Advanced

Champagne åt alla! Eller? - en analys av geografiska ursprungsbeteckningar inom TRIPS-avtalet

Sparv, Evelina LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Geografiska ursprungsbeteckningar är ett rättsområde under stark utveckling och detta har resulterat i att den nuvarande lagstiftningen är dåligt anpassad till den situation som råder idag. Flertalet olika värden är sammankopplade med existensen av de geografiska ursprungsbeteckningarna och genom deras vitt skilda betydelser för WTO:s medlemmar så är det svårt att uppnå konsensus kring ämnet och hur framtida reglering bör utformas.
TRIPS- avtalet ägnar enbart tre artiklar åt detta betydelsefulla ämne och den mycket diffusa regleringen resulterar i diverse konflikter mellan WTO:s medlemmar. Det är dock ytterst få konflikter som har behandlats inom WTO:s tvistlösningssystem, och denna avsaknad av praxis försvårar för alla inblandade... (More)
Geografiska ursprungsbeteckningar är ett rättsområde under stark utveckling och detta har resulterat i att den nuvarande lagstiftningen är dåligt anpassad till den situation som råder idag. Flertalet olika värden är sammankopplade med existensen av de geografiska ursprungsbeteckningarna och genom deras vitt skilda betydelser för WTO:s medlemmar så är det svårt att uppnå konsensus kring ämnet och hur framtida reglering bör utformas.
TRIPS- avtalet ägnar enbart tre artiklar åt detta betydelsefulla ämne och den mycket diffusa regleringen resulterar i diverse konflikter mellan WTO:s medlemmar. Det är dock ytterst få konflikter som har behandlats inom WTO:s tvistlösningssystem, och denna avsaknad av praxis försvårar för alla inblandade parter.
Detta är ett av de få konfliktområden inom WTO som inte generar den klassiska uppdelningen mellan i-länder och u-länder. Inom denna konflikt kan man snarare skönja mönstret med uppdelning mellan den Gamla världen med länder med flera hundra år av historia bakom sig och den Nya världen med förhållandevis unga länder såsom USA och Australien.
En av anledningarna till att de geografiska ursprungsbeteckningarna är ett sådant turbulent ämne är att de i vissa fall kolliderar med gällande varumärkesrätt. Trots debatter och pågående tvister finns det idag ännu inget säkert svar på hur dessa immateriella rättigheter ska förhålla sig till varandra.
Det existerar en tankegång om att en utökad reglering kring de geografiska ursprungsbeteckningarna mycket väl skulle kunna utgöra en viktig ekonomisk förutsättning för många u-länder. Om utvecklingen skulle gå så långt att dessa länder kunde erhålla ekonomisk ersättning för sitt traditionella kunnande och produkter skulle detta bidra till en stor förändring inom den globala handeln.
För att den rådande situationen ska kunna förändras och för att de geografiska ursprungsbeteckningarna ska uppnå samma skyddsstatus som patent och varumärken krävs det en utvidgning och ett förtydligande av den aktuella regleringen. Området besitter stor potential och om det inte får uppta resurser och tid inom WTO så kommer stora värden att gå förlorade. (Less)
Abstract
Geographical indications are a juridical area under high pressure of development and these circumstances have made the current WTO- regulation incompatible with the situation of today.
The geographical indications represent a wide range of different values. These values have a numerous form and symbolize different aspects to all of WTO:s members. In this context it is understandable that a lot of the conflicts surrounding the path to reach consensus and the assignment to construct a new juridical standard fit for today´s challenges.
The TRIPS-agreement only dedicates three articles to geographical indications and the lack of explicit formulations results in conflict between the WTO members. Of all the existing conflict just a... (More)
Geographical indications are a juridical area under high pressure of development and these circumstances have made the current WTO- regulation incompatible with the situation of today.
The geographical indications represent a wide range of different values. These values have a numerous form and symbolize different aspects to all of WTO:s members. In this context it is understandable that a lot of the conflicts surrounding the path to reach consensus and the assignment to construct a new juridical standard fit for today´s challenges.
The TRIPS-agreement only dedicates three articles to geographical indications and the lack of explicit formulations results in conflict between the WTO members. Of all the existing conflict just a few of them have been heard of the Dispute Settlement of the WTO, and this loss of accessible custom makes the subject even more difficult to handle.
This conflict area is unique in that sense that the standard division developed countries against developing and undeveloped countries not are present. This conflict shows a pattern with countries from “the Old World” with hundreds of years of history behind them, against countries from the “New World” with members as Australia and the U.S.
A reason to that the geographical indications is such a turbulent subject is because that this protection system collide with the law of trademarks. Even the existence of countless debates and controversy there is no definite guidelines how these intellectual property models should coexist and work together.
There is a thought that enlarged regulation for the geographical indications could work as a fundamental economic condition for the developing and undeveloped countries. If the juridical development will grant these countries with the opportunity to get paid for their traditional knowledge and products it could reform the whole pattern of global trade.
The geographical indications could only be assigned to a comparable protection level as the trademarks if the current regulation will be expand and modified. The subject have potential, and if denied time and recourses from the WTO if will be a loss for everyone. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sparv, Evelina LU
supervisor
organization
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
geographical indications, intellectual property rights, TRIPS, WTO
language
Swedish
id
1977415
date added to LUP
2011-06-14 08:20:44
date last changed
2011-06-14 08:20:44
@misc{1977415,
 abstract   = {Geographical indications are a juridical area under high pressure of development and these circumstances have made the current WTO- regulation incompatible with the situation of today. 
  The geographical indications represent a wide range of different values. These values have a numerous form and symbolize different aspects to all of WTO:s members. In this context it is understandable that a lot of the conflicts surrounding the path to reach consensus and the assignment to construct a new juridical standard fit for today´s challenges.
  The TRIPS-agreement only dedicates three articles to geographical indications and the lack of explicit formulations results in conflict between the WTO members. Of all the existing conflict just a few of them have been heard of the Dispute Settlement of the WTO, and this loss of accessible custom makes the subject even more difficult to handle.
  This conflict area is unique in that sense that the standard division developed countries against developing and undeveloped countries not are present. This conflict shows a pattern with countries from “the Old World” with hundreds of years of history behind them, against countries from the “New World” with members as Australia and the U.S.
  A reason to that the geographical indications is such a turbulent subject is because that this protection system collide with the law of trademarks. Even the existence of countless debates and controversy there is no definite guidelines how these intellectual property models should coexist and work together.
  There is a thought that enlarged regulation for the geographical indications could work as a fundamental economic condition for the developing and undeveloped countries. If the juridical development will grant these countries with the opportunity to get paid for their traditional knowledge and products it could reform the whole pattern of global trade. 
  The geographical indications could only be assigned to a comparable protection level as the trademarks if the current regulation will be expand and modified. The subject have potential, and if denied time and recourses from the WTO if will be a loss for everyone.},
 author    = {Sparv, Evelina},
 keyword   = {geographical indications,intellectual property rights,TRIPS,WTO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Champagne åt alla! Eller? - en analys av geografiska ursprungsbeteckningar inom TRIPS-avtalet},
 year     = {2011},
}