Advanced

Rätten till domännamn - En studie av regelverket för domännamn registrerade i Sverige

Peters, Martin LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att granska registrering av domännamn under den svenska toppdomänen .se. Uppsatsen har för avsikt att ge en övergripande insyn i ett aktuellt ämne och analysera problematiken med lagstiftning och regelverk. Uppsatsen har i första han genomförts genom studier av regeringens propositioner, gällande lagtext samt praxis. I andra hand har relevant litteratur använts, inklusive webbaserade källor, samt intervjuer med advokater och jurister på advokatbyrån VICI i Lund. Empirin baseras på intervjuerna och samtalen med auktoriserade advokater och jurister.

Rätten till domännamn med toppdomänen .se spelar en viktig roll för utvecklingen av Internet inom Sverige. Det finns ett immateriellt värde i ett domännamn.... (More)
Syftet med denna undersökning är att granska registrering av domännamn under den svenska toppdomänen .se. Uppsatsen har för avsikt att ge en övergripande insyn i ett aktuellt ämne och analysera problematiken med lagstiftning och regelverk. Uppsatsen har i första han genomförts genom studier av regeringens propositioner, gällande lagtext samt praxis. I andra hand har relevant litteratur använts, inklusive webbaserade källor, samt intervjuer med advokater och jurister på advokatbyrån VICI i Lund. Empirin baseras på intervjuerna och samtalen med auktoriserade advokater och jurister.

Rätten till domännamn med toppdomänen .se spelar en viktig roll för utvecklingen av Internet inom Sverige. Det finns ett immateriellt värde i ett domännamn. Det krävs ett skydd för näringsidkares rättigheter och skyldigheter vid nyttjande av Internet. Ur ett företagsperspektiv är Internet många gånger en primär kommunikationskanal för spridning och tillgänglighet av information och tjänster. För att detta ska fungera krävs ett regelverk. Där kommer det handelsrättliga perspektivet i fokus. Avsikten med att dela upp regelverket för domännamnsrättigheter mellan lagstiftning och regelverk är att det skall effektivisera hanteringen av domännamn, men samtidigt upprätthålla stadgad ordning. Genom det nuvarande regelverket skapas en statlig kontroll och insyn i domänhantering under toppdomänen .se. Det finns också möjlighet för administratören att ta input från internationella standarder och implementera dessa i de svenska reglerna utan att det kräver ett riksdagsbeslut. Huvudproblemet är att identifiera lagrumsöverträdelse vid tvist. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to investigate the registration process and regulation of domain name registration with the national top domain .se. The thesis intends to provide an overview of a contemporary topic and analyze issues regarding the regulatory framework. It is primarily based upon governmental propositions, applicable legislation and jurisprudence. Secondarily is relevant literature used, including web-based sources, and interviews with licensed practitioners at the law firm VICI in Lund. Empirical material is gathered from these semi-structured interviews.

The right to a domain name under the national top domain .se plays an important role in the development of the Internet in Sweden. From a corporate perspective Internet is... (More)
The aim of this thesis is to investigate the registration process and regulation of domain name registration with the national top domain .se. The thesis intends to provide an overview of a contemporary topic and analyze issues regarding the regulatory framework. It is primarily based upon governmental propositions, applicable legislation and jurisprudence. Secondarily is relevant literature used, including web-based sources, and interviews with licensed practitioners at the law firm VICI in Lund. Empirical material is gathered from these semi-structured interviews.

The right to a domain name under the national top domain .se plays an important role in the development of the Internet in Sweden. From a corporate perspective Internet is often the primary communication channel for information and services. A domain name has thus an intrinsic immaterial value. In order to protect the intrinsic value is a certain extent of legislative protection for domain name owners required. This is where the business law perspective comes into focus.
The purpose of dividing the Swedish regulation framework of domain names into two principal parts, legislation and regulation, is to make administration of domains more efficient and dynamic, while upholding a certain degree of order. Through the current regulatory framework is governmental control created and transparency of the domain name administration obtained. The framework also provides the possibility to implement and integrate international standards into the regulatory framework without a parliamentary decision by the Swedish parliament, Riksdagen. The main issue with the current regulatory framework is apparently to identify the specific infringement in a dispute. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Peters, Martin LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Domännamn, registrering, reglering, problem
language
Swedish
id
1976663
date added to LUP
2011-06-14 08:16:28
date last changed
2011-06-14 08:16:28
@misc{1976663,
 abstract   = {The aim of this thesis is to investigate the registration process and regulation of domain name registration with the national top domain .se. The thesis intends to provide an overview of a contemporary topic and analyze issues regarding the regulatory framework. It is primarily based upon governmental propositions, applicable legislation and jurisprudence. Secondarily is relevant literature used, including web-based sources, and interviews with licensed practitioners at the law firm VICI in Lund. Empirical material is gathered from these semi-structured interviews. 

The right to a domain name under the national top domain .se plays an important role in the development of the Internet in Sweden. From a corporate perspective Internet is often the primary communication channel for information and services. A domain name has thus an intrinsic immaterial value. In order to protect the intrinsic value is a certain extent of legislative protection for domain name owners required. This is where the business law perspective comes into focus.
 The purpose of dividing the Swedish regulation framework of domain names into two principal parts, legislation and regulation, is to make administration of domains more efficient and dynamic, while upholding a certain degree of order. Through the current regulatory framework is governmental control created and transparency of the domain name administration obtained. The framework also provides the possibility to implement and integrate international standards into the regulatory framework without a parliamentary decision by the Swedish parliament, Riksdagen. The main issue with the current regulatory framework is apparently to identify the specific infringement in a dispute.},
 author    = {Peters, Martin},
 keyword   = {Domännamn,registrering,reglering,problem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rätten till domännamn - En studie av regelverket för domännamn registrerade i Sverige},
 year     = {2011},
}