Advanced

Framtagande av lagerränta, två fallstudier inom Lantmännen

Hammarström, David and Wikner, Carl (2010) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk med en omsättning på 35 Miljarder SEK. Lantmännen har under senare tid sett ett ökat behov av att minska sitt operativa rörelsekapital i ledet att frigöra bundet kapital och öka sin lönsamhet. Som en del i detta större projekt har Lantmännen insett behovet av att ha en väldefinierad lagerränta för att på ett bättre sätt kunna styra sina lager och få kontroll över totalkostnaderna förknippade med att föra lager. Lagerräntan är ett mått på lagerföringskostnaderna, dvs. de rörliga kostnaderna, för ett givet lager. Syftet med detta examensarbete är att ta fram en för Lantmännen gemensam definition av lagerräntan och dess beståndsdelar. Det ingår även att... (More)
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk med en omsättning på 35 Miljarder SEK. Lantmännen har under senare tid sett ett ökat behov av att minska sitt operativa rörelsekapital i ledet att frigöra bundet kapital och öka sin lönsamhet. Som en del i detta större projekt har Lantmännen insett behovet av att ha en väldefinierad lagerränta för att på ett bättre sätt kunna styra sina lager och få kontroll över totalkostnaderna förknippade med att föra lager. Lagerräntan är ett mått på lagerföringskostnaderna, dvs. de rörliga kostnaderna, för ett givet lager. Syftet med detta examensarbete är att ta fram en för Lantmännen gemensam definition av lagerräntan och dess beståndsdelar. Det ingår även att förklara hur lagerräntan kan användas som styrmedel för att få kontroll över de totala lagerkostnaderna. För att exemplifiera detta har vi beräknat lagerräntan och dess beståndsdelar för två av Lantmännens olika affärsområden, Cerealia inom Livsmedelsdivisionen samt Swecon inom Maskindivisionen.
För examensarbetets färdigställande har vi genomfört intervjuer inom flera olika nivåer av Lantmännen, både inom affärsområdena men även koncernfunktioner såsom varuflöde och koncernfinans. Vi har även genomfört en datainsamling från Lantmännens affärssystem för att få underlag till beräkningar av lagerräntan. För att genomföra denna empiriska undersökning har vi utgått ifrån befintliga teorier som utvärderats genom en omfattande litteraturstudie.
Genom att undersöka olika författares syn på lagerräntan har vi för Lantmännens del kommit fram till en gemensam definition som består av den koncerngemensamma kapitalkostnaden, adderat med samtliga rörliga lagerkostnader dividerat med medellagervärdet. Med de rörliga kostnaderna menas de kostnader som är direkt proportionerliga med den lagrade volymen. Vidare har vi kommit fram till att lagerräntan skiljer sig åt kraftigt mellan de undersökta affärsområdena och deras olika produktgrupper. Diskussion har förts huruvida man bör differentiera eller inte differentiera lagerräntan och vidare hur djupt man bör gå i denna differentiering. Resultatet av fallstudierna visar att lagerräntan ligger mellan 8 % och 29 % för de olika produktgrupperna där de huvudsakliga rörliga lagerkostnaderna, förutom kapitalkostnaden, är inkurans för Cerealia samt nedskrivningar för Swecon. Gällande lagerräntans funktion som styrmedel har vi kommit fram till att den skall användas både på strategisk och operativ nivå med betoning på styrning av operativa lagernivåer, där lagerräntan bör vara en ingående parameter vid beräkning av ekonomiskt optimala orderkvantiteter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammarström, David and Wikner, Carl
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
other publication id
10/5362
language
Swedish
id
1976151
date added to LUP
2011-06-17 08:12:41
date last changed
2011-06-20 11:15:19
@misc{1976151,
 abstract   = {Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk med en omsättning på 35 Miljarder SEK. Lantmännen har under senare tid sett ett ökat behov av att minska sitt operativa rörelsekapital i ledet att frigöra bundet kapital och öka sin lönsamhet. Som en del i detta större projekt har Lantmännen insett behovet av att ha en väldefinierad lagerränta för att på ett bättre sätt kunna styra sina lager och få kontroll över totalkostnaderna förknippade med att föra lager. Lagerräntan är ett mått på lagerföringskostnaderna, dvs. de rörliga kostnaderna, för ett givet lager. Syftet med detta examensarbete är att ta fram en för Lantmännen gemensam definition av lagerräntan och dess beståndsdelar. Det ingår även att förklara hur lagerräntan kan användas som styrmedel för att få kontroll över de totala lagerkostnaderna. För att exemplifiera detta har vi beräknat lagerräntan och dess beståndsdelar för två av Lantmännens olika affärsområden, Cerealia inom Livsmedelsdivisionen samt Swecon inom Maskindivisionen.
För examensarbetets färdigställande har vi genomfört intervjuer inom flera olika nivåer av Lantmännen, både inom affärsområdena men även koncernfunktioner såsom varuflöde och koncernfinans. Vi har även genomfört en datainsamling från Lantmännens affärssystem för att få underlag till beräkningar av lagerräntan. För att genomföra denna empiriska undersökning har vi utgått ifrån befintliga teorier som utvärderats genom en omfattande litteraturstudie.
Genom att undersöka olika författares syn på lagerräntan har vi för Lantmännens del kommit fram till en gemensam definition som består av den koncerngemensamma kapitalkostnaden, adderat med samtliga rörliga lagerkostnader dividerat med medellagervärdet. Med de rörliga kostnaderna menas de kostnader som är direkt proportionerliga med den lagrade volymen. Vidare har vi kommit fram till att lagerräntan skiljer sig åt kraftigt mellan de undersökta affärsområdena och deras olika produktgrupper. Diskussion har förts huruvida man bör differentiera eller inte differentiera lagerräntan och vidare hur djupt man bör gå i denna differentiering. Resultatet av fallstudierna visar att lagerräntan ligger mellan 8 % och 29 % för de olika produktgrupperna där de huvudsakliga rörliga lagerkostnaderna, förutom kapitalkostnaden, är inkurans för Cerealia samt nedskrivningar för Swecon. Gällande lagerräntans funktion som styrmedel har vi kommit fram till att den skall användas både på strategisk och operativ nivå med betoning på styrning av operativa lagernivåer, där lagerräntan bör vara en ingående parameter vid beräkning av ekonomiskt optimala orderkvantiteter.},
 author    = {Hammarström, David and Wikner, Carl},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtagande av lagerränta, två fallstudier inom Lantmännen},
 year     = {2010},
}