Advanced

Riktade nyemissioner ur ett minoritetsperspektiv

Klingspor, Joakim LU (2011) HARK11 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Riktade nyemissioner vid kapitalanskaffning är ett väl etablerat tillvägagångssätt. Huvudlinjen vid nyemissioner är att varje befintlig aktieägare skall ha företräde att teckna de nya aktierna i relation till sitt innehav. 1973 luckrades lagen upp till förmån för att bolag skulle kunna vända sig till Allmänna Pensionsfonder, och på så sätt blev en avvikelse från företrädesrätten möjlig. Avvikelsen från företrädesrätten begränsas dock till minoritetsskyddsreglerna om aktieägarna lika rätt dvs. ”generalklausulen” och ”likhetsprincipen”.
Denna uppsats syftar till att lokalisera huvudfaktorerna för klandertalan vid riktade emissioner. Samt vilket skydd lagen ger minoriteten från en övergripande majoritet vid en riktad emission. Då detta... (More)
Riktade nyemissioner vid kapitalanskaffning är ett väl etablerat tillvägagångssätt. Huvudlinjen vid nyemissioner är att varje befintlig aktieägare skall ha företräde att teckna de nya aktierna i relation till sitt innehav. 1973 luckrades lagen upp till förmån för att bolag skulle kunna vända sig till Allmänna Pensionsfonder, och på så sätt blev en avvikelse från företrädesrätten möjlig. Avvikelsen från företrädesrätten begränsas dock till minoritetsskyddsreglerna om aktieägarna lika rätt dvs. ”generalklausulen” och ”likhetsprincipen”.
Denna uppsats syftar till att lokalisera huvudfaktorerna för klandertalan vid riktade emissioner. Samt vilket skydd lagen ger minoriteten från en övergripande majoritet vid en riktad emission. Då detta område inte har blivit behandlat av någon prejudicerande instans i någon extensiv utsträckning har vikten för att redogöra de lege lata lagts vid utredningar och uttalanden från aktiemarknadsnämnden.
I slutsatsen belyses att tre kritiska punkter som är av speciell vikt då ett beslut om riktad emission skall granskas med generalklausulens otillbörlighetsrekvisit. Dessa är 1) teckningskursen, 2) maktförskjutningen och 3) de bakomliggande förhållanden. Punkt tre är den vidaste av dem, och ingriper de båda andra punkterna, och används för att understödja de andra punkterna. Men begränsas i bevisningen, i synnerhet beslutets ”lojalitet” mot aktieägarna. Den eventuella otillbörligheten i beslutet får bestämmas efter en avvägning mellan de relativa ekonomiska fördelarna kontra minoritetens intressen.
Aktiebolagslagen så som den ser ut idag torde det finnas en sund balans mellan att dels skapa trygghet för minoriteten från en övergripande majoritet, men samtidigt har förutsättningar för att bolagen skall kunna anpassa sig till marknaden. (Less)
Abstract
Targeted issue are a well-established way of fundraising. The standard in the Swedish Companies Act (ABL) is that shareholder has a preemptive right to subscribe new shares pro rata to their current holding. In 1973 the legislator opened up for a deviation from the preeemptive rights, with the argument that companies could turn to public pension funds as a way of raising funds. However, the deviation from the preemptive right has its restrictions. It is restricted to the framework that is the minority protection, and in this case the “general clause” (generalklausulen) and the “similarity principle”(likhetsprincipen), both are a outlet of the equal treatment norm.
This paper aims to locate the key factors that are of special importance... (More)
Targeted issue are a well-established way of fundraising. The standard in the Swedish Companies Act (ABL) is that shareholder has a preemptive right to subscribe new shares pro rata to their current holding. In 1973 the legislator opened up for a deviation from the preeemptive rights, with the argument that companies could turn to public pension funds as a way of raising funds. However, the deviation from the preemptive right has its restrictions. It is restricted to the framework that is the minority protection, and in this case the “general clause” (generalklausulen) and the “similarity principle”(likhetsprincipen), both are a outlet of the equal treatment norm.
This paper aims to locate the key factors that are of special importance when filing a protest against a targeted issue decision. And also to se how well the existing minority protection protects the minority from an abusive majority. This particular area however, have not been subject to any precedent-setting bodies, which have made that the emphasis to present the lege lata been put on government bills and statements from the Capital Market Board (Aktiemarknadsnämnden).
At the end three key points are presented that are of special importance when reviewing if a decision of a targeted issue is undue. These are 1) the subscription price 2) the power shift and 3) the underlying reasons. The underlying reasons are the widest category of them, and intervene with the others. However, the underlying reasons are hard to prove, especially the eventual “loyalty” aspect of the decision. The possible undue in a decision is determined by balancing the relative economic gain against the relative loss of minority influence.
Today’s Companies Act (ABL) seems to have found a balance, between protecting the minority from an abusive majority, and still maintain a way for companies to adapt to market changes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klingspor, Joakim LU
supervisor
organization
alternative title
Private placement from a minority perspective
course
HARK11 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
targeted stock issue, private placement, likhetsprincipen, generalklausulen, riktade nyemissioner, nyemissioner, preemptive rights, emissioner
language
Swedish
id
1978900
date added to LUP
2011-07-04 08:18:33
date last changed
2011-07-04 08:18:33
@misc{1978900,
 abstract   = {Targeted issue are a well-established way of fundraising. The standard in the Swedish Companies Act (ABL) is that shareholder has a preemptive right to subscribe new shares pro rata to their current holding. In 1973 the legislator opened up for a deviation from the preeemptive rights, with the argument that companies could turn to public pension funds as a way of raising funds. However, the deviation from the preemptive right has its restrictions. It is restricted to the framework that is the minority protection, and in this case the “general clause” (generalklausulen) and the “similarity principle”(likhetsprincipen), both are a outlet of the equal treatment norm.
This paper aims to locate the key factors that are of special importance when filing a protest against a targeted issue decision. And also to se how well the existing minority protection protects the minority from an abusive majority. This particular area however, have not been subject to any precedent-setting bodies, which have made that the emphasis to present the lege lata been put on government bills and statements from the Capital Market Board (Aktiemarknadsnämnden). 
At the end three key points are presented that are of special importance when reviewing if a decision of a targeted issue is undue. These are 1) the subscription price 2) the power shift and 3) the underlying reasons. The underlying reasons are the widest category of them, and intervene with the others. However, the underlying reasons are hard to prove, especially the eventual “loyalty” aspect of the decision. The possible undue in a decision is determined by balancing the relative economic gain against the relative loss of minority influence. 
Today’s Companies Act (ABL) seems to have found a balance, between protecting the minority from an abusive majority, and still maintain a way for companies to adapt to market changes.},
 author    = {Klingspor, Joakim},
 keyword   = {targeted stock issue,private placement,likhetsprincipen,generalklausulen,riktade nyemissioner,nyemissioner,preemptive rights,emissioner},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riktade nyemissioner ur ett minoritetsperspektiv},
 year     = {2011},
}