Advanced

Sociala medier som företagsanpassat kommunikationsmedel

Sjöberg, Christofer LU and Gustle, Anton (2011) SYSK01 20111
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Sociala mediers popularitet har på senare tid växt allt mer, vilket har gjort att även företag har fått intresse för att använda sig av det. Sociala medier erbjuder kommunikation på flera plan genom funktioner som chatt, blogginlägg och inlägg som kan ses och kommenteras av många användare etc. I denna studie har vi undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning användning av sociala medier som intranätlösning har inneburit förbättrad kommunikation vertikalt i en organisation.

För insamling av det empiriska materialet användes ett fallföretag där denna typ av intranät används. På fallföretaget delades enkätformulär ut och intervjuer genomfördes. Detta för att kunna fastställa användarnas åsikter om intranätlösningens påverkan på den... (More)
Sociala mediers popularitet har på senare tid växt allt mer, vilket har gjort att även företag har fått intresse för att använda sig av det. Sociala medier erbjuder kommunikation på flera plan genom funktioner som chatt, blogginlägg och inlägg som kan ses och kommenteras av många användare etc. I denna studie har vi undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning användning av sociala medier som intranätlösning har inneburit förbättrad kommunikation vertikalt i en organisation.

För insamling av det empiriska materialet användes ett fallföretag där denna typ av intranät används. På fallföretaget delades enkätformulär ut och intervjuer genomfördes. Detta för att kunna fastställa användarnas åsikter om intranätlösningens påverkan på den interna kommunikationen. Undersökningen genomfördes på företaget Sigma, som har ca 1300 anställda och bedriver verksamhet inom Informationslogistik och IT & Management.

Resultatet vi nådde genom den empiriska undersökningen var relativt enhetligt och en av faktorerna som spelade stor roll var att intranätlösningen hade låg användningsfrekvens och sågs av användarna som ett komplement till redan etablerade kommunikationskanaler. Den slutsats vi nådde var att intranätlösningen inte har påverkat den interna kommunikationen nämnvärt. Vi vill dock påstå att en sådan intranätlösning har stor potential om den används i större utsträckning och att intranätet då också kan främja den vertikala kommunikationen inom en organisation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Christofer LU and Gustle, Anton
supervisor
organization
course
SYSK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sociala medier, intern kommunikation, intranät, vertikal kommunikation
report number
INF11-016
language
Swedish
id
1977074
date added to LUP
2011-06-27 14:31:37
date last changed
2011-06-27 14:31:37
@misc{1977074,
 abstract   = {Sociala mediers popularitet har på senare tid växt allt mer, vilket har gjort att även företag har fått intresse för att använda sig av det. Sociala medier erbjuder kommunikation på flera plan genom funktioner som chatt, blogginlägg och inlägg som kan ses och kommenteras av många användare etc. I denna studie har vi undersökt på vilket sätt och i vilken omfattning användning av sociala medier som intranätlösning har inneburit förbättrad kommunikation vertikalt i en organisation.

För insamling av det empiriska materialet användes ett fallföretag där denna typ av intranät används. På fallföretaget delades enkätformulär ut och intervjuer genomfördes. Detta för att kunna fastställa användarnas åsikter om intranätlösningens påverkan på den interna kommunikationen. Undersökningen genomfördes på företaget Sigma, som har ca 1300 anställda och bedriver verksamhet inom Informationslogistik och IT & Management.

Resultatet vi nådde genom den empiriska undersökningen var relativt enhetligt och en av faktorerna som spelade stor roll var att intranätlösningen hade låg användningsfrekvens och sågs av användarna som ett komplement till redan etablerade kommunikationskanaler. Den slutsats vi nådde var att intranätlösningen inte har påverkat den interna kommunikationen nämnvärt. Vi vill dock påstå att en sådan intranätlösning har stor potential om den används i större utsträckning och att intranätet då också kan främja den vertikala kommunikationen inom en organisation.},
 author    = {Sjöberg, Christofer and Gustle, Anton},
 keyword   = {Sociala medier,intern kommunikation,intranät,vertikal kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier som företagsanpassat kommunikationsmedel},
 year     = {2011},
}