Advanced

Utnyttjande av handelsalgoritmer – faller det nya fenomenet inom otillbörlig marknadspåverkan?

Edström, Amanda LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Värdepappersmarknaden har idag stor betydelse för samhällets ekonomiska tillväxt och utveckling. På börserna världen över sammanlänkas olika aktörer och investerare för att omfördela risk och kapital. På värdepappersmarknaden återfinns också det brott som kallas för otillbörlig marknadspåverkan. En del aktörer försöker nämligen att manipulera och missbruka marknaden av olika anledningar. För att förhindra sådana förfaranden och skydda investerarna har ett börsrättsligt regelverk vuxit fram. Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan regleras idag av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Trots ett gediget regelverk tycks det dock vara svårt att ex ante avgöra vart gränsen mellan tillåten och... (More)
Värdepappersmarknaden har idag stor betydelse för samhällets ekonomiska tillväxt och utveckling. På börserna världen över sammanlänkas olika aktörer och investerare för att omfördela risk och kapital. På värdepappersmarknaden återfinns också det brott som kallas för otillbörlig marknadspåverkan. En del aktörer försöker nämligen att manipulera och missbruka marknaden av olika anledningar. För att förhindra sådana förfaranden och skydda investerarna har ett börsrättsligt regelverk vuxit fram. Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan regleras idag av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Trots ett gediget regelverk tycks det dock vara svårt att ex ante avgöra vart gränsen mellan tillåten och förbjuden marknadspåverkan går.

Sedan något år tillbaka har värdepappershandeln blivit allt mer datoriserad. Nya former för aktiehandel har skapats, bland annat så kallad algoritmhandel. Fenomenet innebär att det är programmerade datorprogram, handelsalgoritmer, som handlar med aktier och andra värdepapper utan mänsklig inblandning. Med uppkomsten av handelsalgoritmerna har också nya former av otillbörlig marknadspåverkan observerats. En del aktörer försöker att utnyttja algoritmens brister eller luckor, vilket kan komma att leda till att hela marknaden påverkas och vilseleds. I Sverige blir algoritmhandeln allt mer populär, men marknadens aktörer upplever att det föreligger svårigheter med att tolka gällande lagstiftning och dra gränsen mellan det tillåtna och otillåtna. Syftet med denna uppsats är således att försöka utreda om utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappers-marknaden faller inom otillbörlig marknadspåverkan.

Jag finner i mina slutsatser att utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappers-marknaden faller inom otillbörlig marknadspåverkan. Det bör sannolikt inte betraktas som legitimt och accepterat att utnyttja algoritmernas brister för egen vinning. Sådana förfaranden kan resultera i att värdepappernas marknadspris påverkas och marknadens aktörer vilseleds. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edström, Amanda LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Algoritmhandel, värdepappershandel, handelsalgoritmer, marknadsmissbruk, otillbörlig marknadspåverkan
language
Swedish
id
1976861
date added to LUP
2011-06-13 16:50:41
date last changed
2011-06-13 16:50:41
@misc{1976861,
 abstract   = {Värdepappersmarknaden har idag stor betydelse för samhällets ekonomiska tillväxt och utveckling. På börserna världen över sammanlänkas olika aktörer och investerare för att omfördela risk och kapital. På värdepappersmarknaden återfinns också det brott som kallas för otillbörlig marknadspåverkan. En del aktörer försöker nämligen att manipulera och missbruka marknaden av olika anledningar. För att förhindra sådana förfaranden och skydda investerarna har ett börsrättsligt regelverk vuxit fram. Förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan regleras idag av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Trots ett gediget regelverk tycks det dock vara svårt att ex ante avgöra vart gränsen mellan tillåten och förbjuden marknadspåverkan går.

Sedan något år tillbaka har värdepappershandeln blivit allt mer datoriserad. Nya former för aktiehandel har skapats, bland annat så kallad algoritmhandel. Fenomenet innebär att det är programmerade datorprogram, handelsalgoritmer, som handlar med aktier och andra värdepapper utan mänsklig inblandning. Med uppkomsten av handelsalgoritmerna har också nya former av otillbörlig marknadspåverkan observerats. En del aktörer försöker att utnyttja algoritmens brister eller luckor, vilket kan komma att leda till att hela marknaden påverkas och vilseleds. I Sverige blir algoritmhandeln allt mer populär, men marknadens aktörer upplever att det föreligger svårigheter med att tolka gällande lagstiftning och dra gränsen mellan det tillåtna och otillåtna. Syftet med denna uppsats är således att försöka utreda om utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappers-marknaden faller inom otillbörlig marknadspåverkan. 

Jag finner i mina slutsatser att utnyttjande av handelsalgoritmer på värdepappers-marknaden faller inom otillbörlig marknadspåverkan. Det bör sannolikt inte betraktas som legitimt och accepterat att utnyttja algoritmernas brister för egen vinning. Sådana förfaranden kan resultera i att värdepappernas marknadspris påverkas och marknadens aktörer vilseleds.},
 author    = {Edström, Amanda},
 keyword   = {Algoritmhandel,värdepappershandel,handelsalgoritmer,marknadsmissbruk,otillbörlig marknadspåverkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utnyttjande av handelsalgoritmer – faller det nya fenomenet inom otillbörlig marknadspåverkan?},
 year     = {2011},
}