Advanced

Sjuksköterskor i mötet med vårdtagare: en fallstudie på en vårdcentral i Skåne

Bjerkborn, Maria LU and Sundqvist, Hanna LU (2011) SOCK01 20111
Sociology
Abstract (Swedish)
Den här fallstudien avser att undersöka hur sjuksköterskors möte med vårdtagare inverkar på deras arbetsmiljö och välbefinnande. Genomgående i hela uppsatsen är tre huvudsakliga teman; patientkontakt, hälsa och ledningens arbete.

För att undersöka detta genomfördes studien med kvalitativ metod, med ett fenomenologiskt perspektiv. Valet av metod uppkom ur intresset för den enskilda individen och det personliga perspektivet som kvalitativ metod medför. I insamlingen av det empiriska materialet utfördes tio intervjuer med fem sjuksköterskor på en vårdcentral i Skåne. Det empiriska materialet analyserade med utgångspunkt i två teorier; Arlie Russell Hochschilds studie av flygvärdinnor och Erving Goffmans dramaturgi. Valet av teorier... (More)
Den här fallstudien avser att undersöka hur sjuksköterskors möte med vårdtagare inverkar på deras arbetsmiljö och välbefinnande. Genomgående i hela uppsatsen är tre huvudsakliga teman; patientkontakt, hälsa och ledningens arbete.

För att undersöka detta genomfördes studien med kvalitativ metod, med ett fenomenologiskt perspektiv. Valet av metod uppkom ur intresset för den enskilda individen och det personliga perspektivet som kvalitativ metod medför. I insamlingen av det empiriska materialet utfördes tio intervjuer med fem sjuksköterskor på en vårdcentral i Skåne. Det empiriska materialet analyserade med utgångspunkt i två teorier; Arlie Russell Hochschilds studie av flygvärdinnor och Erving Goffmans dramaturgi. Valet av teorier grundades i deras samstämmighet, samt att de kompletterar varandra.

Studien resulterade i en djupare förståelse för sjuksköterskans arbetssituation och vilken del patienterna har i den. Sjuksköterskorna utsätts dagligen för stressade situationer, dels när de möter patienter, dels när de utför övriga arbetsuppgifter. Trots att patienterna ofta är otrevliga väljer sjuksköterskorna att se förbi detta och fokusera på sin huvudsakliga uppgift, att hjälpa patienterna. De inser att patienternas beteende inte är riktat personligen mot dem utan ett resultat av exempelvis den stress som sjukdom kan medföra. Patienterna inverkar på sjuksköterskornas välbefinnande, både på ett positivt och negativt sätt. Den negativa delen är dock inte så stor att sjuksköterskorna inte trivs med sitt arbete. Sjuksköterskorna upplever att deras vardag underlättas av det arbete som verksamhetschefen utför och den uppmuntran hon erbjuder. Dessutom finns en stark sammanhållning inom sjuksköterskegruppen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjerkborn, Maria LU and Sundqvist, Hanna LU
supervisor
organization
course
SOCK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
välbefinnande, sjuksköterskor, patienter, emotional labour
language
Swedish
id
1975842
date added to LUP
2011-06-20 08:05:50
date last changed
2012-02-17 14:04:45
@misc{1975842,
 abstract   = {Den här fallstudien avser att undersöka hur sjuksköterskors möte med vårdtagare inverkar på deras arbetsmiljö och välbefinnande. Genomgående i hela uppsatsen är tre huvudsakliga teman; patientkontakt, hälsa och ledningens arbete.

För att undersöka detta genomfördes studien med kvalitativ metod, med ett fenomenologiskt perspektiv. Valet av metod uppkom ur intresset för den enskilda individen och det personliga perspektivet som kvalitativ metod medför. I insamlingen av det empiriska materialet utfördes tio intervjuer med fem sjuksköterskor på en vårdcentral i Skåne. Det empiriska materialet analyserade med utgångspunkt i två teorier; Arlie Russell Hochschilds studie av flygvärdinnor och Erving Goffmans dramaturgi. Valet av teorier grundades i deras samstämmighet, samt att de kompletterar varandra. 

Studien resulterade i en djupare förståelse för sjuksköterskans arbetssituation och vilken del patienterna har i den. Sjuksköterskorna utsätts dagligen för stressade situationer, dels när de möter patienter, dels när de utför övriga arbetsuppgifter. Trots att patienterna ofta är otrevliga väljer sjuksköterskorna att se förbi detta och fokusera på sin huvudsakliga uppgift, att hjälpa patienterna. De inser att patienternas beteende inte är riktat personligen mot dem utan ett resultat av exempelvis den stress som sjukdom kan medföra. Patienterna inverkar på sjuksköterskornas välbefinnande, både på ett positivt och negativt sätt. Den negativa delen är dock inte så stor att sjuksköterskorna inte trivs med sitt arbete. Sjuksköterskorna upplever att deras vardag underlättas av det arbete som verksamhetschefen utför och den uppmuntran hon erbjuder. Dessutom finns en stark sammanhållning inom sjuksköterskegruppen.},
 author    = {Bjerkborn, Maria and Sundqvist, Hanna},
 keyword   = {välbefinnande,sjuksköterskor,patienter,emotional labour},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskor i mötet med vårdtagare: en fallstudie på en vårdcentral i Skåne},
 year     = {2011},
}