Advanced

Dynamisk uppdatering av säkerhetstid – Utveckling och simulering av beräkningsmodeller för PipeChain AB

Berkenäs, Ellinor and Bynke, Måns (2011) MIO920
Production Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund
Företaget PipeChain utvecklar och distribuerar en mjukvarulösning, med samma namn som företaget, för styrning av ett företags flödeskedja. Den lagerstyrningslogik som används i PipeChain bygger på ett tidskoncept, där lagernivåer mäts i täcktider istället för kvantiteter. Detta innebär bl.a. att man använder begreppet säkerhetstid, vilket är den tidsperiods efterfrågan som lagret minst måste täcka.
Syfte
Projektets syfte är att ta fram en modell för dynamisk uppdatering av säkerhetstid samt att testa modellen med hjälp av simuleringar för att undersöka giltigheten och beskriva vilken eventuell förbättring den nya modellen frambringar.
Metod
En modell, den s.k. originalmodellen, som motsvarar hur lagerstyrningen fungerar i... (More)
Bakgrund
Företaget PipeChain utvecklar och distribuerar en mjukvarulösning, med samma namn som företaget, för styrning av ett företags flödeskedja. Den lagerstyrningslogik som används i PipeChain bygger på ett tidskoncept, där lagernivåer mäts i täcktider istället för kvantiteter. Detta innebär bl.a. att man använder begreppet säkerhetstid, vilket är den tidsperiods efterfrågan som lagret minst måste täcka.
Syfte
Projektets syfte är att ta fram en modell för dynamisk uppdatering av säkerhetstid samt att testa modellen med hjälp av simuleringar för att undersöka giltigheten och beskriva vilken eventuell förbättring den nya modellen frambringar.
Metod
En modell, den s.k. originalmodellen, som motsvarar hur lagerstyrningen fungerar i PipeChain idag har tagits fram. Med grund i en litteraturstudie och med hjälp av successiv testning med datasimuleringar har därefter fyra olika modeller för dynamisk uppdatering av säkerhetstid utvecklats.
De dynamiska modellernas prestation har genom simuleringar undersökts och jämförts med originalmodellen. Resultaten har genomgått statistiska analyser. Indata till simuleringarna har dels varit teoretisk efterfrågan, genererad med hjälp av statistiska fördelningar, och dels verklig efterfrågan från ett av PipeChains kundföretag. Resultaten från den teoretiska efterfrågan ligger till grund för generella slutsatser, medan resultaten från verklig efterfrågan illustrerar och verifierar de teoretiska resultaten. De resultat som tagits fram är dels mått på uppnådd servicenivå (förmågan att styra mot målservicenivån, medelservicenivå samt standardavvikelse hos servicenivån) och dels medellagernivå.
Slutsatser
De dynamiska modellerna som tagits fram uppvisar alla en förbättrad instyrning mot önskad servicenivå jämfört med originalmodellen. Målet uppnås utan orimlig ackumulering av lager. Då systematiska variationer förekommer i efterfrågan ger framför allt modellen traditionell algoritm med justeringar mycket bra resultat. Då inga systematiska variationer finns kan teoretiskt sett en optimerad statisk säkerhetstid ge bättre resultat än en dynamisk. Det bedöms dock sällan vara möjligt att i praktiken välja en så optimerad statisk säkerhetstid, varför de dynamiska modellerna i de flesta fall måste rekommenderas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berkenäs, Ellinor and Bynke, Måns
supervisor
organization
course
MIO920
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Lagerstyrning, dynamisk säkerhetstid, dynamiskt säkerhetslager, tidsfasad beställningspunkt, servicenivå, efterfrågan med säsongsvariationer
other publication id
11/5393
language
Swedish
id
1977248
date added to LUP
2011-06-16 16:10:42
date last changed
2011-06-20 12:36:42
@misc{1977248,
 abstract   = {Bakgrund
Företaget PipeChain utvecklar och distribuerar en mjukvarulösning, med samma namn som företaget, för styrning av ett företags flödeskedja. Den lagerstyrningslogik som används i PipeChain bygger på ett tidskoncept, där lagernivåer mäts i täcktider istället för kvantiteter. Detta innebär bl.a. att man använder begreppet säkerhetstid, vilket är den tidsperiods efterfrågan som lagret minst måste täcka.
Syfte
Projektets syfte är att ta fram en modell för dynamisk uppdatering av säkerhetstid samt att testa modellen med hjälp av simuleringar för att undersöka giltigheten och beskriva vilken eventuell förbättring den nya modellen frambringar.
Metod
En modell, den s.k. originalmodellen, som motsvarar hur lagerstyrningen fungerar i PipeChain idag har tagits fram. Med grund i en litteraturstudie och med hjälp av successiv testning med datasimuleringar har därefter fyra olika modeller för dynamisk uppdatering av säkerhetstid utvecklats.
De dynamiska modellernas prestation har genom simuleringar undersökts och jämförts med originalmodellen. Resultaten har genomgått statistiska analyser. Indata till simuleringarna har dels varit teoretisk efterfrågan, genererad med hjälp av statistiska fördelningar, och dels verklig efterfrågan från ett av PipeChains kundföretag. Resultaten från den teoretiska efterfrågan ligger till grund för generella slutsatser, medan resultaten från verklig efterfrågan illustrerar och verifierar de teoretiska resultaten. De resultat som tagits fram är dels mått på uppnådd servicenivå (förmågan att styra mot målservicenivån, medelservicenivå samt standardavvikelse hos servicenivån) och dels medellagernivå.
Slutsatser
De dynamiska modellerna som tagits fram uppvisar alla en förbättrad instyrning mot önskad servicenivå jämfört med originalmodellen. Målet uppnås utan orimlig ackumulering av lager. Då systematiska variationer förekommer i efterfrågan ger framför allt modellen traditionell algoritm med justeringar mycket bra resultat. Då inga systematiska variationer finns kan teoretiskt sett en optimerad statisk säkerhetstid ge bättre resultat än en dynamisk. Det bedöms dock sällan vara möjligt att i praktiken välja en så optimerad statisk säkerhetstid, varför de dynamiska modellerna i de flesta fall måste rekommenderas.},
 author    = {Berkenäs, Ellinor and Bynke, Måns},
 keyword   = {Lagerstyrning,dynamisk säkerhetstid,dynamiskt säkerhetslager,tidsfasad beställningspunkt,servicenivå,efterfrågan med säsongsvariationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dynamisk uppdatering av säkerhetstid – Utveckling och simulering av beräkningsmodeller för PipeChain AB},
 year     = {2011},
}