Advanced

Bostadsbubbla eller inte - en studie av regionala huspriser i Sverige 1995-2008

Fransson, Lina LU and Tynnerman, Veronika LU (2011) NEKK01 20111
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Bostadsmarknaden i Sverige påminner idag mycket om den marknad som sågs i de flesta länder före finanskrisen 2007. Priserna på bostäder har stigit kraftigt och bolånemarknaden kännetecknas av hög skuldsättningsgrad med korta räntebindningar och små amorteringar. Det liknande mönstret väcker oro och spekulationer om en eventuell prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden. En bubbla kännetecknas av en prisökning som inte kan motiveras utav fundamentala faktorer utan enbart drivs av förväntningar om framtida prisstegringar.

Det har skrivits många rapporter om den svenska bostadsmarknaden där bland annat Riksbanken (2011) drog slutsatsen att det inte existerar en bostadsbubbla i Sverige. De studier som har gjorts baseras på ett genomsnitt... (More)
Bostadsmarknaden i Sverige påminner idag mycket om den marknad som sågs i de flesta länder före finanskrisen 2007. Priserna på bostäder har stigit kraftigt och bolånemarknaden kännetecknas av hög skuldsättningsgrad med korta räntebindningar och små amorteringar. Det liknande mönstret väcker oro och spekulationer om en eventuell prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden. En bubbla kännetecknas av en prisökning som inte kan motiveras utav fundamentala faktorer utan enbart drivs av förväntningar om framtida prisstegringar.

Det har skrivits många rapporter om den svenska bostadsmarknaden där bland annat Riksbanken (2011) drog slutsatsen att det inte existerar en bostadsbubbla i Sverige. De studier som har gjorts baseras på ett genomsnitt där en generell slutsats dragits utifrån hela landet. Det finns dock anledning att misstänka att Sveriges regioner skiljer sig åt till följd av den urbanisering som skett de senaste åren. Uppsatsen syfte är att undersöka om fundamentala faktorer kan förklara den prisökning som skett och om det finns regionala avvikelser.

I studien används en paneldatamodell som gör det möjligt att studera skillnader mellan Sveriges 21 län under tidsperioden 1995-2008. Resultatet blir att det existerar kointegration och ett långsiktigt samband mellan huspriser och fundamentala faktorer. Slutsatsen är att det inte existera en bostadsbubbla i Sverige. Dock kan det konstateras att det finns regionala avvikelser där prisläget inte helt kan förklaras av modellen. Bland annat i Stockholms och Uppsalas län anses priserna vara undervärderade medan i Värmlands och Jämtlands län anses priserna vara övervärderade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fransson, Lina LU and Tynnerman, Veronika LU
supervisor
organization
course
NEKK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Huspriser, bubbla, paneldata, kointegration
language
Swedish
id
1976830
date added to LUP
2011-06-16 14:06:04
date last changed
2011-06-16 14:06:04
@misc{1976830,
 abstract   = {Bostadsmarknaden i Sverige påminner idag mycket om den marknad som sågs i de flesta länder före finanskrisen 2007. Priserna på bostäder har stigit kraftigt och bolånemarknaden kännetecknas av hög skuldsättningsgrad med korta räntebindningar och små amorteringar. Det liknande mönstret väcker oro och spekulationer om en eventuell prisbubbla på den svenska bostadsmarknaden. En bubbla kännetecknas av en prisökning som inte kan motiveras utav fundamentala faktorer utan enbart drivs av förväntningar om framtida prisstegringar. 

Det har skrivits många rapporter om den svenska bostadsmarknaden där bland annat Riksbanken (2011) drog slutsatsen att det inte existerar en bostadsbubbla i Sverige. De studier som har gjorts baseras på ett genomsnitt där en generell slutsats dragits utifrån hela landet. Det finns dock anledning att misstänka att Sveriges regioner skiljer sig åt till följd av den urbanisering som skett de senaste åren. Uppsatsen syfte är att undersöka om fundamentala faktorer kan förklara den prisökning som skett och om det finns regionala avvikelser. 

I studien används en paneldatamodell som gör det möjligt att studera skillnader mellan Sveriges 21 län under tidsperioden 1995-2008. Resultatet blir att det existerar kointegration och ett långsiktigt samband mellan huspriser och fundamentala faktorer. Slutsatsen är att det inte existera en bostadsbubbla i Sverige. Dock kan det konstateras att det finns regionala avvikelser där prisläget inte helt kan förklaras av modellen. Bland annat i Stockholms och Uppsalas län anses priserna vara undervärderade medan i Värmlands och Jämtlands län anses priserna vara övervärderade.},
 author    = {Fransson, Lina and Tynnerman, Veronika},
 keyword   = {Huspriser,bubbla,paneldata,kointegration},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bostadsbubbla eller inte - en studie av regionala huspriser i Sverige 1995-2008},
 year     = {2011},
}