Advanced

Dissociation - En kvalitativ studie om begreppets användning och användbarhet inom allmän vuxenpsykiatri

Vitulin, Tina LU and Tanasic, Leonida LU (2011) PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract
Dissociation is a term used ambiguously to describe one or several phenomena. Psychologists working in general adult psychiatry in Skåne were interviewed about their understanding and use of the term dissociation in relation to their work with patients. An aim of the study was to describe the use of the term in a clinical context that does not offer specialized trauma treatments. Another aim of the study was pragmatic; to make any tacit knowledge explicit to contribute to
discussion between psychologists about dissociation in a clinical context. The material was analyzed thematically. The results show that dissociation is primarily conceptualized as a defense against intolerable stress, taking the form of interpersonal difficulties, lack... (More)
Dissociation is a term used ambiguously to describe one or several phenomena. Psychologists working in general adult psychiatry in Skåne were interviewed about their understanding and use of the term dissociation in relation to their work with patients. An aim of the study was to describe the use of the term in a clinical context that does not offer specialized trauma treatments. Another aim of the study was pragmatic; to make any tacit knowledge explicit to contribute to
discussion between psychologists about dissociation in a clinical context. The material was analyzed thematically. The results show that dissociation is primarily conceptualized as a defense against intolerable stress, taking the form of interpersonal difficulties, lack of integration and alterations in states of consciousness. Dissociation was described as symptoms rather than in terms of the dissociative syndromes. A prominent theme was that dissociation is hard to conceptualize, assess and treat, and that there is a perceived lack of knowledge and a concern about continuous loss of knowledge. A counterbalance to these difficulties is a strong interest in dissociation, and commitment to patients who dissociate. The psychologists described psychodynamic and cognitive behavioural therapy differently regarding treatment possibilities. (Less)
Abstract (Swedish)
Dissociation är ett begrepp som används mångtydigt för att beteckna ett eller flera fenomen. Psykologer inom allmän vuxenpsykiatri i Skåne intervjuades om deras förståelse och användning av begreppet i relation till deras arbete med patienter. Studien syftade till att undersöka begreppets användning i en klinisk kontext som inte specialiserat sig på traumabehandling. Ansatsen var uttalat pragmatisk; att lyfta eventuell tyst kunskap för att bidra till diskussion mellan psykologer om
dissociation i en klinisk kontext. Materialet bearbetades med tematisk analys. Resultatet visar att begreppet dissociation primärt konceptualiseras som ett försvar mot överbelastning och tar sig uttryck i interpersonella svårigheter, bristande integration och... (More)
Dissociation är ett begrepp som används mångtydigt för att beteckna ett eller flera fenomen. Psykologer inom allmän vuxenpsykiatri i Skåne intervjuades om deras förståelse och användning av begreppet i relation till deras arbete med patienter. Studien syftade till att undersöka begreppets användning i en klinisk kontext som inte specialiserat sig på traumabehandling. Ansatsen var uttalat pragmatisk; att lyfta eventuell tyst kunskap för att bidra till diskussion mellan psykologer om
dissociation i en klinisk kontext. Materialet bearbetades med tematisk analys. Resultatet visar att begreppet dissociation primärt konceptualiseras som ett försvar mot överbelastning och tar sig uttryck i interpersonella svårigheter, bristande integration och förändring i medvetandetillstånd. Dissociation beskrevs på symtomnivå snarare än i termer av de dissociativa syndromen. Ett framträdande tema var att dissociation är svårt att konceptualisera, bedöma och behandla, samt
att det finns en upplevd brist på kunskap och en oro för förestående
kunskapsförlust. En motvikt till svårigheterna är ett starkt intresse för dissociation, samt engagemang i dissocierande patienter. Psykodynamisk och kognitiv beteendeterapi beskrevs som olika avseende metodernas möjligheter att behandla dissociation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vitulin, Tina LU and Tanasic, Leonida LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
dissociation, psykolog, behandling, tematisk analys, psykiatri
language
Swedish
id
1977779
date added to LUP
2011-06-20 14:22:45
date last changed
2011-06-20 14:22:45
@misc{1977779,
 abstract   = {Dissociation is a term used ambiguously to describe one or several phenomena. Psychologists working in general adult psychiatry in Skåne were interviewed about their understanding and use of the term dissociation in relation to their work with patients. An aim of the study was to describe the use of the term in a clinical context that does not offer specialized trauma treatments. Another aim of the study was pragmatic; to make any tacit knowledge explicit to contribute to
discussion between psychologists about dissociation in a clinical context. The material was analyzed thematically. The results show that dissociation is primarily conceptualized as a defense against intolerable stress, taking the form of interpersonal difficulties, lack of integration and alterations in states of consciousness. Dissociation was described as symptoms rather than in terms of the dissociative syndromes. A prominent theme was that dissociation is hard to conceptualize, assess and treat, and that there is a perceived lack of knowledge and a concern about continuous loss of knowledge. A counterbalance to these difficulties is a strong interest in dissociation, and commitment to patients who dissociate. The psychologists described psychodynamic and cognitive behavioural therapy differently regarding treatment possibilities.},
 author    = {Vitulin, Tina and Tanasic, Leonida},
 keyword   = {dissociation,psykolog,behandling,tematisk analys,psykiatri},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dissociation - En kvalitativ studie om begreppets användning och användbarhet inom allmän vuxenpsykiatri},
 year     = {2011},
}