Advanced

KBT via internet för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin

Bergelin, Elin LU and Walldén, Anna LU (2011) In Vol. XIII (2011):24 PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie syftade till att undersöka guidad internetbaserad självhjälpsbehandling, enligt kognitiv beteendeteori, inom öppenvårdspsykiatrin för patienter med egentlig depression. Studien använde case series design och författarna följde symtomförändring hos sex patienter med egentlig depression under behandlingens åtta veckor med hjälp av Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rated (MADRS-S). Författarna ville även studera om patienterna skattade en kliniskt signifikant minskning av symtom efter behandlingen samt om behandlingen tycks lämpa sig för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Klinisk signifikans mättes genom Reliable Change Index (RCI) och hur skattningarna låg i förhållande till... (More)
Föreliggande studie syftade till att undersöka guidad internetbaserad självhjälpsbehandling, enligt kognitiv beteendeteori, inom öppenvårdspsykiatrin för patienter med egentlig depression. Studien använde case series design och författarna följde symtomförändring hos sex patienter med egentlig depression under behandlingens åtta veckor med hjälp av Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rated (MADRS-S). Författarna ville även studera om patienterna skattade en kliniskt signifikant minskning av symtom efter behandlingen samt om behandlingen tycks lämpa sig för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Klinisk signifikans mättes genom Reliable Change Index (RCI) och hur skattningarna låg i förhållande till uppsatta cutoff-värden för två av skattningsskalorna. För att även undersöka patienternas upplevelser av ångest och mental hälsa före och efter behandlingen användes: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Outcome Questionnaire 45 (OQ-45). Resultaten visade att fyra patienter i studien skattade en reliabelt lägre grad av depressiva symtom, av dessa kunde en patient anses kliniskt signifikant återställd. En patient, samma patient som kunde anses kliniskt signifikant återställd, skattade en reliabelt minskad grad av ångest och ökad mental hälsa efter behandlingen. En patient uppvisade inga reliabla förändringsvärden på något av instrumenten och en patient skattade en reliabel försämring av depressiva symtom sett till MADRS-S. Guidad internetbaserad behandling tycks lämpa sig för en majoritet av patienterna i samplet. Vidare forskning krävs för att fastställa i vilken utsträckning behandlingen lämpar sig inom öppenvårdspsykiatrin för patienter med egentlig depression. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergelin, Elin LU and Walldén, Anna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Internetbaserad terapi, guidad självhjälp, öppenvårdspsykiatri, egentlig depression, ångest, livskvalitet, mental hälsa, case series, kognitiv beteendeterapi, klinisk signifikans
publication/series
Vol. XIII (2011):24
language
Swedish
id
1977701
date added to LUP
2011-06-30 08:53:40
date last changed
2011-06-30 08:54:57
@misc{1977701,
 abstract   = {Föreliggande studie syftade till att undersöka guidad internetbaserad självhjälpsbehandling, enligt kognitiv beteendeteori, inom öppenvårdspsykiatrin för patienter med egentlig depression. Studien använde case series design och författarna följde symtomförändring hos sex patienter med egentlig depression under behandlingens åtta veckor med hjälp av Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Self rated (MADRS-S). Författarna ville även studera om patienterna skattade en kliniskt signifikant minskning av symtom efter behandlingen samt om behandlingen tycks lämpa sig för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin. Klinisk signifikans mättes genom Reliable Change Index (RCI) och hur skattningarna låg i förhållande till uppsatta cutoff-värden för två av skattningsskalorna. För att även undersöka patienternas upplevelser av ångest och mental hälsa före och efter behandlingen användes: Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) och Outcome Questionnaire 45 (OQ-45). Resultaten visade att fyra patienter i studien skattade en reliabelt lägre grad av depressiva symtom, av dessa kunde en patient anses kliniskt signifikant återställd. En patient, samma patient som kunde anses kliniskt signifikant återställd, skattade en reliabelt minskad grad av ångest och ökad mental hälsa efter behandlingen. En patient uppvisade inga reliabla förändringsvärden på något av instrumenten och en patient skattade en reliabel försämring av depressiva symtom sett till MADRS-S. Guidad internetbaserad behandling tycks lämpa sig för en majoritet av patienterna i samplet. Vidare forskning krävs för att fastställa i vilken utsträckning behandlingen lämpar sig inom öppenvårdspsykiatrin för patienter med egentlig depression.},
 author    = {Bergelin, Elin and Walldén, Anna},
 keyword   = {Internetbaserad terapi,guidad självhjälp,öppenvårdspsykiatri,egentlig depression,ångest,livskvalitet,mental hälsa,case series,kognitiv beteendeterapi,klinisk signifikans},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Vol. XIII (2011):24},
 title    = {KBT via internet för patienter med egentlig depression inom öppenvårdspsykiatrin},
 year     = {2011},
}