Advanced

Gränsdragningar i Greeneland: Om problematiserandet av motsatser i Graham Greenes The Quiet American

Jansson, Oscar LU (2011) LIVR41 20111
Comparative Literature
Master's Programme: Literature - Culture - Media
Abstract (Swedish)
Graham Greenes roman The Quiet American analyseras, till stor del med utgångspunkt i uppsatsförfattarens förförståelser av Greenes författarskap och 'Greeneland'. Genom Hans-Georg Gadamers hermeneutiska teorier så som de presenteras i Wahrheit und Methode och det textbegrepp Roland Barthes presenterar i "The Death of the Author" söker uppsatsförfattaren att medvetandegöra sina förförståelser och blottlägga vissa av romanens tydligaste intertextuella relationer. Som ledmotiv i analysarbetet har uppsatsförfattaren vad han kallar 'Greenelands dubbelsidighet', vilken syftar till det för Greene typiska granskandet och problematiserandet av dikotomier och motsatsförhållanden. Genom förförståelsen av Greenelands religiösa dimension samt vissa... (More)
Graham Greenes roman The Quiet American analyseras, till stor del med utgångspunkt i uppsatsförfattarens förförståelser av Greenes författarskap och 'Greeneland'. Genom Hans-Georg Gadamers hermeneutiska teorier så som de presenteras i Wahrheit und Methode och det textbegrepp Roland Barthes presenterar i "The Death of the Author" söker uppsatsförfattaren att medvetandegöra sina förförståelser och blottlägga vissa av romanens tydligaste intertextuella relationer. Som ledmotiv i analysarbetet har uppsatsförfattaren vad han kallar 'Greenelands dubbelsidighet', vilken syftar till det för Greene typiska granskandet och problematiserandet av dikotomier och motsatsförhållanden. Genom förförståelsen av Greenelands religiösa dimension samt vissa bibliska allusioner i The Quiet American föreslås att romanens triangeldrama kan betraktas som en skissering och granskning av den gudomliga treenigheten. Denna skissering förstås som ett uttryck för den Greeneländska dubbelsidigheten, vilken i sig betraktas som grundad i insikten i Greenes verk om svårigheterna att göra absoluta gränsdragningar i både litteraturen och världen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Oscar LU
supervisor
organization
course
LIVR41 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Graham Greene, The Quiet American, Greeneland, Greenelands dubbelsidighet
language
Swedish
id
1975964
date added to LUP
2011-06-15 10:27:27
date last changed
2011-10-03 09:39:22
@misc{1975964,
 abstract   = {Graham Greenes roman The Quiet American analyseras, till stor del med utgångspunkt i uppsatsförfattarens förförståelser av Greenes författarskap och 'Greeneland'. Genom Hans-Georg Gadamers hermeneutiska teorier så som de presenteras i Wahrheit und Methode och det textbegrepp Roland Barthes presenterar i "The Death of the Author" söker uppsatsförfattaren att medvetandegöra sina förförståelser och blottlägga vissa av romanens tydligaste intertextuella relationer. Som ledmotiv i analysarbetet har uppsatsförfattaren vad han kallar 'Greenelands dubbelsidighet', vilken syftar till det för Greene typiska granskandet och problematiserandet av dikotomier och motsatsförhållanden. Genom förförståelsen av Greenelands religiösa dimension samt vissa bibliska allusioner i The Quiet American föreslås att romanens triangeldrama kan betraktas som en skissering och granskning av den gudomliga treenigheten. Denna skissering förstås som ett uttryck för den Greeneländska dubbelsidigheten, vilken i sig betraktas som grundad i insikten i Greenes verk om svårigheterna att göra absoluta gränsdragningar i både litteraturen och världen.},
 author    = {Jansson, Oscar},
 keyword   = {Graham Greene,The Quiet American,Greeneland,Greenelands dubbelsidighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränsdragningar i Greeneland: Om problematiserandet av motsatser i Graham Greenes The Quiet American},
 year     = {2011},
}