Advanced

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Dahlén, Karl-Magnus LU (2011) NEKM01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Jag har i denna uppsats analyserat ett antal åtgärders effekter på den svarta marknaden i Sverige. De åtgärder jag har analyserat är både sådana som redan har införts i Sverige och tänkbara framtida åtgärder. De redan genomförda åtgärderna är avdrag för hushållsnäratjänster och byggnadsarbeten alltså de så kallade rot och rut avdragen. Jag har även tittat på de jobbskatteavdragen som har införts och sänkningen av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Utöver att analysera dessa åtgärder har jag dessutom lyft fram andra åtgärder så som skattemoral, kontroll och straff, arbetstidsbegränsning, bidrag, obeskattade tjänstekonton och högre löner till lågbetalda. Utifrån en modell som bygger på individens val mellan att arbeta på den vita... (More)
Jag har i denna uppsats analyserat ett antal åtgärders effekter på den svarta marknaden i Sverige. De åtgärder jag har analyserat är både sådana som redan har införts i Sverige och tänkbara framtida åtgärder. De redan genomförda åtgärderna är avdrag för hushållsnäratjänster och byggnadsarbeten alltså de så kallade rot och rut avdragen. Jag har även tittat på de jobbskatteavdragen som har införts och sänkningen av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Utöver att analysera dessa åtgärder har jag dessutom lyft fram andra åtgärder så som skattemoral, kontroll och straff, arbetstidsbegränsning, bidrag, obeskattade tjänstekonton och högre löner till lågbetalda. Utifrån en modell som bygger på individens val mellan att arbeta på den vita eller den svarta marknaden har jag försökt visa på hur kostnaden för att arbeta på de olika marknaderna kan förändras beroende på vilka åtgärder som införs. Dessutom har jag valt att se på valet att arbeta på den svarta marknaden utifrån ett medvetet risktagande, där nyttan av att arbeta på den svarta marknaden måste överväga den risken som det medför att arbeta där i form utav risken att bli upptäckt och de straff som kan medfölja. En annan viktig aspekt som jag har lyft fram är hur den svarta marknaden kan påverka samhället. Där en stor svart marknad skapar en misstro till samhället och kan göra så att staten får problem med att bedriva en effektiv politik på grund av deras okunskap om hur stor den svarta marknaden är. En stor svart marknad och dess negativa effekter med individens minskande förtroende kan dessutom leda till en ytterligare ökning av den svarta marknaden.
Ett stort problem med att analysera den svarta marknaden är att det är svårt att få en bild av hur stor marknaden egentligen är. Den svarta marknaden är till sin natur en dold marknad vilket gör att det är svårt att få bra statistik över hur stor den är. I de undersökningar som har gjorts visar det sig att Sverige har en svart marknad som ligger kring 5 % av BNP. Bara för att något enligt lagstiftningen anses vara svart uppfattar inte alltid individer som att de handlar på den svarta marknaden. Detta går främst att se inom tjänstesektorn där många individer anser att flera tjänster inte borde anses som svarta.
I min analys har jag kommit fram till att de skattesänkningar som har gjorts i Sverige de senaste åren troligen påverkar den svarta marknaden genom att göra den vita marknaden
2
mer konkurrenskraftig och på så sätt minskar den svarta marknaden. Med tanke på de kostnader som skattesänkningar innebär för staten så behöver detta nödvändigtvis inte vara ett kostnadseffektivt sätt att begränsa den svarta marknaden. För att göra mer kostnadseffektiva alternativ så kan staten istället försöka begränsa den svarta marknaden genom att öka kostnaderna av att arbeta eller köpa tjänster på den svarta marknaden. Detta kan de göra genom bland annat straff och granskningar. Ytterligare åtgärder som kan göra att den vita marknaden känns mer attraktiv än den svarta marknaden kan vara att öka förståelsen för vad skattepengarna används till och att inte genom lagstiftning begränsa individers möjlighet att arbeta mer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlén, Karl-Magnus LU
supervisor
organization
course
NEKM01 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Svarta marknaden, Sverige, åtgärder, avdrag, skatt
language
Swedish
id
1976645
date added to LUP
2011-06-16 14:45:14
date last changed
2011-06-16 14:45:14
@misc{1976645,
 abstract   = {Jag har i denna uppsats analyserat ett antal åtgärders effekter på den svarta marknaden i Sverige. De åtgärder jag har analyserat är både sådana som redan har införts i Sverige och tänkbara framtida åtgärder. De redan genomförda åtgärderna är avdrag för hushållsnäratjänster och byggnadsarbeten alltså de så kallade rot och rut avdragen. Jag har även tittat på de jobbskatteavdragen som har införts och sänkningen av ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Utöver att analysera dessa åtgärder har jag dessutom lyft fram andra åtgärder så som skattemoral, kontroll och straff, arbetstidsbegränsning, bidrag, obeskattade tjänstekonton och högre löner till lågbetalda. Utifrån en modell som bygger på individens val mellan att arbeta på den vita eller den svarta marknaden har jag försökt visa på hur kostnaden för att arbeta på de olika marknaderna kan förändras beroende på vilka åtgärder som införs. Dessutom har jag valt att se på valet att arbeta på den svarta marknaden utifrån ett medvetet risktagande, där nyttan av att arbeta på den svarta marknaden måste överväga den risken som det medför att arbeta där i form utav risken att bli upptäckt och de straff som kan medfölja. En annan viktig aspekt som jag har lyft fram är hur den svarta marknaden kan påverka samhället. Där en stor svart marknad skapar en misstro till samhället och kan göra så att staten får problem med att bedriva en effektiv politik på grund av deras okunskap om hur stor den svarta marknaden är. En stor svart marknad och dess negativa effekter med individens minskande förtroende kan dessutom leda till en ytterligare ökning av den svarta marknaden.
Ett stort problem med att analysera den svarta marknaden är att det är svårt att få en bild av hur stor marknaden egentligen är. Den svarta marknaden är till sin natur en dold marknad vilket gör att det är svårt att få bra statistik över hur stor den är. I de undersökningar som har gjorts visar det sig att Sverige har en svart marknad som ligger kring 5 % av BNP. Bara för att något enligt lagstiftningen anses vara svart uppfattar inte alltid individer som att de handlar på den svarta marknaden. Detta går främst att se inom tjänstesektorn där många individer anser att flera tjänster inte borde anses som svarta.
I min analys har jag kommit fram till att de skattesänkningar som har gjorts i Sverige de senaste åren troligen påverkar den svarta marknaden genom att göra den vita marknaden
2
mer konkurrenskraftig och på så sätt minskar den svarta marknaden. Med tanke på de kostnader som skattesänkningar innebär för staten så behöver detta nödvändigtvis inte vara ett kostnadseffektivt sätt att begränsa den svarta marknaden. För att göra mer kostnadseffektiva alternativ så kan staten istället försöka begränsa den svarta marknaden genom att öka kostnaderna av att arbeta eller köpa tjänster på den svarta marknaden. Detta kan de göra genom bland annat straff och granskningar. Ytterligare åtgärder som kan göra att den vita marknaden känns mer attraktiv än den svarta marknaden kan vara att öka förståelsen för vad skattepengarna används till och att inte genom lagstiftning begränsa individers möjlighet att arbeta mer.},
 author    = {Dahlén, Karl-Magnus},
 keyword   = {Svarta marknaden,Sverige,åtgärder,avdrag,skatt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige},
 year     = {2011},
}