Advanced

I befintligt skick - En bra affär?

Nilsson, Per-Christian LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen har till syfte att djupare granska säljande och köpande parts friskrivning och dess räckvidd vid köp respektive försäljning av fordon i ”befintligt skick”.
Det då bilar är en komplicerad produkt och reparationerna kan oftast bli väldigt kostsamma. Det blir således svårt för en köpare att ta in alla de faktorer som krävs för att göra ett bra bilköp, där pris och varans faktiska värde håller en rimlig proportion. Risken är därför stor att köparen efter ett tag hamnar i en situation där bilen ej var i det förväntade skicket. Kanske beroende på svårigheter i att upptäcka fel utan specifika kunskaper, men det kan även vara som så att säljaren medvetet undanhållet relevant information om fordonets brister för köparen.
Genom att... (More)
Uppsatsen har till syfte att djupare granska säljande och köpande parts friskrivning och dess räckvidd vid köp respektive försäljning av fordon i ”befintligt skick”.
Det då bilar är en komplicerad produkt och reparationerna kan oftast bli väldigt kostsamma. Det blir således svårt för en köpare att ta in alla de faktorer som krävs för att göra ett bra bilköp, där pris och varans faktiska värde håller en rimlig proportion. Risken är därför stor att köparen efter ett tag hamnar i en situation där bilen ej var i det förväntade skicket. Kanske beroende på svårigheter i att upptäcka fel utan specifika kunskaper, men det kan även vara som så att säljaren medvetet undanhållet relevant information om fordonets brister för köparen.
Genom att nyttja en utredande metod där rättsfall och lagtext granskas ämnar uppsatsen att bringa en bättre klarhet i klausulen befintligt skicks räckvidd. Uppsatsen lägger sin grund i att först utreda resonemanget i propositionen för 19 § KöpL och därefter granskas relevanta paragrafer i KöpL som är viktiga att ha i beaktande vi granskning av befintligt skick. Uppsatsen fortsätter därefter med att granska hur olika domstolar ser på saken tillsammans med en sammanfattande analys av 19 § KöpL.
Genom detta tillvägagångssätt har en tydligare bild framträtt över hur befintligt skick var ämnat att nyttjas och vad för verkan den får när den brukas. Sammanfattningsvis kan det kortfattat summeras att friskrivningen befintligt skick gäller, men det förutsätter att köparen/säljaren fått/givit korrekt information så att båda parterna har ett korrekt beslutsunderlag när köpet genomförs. Omfattningen är dock djupare än så och går att finna mer utförligt i sjätte kapitlet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Per-Christian LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Befintligt skick, Friskrivningsklausuler, Köplagen, försäljning, bilar
language
Swedish
id
1977179
date added to LUP
2011-06-13 17:21:18
date last changed
2011-06-13 17:21:18
@misc{1977179,
 abstract   = {Uppsatsen har till syfte att djupare granska säljande och köpande parts friskrivning och dess räckvidd vid köp respektive försäljning av fordon i ”befintligt skick”. 
Det då bilar är en komplicerad produkt och reparationerna kan oftast bli väldigt kostsamma. Det blir således svårt för en köpare att ta in alla de faktorer som krävs för att göra ett bra bilköp, där pris och varans faktiska värde håller en rimlig proportion. Risken är därför stor att köparen efter ett tag hamnar i en situation där bilen ej var i det förväntade skicket. Kanske beroende på svårigheter i att upptäcka fel utan specifika kunskaper, men det kan även vara som så att säljaren medvetet undanhållet relevant information om fordonets brister för köparen.
Genom att nyttja en utredande metod där rättsfall och lagtext granskas ämnar uppsatsen att bringa en bättre klarhet i klausulen befintligt skicks räckvidd. Uppsatsen lägger sin grund i att först utreda resonemanget i propositionen för 19 § KöpL och därefter granskas relevanta paragrafer i KöpL som är viktiga att ha i beaktande vi granskning av befintligt skick. Uppsatsen fortsätter därefter med att granska hur olika domstolar ser på saken tillsammans med en sammanfattande analys av 19 § KöpL. 
Genom detta tillvägagångssätt har en tydligare bild framträtt över hur befintligt skick var ämnat att nyttjas och vad för verkan den får när den brukas. Sammanfattningsvis kan det kortfattat summeras att friskrivningen befintligt skick gäller, men det förutsätter att köparen/säljaren fått/givit korrekt information så att båda parterna har ett korrekt beslutsunderlag när köpet genomförs. Omfattningen är dock djupare än så och går att finna mer utförligt i sjätte kapitlet.},
 author    = {Nilsson, Per-Christian},
 keyword   = {Befintligt skick,Friskrivningsklausuler,Köplagen,försäljning,bilar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I befintligt skick - En bra affär?},
 year     = {2011},
}