades i anknytning till studien. Enkäten besvarades av 27 respondenter vilka representerade företag som är verksamma inom privat såväl som offentlig sektor i Sverige. Resultatet visade att det fanns en utbredd användning av arbetsanalys och en relativt hög användning av verktyg för prediktion. Slutligen visade studien att attityder till systematisk metod skattades vara av moderat vikt. Kompetens och personlig karakteristika skattades ha en betydande roll vid urvalsförfaranden. Det fanns sammanfattningsvis en tendens till högre grad av arbetsanalysanvändning i förhållande till hur man värdesatte systematiska metoder, en motsatt tendens visades i lägre grad av testanvändning i förhållande till en hög positiv skattning av personlig karakteristika och kompetens. Begränsningar i studien diskuteras tillsammans med förslag till vidare forskning.},
 author    = {Holm, Linnea},
 keyword   = {Arbetsanalys,Taxonomier,Psykologiskt kontrakt,Competency Modelling,Personlighetstester,Big Five,Traits},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bortom ”första, bästa person”: En enkätundersökning om användning av och attityder till systematiska urvalsmetoder},
 year     = {2011},
}