Advanced

I det mörka hörnet av mittens rike : om förekomsten av sexuella övergrepp på barn i det moderna Kina

Sterner, Carl Fredrik LU (2011) KINK11 20111
Chinese Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp på min-deråriga i Folkrepubliken Kina, särskilt under 1950-talet. Källmaterialet utgörs av samtida empirisk forskning och interna dokument från kinesiska myndigheter som behandlar äm-net sexuella övergrepp på minderåriga i Kina. En fallstudie har även gjorts på opublice-rade och primära källor för att ge en inblick i hur denna typ av rättsfall kan se ut i prakti-ken. Uppsatsen drar slutsatsen att sexuella övergrepp på minderåriga förekommer i minst lika stor utsträckning som i västerländska länder. Vidare konstateras det att den kinesiska lagstiftningen fortfarande har brister på området, då särskilt vad det gäller sexuella över-grepp på pojkar, men att stora... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp på min-deråriga i Folkrepubliken Kina, särskilt under 1950-talet. Källmaterialet utgörs av samtida empirisk forskning och interna dokument från kinesiska myndigheter som behandlar äm-net sexuella övergrepp på minderåriga i Kina. En fallstudie har även gjorts på opublice-rade och primära källor för att ge en inblick i hur denna typ av rättsfall kan se ut i prakti-ken. Uppsatsen drar slutsatsen att sexuella övergrepp på minderåriga förekommer i minst lika stor utsträckning som i västerländska länder. Vidare konstateras det att den kinesiska lagstiftningen fortfarande har brister på området, då särskilt vad det gäller sexuella över-grepp på pojkar, men att stora förbättringar har gjorts. Den kinesiska staten försökte även under 1950-talet att aktivt minska förekomsten av sexuella övergrepp. Slutligen påvisar fallstudien att i detta specifika rättsfall är den kinesiska uppfattningen om brott och straff vida skild från dess västerländska motsvarighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sterner, Carl Fredrik LU
supervisor
organization
course
KINK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
sexuella övergrepp, pedofili, sexualbrott, pedophilia
language
Swedish
id
1975712
date added to LUP
2011-06-10 17:20:39
date last changed
2011-06-13 17:42:55
@misc{1975712,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av sexuella övergrepp på min-deråriga i Folkrepubliken Kina, särskilt under 1950-talet. Källmaterialet utgörs av samtida empirisk forskning och interna dokument från kinesiska myndigheter som behandlar äm-net sexuella övergrepp på minderåriga i Kina. En fallstudie har även gjorts på opublice-rade och primära källor för att ge en inblick i hur denna typ av rättsfall kan se ut i prakti-ken. Uppsatsen drar slutsatsen att sexuella övergrepp på minderåriga förekommer i minst lika stor utsträckning som i västerländska länder. Vidare konstateras det att den kinesiska lagstiftningen fortfarande har brister på området, då särskilt vad det gäller sexuella över-grepp på pojkar, men att stora förbättringar har gjorts. Den kinesiska staten försökte även under 1950-talet att aktivt minska förekomsten av sexuella övergrepp. Slutligen påvisar fallstudien att i detta specifika rättsfall är den kinesiska uppfattningen om brott och straff vida skild från dess västerländska motsvarighet.},
 author    = {Sterner, Carl Fredrik},
 keyword   = {sexuella övergrepp,pedofili,sexualbrott,pedophilia},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I det mörka hörnet av mittens rike : om förekomsten av sexuella övergrepp på barn i det moderna Kina},
 year     = {2011},
}