Advanced

CSR - lagstiftning eller självreglering?

Weidenmark, Martin LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Globaliseringen av kulturen, ekonomin och politiken leder till gränsöverskridande interaktioner för många aktörer mellan regioner och länder.
I takt med att kommunikationen blir allt snabbare och når allt fler platser ökar kontakten mellan människor och ger ögonblickligen information om händelser från alla jordens hörn. Nya innovationer och medicinska genombrott stärker livskvaliteten och ökar livslängden för många människor. Genom att människor och länder har flätats samman i en väv av ömsesidigt beroende har vi också gemensamma utmaningar att ta oss an.
Multinationella företag som verkar på den globala arenan påverkar dagligen många människors livsvillkor och en rad ickestatliga aktörer övervakar deras dagliga verksamhet och... (More)
Globaliseringen av kulturen, ekonomin och politiken leder till gränsöverskridande interaktioner för många aktörer mellan regioner och länder.
I takt med att kommunikationen blir allt snabbare och når allt fler platser ökar kontakten mellan människor och ger ögonblickligen information om händelser från alla jordens hörn. Nya innovationer och medicinska genombrott stärker livskvaliteten och ökar livslängden för många människor. Genom att människor och länder har flätats samman i en väv av ömsesidigt beroende har vi också gemensamma utmaningar att ta oss an.
Multinationella företag som verkar på den globala arenan påverkar dagligen många människors livsvillkor och en rad ickestatliga aktörer övervakar deras dagliga verksamhet och samhällsansvar. Självreglering och icke bindande regelverk, så kallad ”soft law”, växer fram för att påverka inflytelserika aktörer och det juridiska ramverket kan således också anses vara under förändring.
Detta har lett till att många företag antagit etiska uppförandekoder för sitt arbete. I den internationella debatten talar man i dessa sammanhang ofta om att företag bör uppträda som goda samhällsmedborgare som tillämpar ”Corporate Social Responsibility” (CSR). Företag kan anses ha ett ansvar som sträcker sig utanför de lagar och föreskrifter som finns, frågan är bara hur långt detta ansvar ska sträcka sig och hur eller om ett system utan granskning och sanktioner är verkningsfullt.
Det förefaller vara så att bindande regler på området inte är en framkomlig väg och att den mjukare självregleringen är resultat utav detta. (Less)
Abstract
The globalization of culture, economy and politics leads to cross-border interactions of actors across regions and countries. As communication gets faster and reaching more places contact between people is increasing and information on events from every corner of the world is accessible. New innovations and medical breakthroughs will strengthen the quality of life and increase life expectancy for many people. People and countries have been conflated in a web of interdependence that has led to common challenges to tackle. Multinational companies operating on the global arena affects many people’s daily lives and a number of non-state actors are monitoring their daily activities and social responsibility. Self-regulation and non-binding... (More)
The globalization of culture, economy and politics leads to cross-border interactions of actors across regions and countries. As communication gets faster and reaching more places contact between people is increasing and information on events from every corner of the world is accessible. New innovations and medical breakthroughs will strengthen the quality of life and increase life expectancy for many people. People and countries have been conflated in a web of interdependence that has led to common challenges to tackle. Multinational companies operating on the global arena affects many people’s daily lives and a number of non-state actors are monitoring their daily activities and social responsibility. Self-regulation and non-binding framework, so-called “soft law”, emerge to influence the influential actors and the legal framework can therefore also be considered changing. This has led many companies to adopt ethical codes of conduct for their work. According to the international debate companies should behave as good citizens who apply “Corporate Social Responsibility” (CSR). Companies can be considered to have a responsibility that extends beyond the laws and regulations that exist, the question is just how far this responsibility should extend and how or if a system without inspection and sanctions are effective. It appears to be the case that binding rules on the matter is not the way and that the softer, self-regulation is a result out of this. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Weidenmark, Martin LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Corporate Social Responsibility, CSR, företags samhällsansvar, CSR-standarder, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Global Reporting Initative, Global Compact
language
Swedish
id
1977062
date added to LUP
2011-06-14 11:11:44
date last changed
2011-06-14 11:11:44
@misc{1977062,
 abstract   = {The globalization of culture, economy and politics leads to cross-border interactions of actors across regions and countries. As communication gets faster and reaching more places contact between people is increasing and information on events from every corner of the world is accessible. New innovations and medical breakthroughs will strengthen the quality of life and increase life expectancy for many people. People and countries have been conflated in a web of interdependence that has led to common challenges to tackle. Multinational companies operating on the global arena affects many people’s daily lives and a number of non-state actors are monitoring their daily activities and social responsibility. Self-regulation and non-binding framework, so-called “soft law”, emerge to influence the influential actors and the legal framework can therefore also be considered changing. This has led many companies to adopt ethical codes of conduct for their work. According to the international debate companies should behave as good citizens who apply “Corporate Social Responsibility” (CSR). Companies can be considered to have a responsibility that extends beyond the laws and regulations that exist, the question is just how far this responsibility should extend and how or if a system without inspection and sanctions are effective. It appears to be the case that binding rules on the matter is not the way and that the softer, self-regulation is a result out of this.},
 author    = {Weidenmark, Martin},
 keyword   = {Corporate Social Responsibility,CSR,företags samhällsansvar,CSR-standarder,OECD:s riktlinjer för multinationella företag,Global Reporting Initative,Global Compact},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR - lagstiftning eller självreglering?},
 year     = {2011},
}