Advanced

Dimensionering av bärverk i stål enligt Eurokod - En jämförelse med BKR på grundnivå

Öbrink, Alexander and Schlyter, Karl (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
Nya gemensamma EU-normer för byggande, Eurokoder, har utvecklats och skall i praxis börja användas i Sverige senast den 2:e maj 2011 då den nya Plan- och Bygglagen (PBL) träder i kraft. Till Eurokoden hör en nationell bilaga där varje nation tillåts att göra vissa nationella val. Detta arbete redogör för hur allmänna dimensioneringsprinciper och beräkning av laster och dimensionering av enkla stålstommar ser ut i Eurokoden jämfört med den tidigare svenska normen BKR och handboken BSK. Eurokoderna bygger liksom BKR på verifiering med partialkoefficientmetoden. En stor förändring är att säkerhetsklassen inte längre beaktas genom att reducera bärförmågan utan istället reducerar man de olika lasterna som verkar på en bärverksdel i en viss... (More)
Nya gemensamma EU-normer för byggande, Eurokoder, har utvecklats och skall i praxis börja användas i Sverige senast den 2:e maj 2011 då den nya Plan- och Bygglagen (PBL) träder i kraft. Till Eurokoden hör en nationell bilaga där varje nation tillåts att göra vissa nationella val. Detta arbete redogör för hur allmänna dimensioneringsprinciper och beräkning av laster och dimensionering av enkla stålstommar ser ut i Eurokoden jämfört med den tidigare svenska normen BKR och handboken BSK. Eurokoderna bygger liksom BKR på verifiering med partialkoefficientmetoden. En stor förändring är att säkerhetsklassen inte längre beaktas genom att reducera bärförmågan utan istället reducerar man de olika lasterna som verkar på en bärverksdel i en viss klass. Partialkoefficienten för laster och lastkombinationer är överlag större än i BKR. Brott- och bruksgränstillstånden är omdefinierade men likheter finns med lastkombinationer i BKR. Även lasterna i sig kan hanteras annorlunda. Nyttig last ska i Eurokoderna betraktas som helt fri och det finns bara ett enda lastvärde att tillämpa för olika lokaltyper istället för som i BKR en fri och bunden lastdel. Detta får konsekvenser för bl.a. beräkning av maximalt fältmoment för kontinuerliga balkar. För beräkning av reduktion av nyttig last med avseende på belastad area och antal våningsplan ges analytiska samband. Snö- och vindlast hanteras i grova drag likvärdigt BKR. Sambanden för beräkning av bärförmågor är i stort sett lika de i BSK med undantag av att partialkoefficienten för säkerhetsklasser är flyttad till lastsidan. Arbetsgången med klassificering av tvärsnitt bygger likt BSK på olika slankhetstal. Dock har tvärsnittsklass 2 i BKR blivit uppdelad i två klasser. I den slankare av dessa beräknas tvärsnittets bärförmåga enligt elasticitetsteori och i den andra enligt plasticitetsteori. Tvärsnitts- och elementkontroller för strukturelement är lik BSK men för t.ex. samtidig böjning och tryck ser det annorlunda ut. Interaktionssambanden för just böjning och tryck har blivit mycket invecklade. Eurokoderna är mer omfattande och detaljerade än de tidigare svenska normerna vilket i vissa fall kommer att leda till avsevärt mer omständiga beräkningar med, för vissa speciella fall, en ökning i materialmängd. Dock kan en ökning av internationell handel och konkurrens leda till minskade kostnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Öbrink, Alexander and Schlyter, Karl
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
eurokod, bkr, bsk, dimensionering, partialkoefficient, bärverk, stål, last, lastkombination, bärförmåga, tvärsnitt
language
Swedish
id
1979960
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1644&type=doc
date added to LUP
2011-06-18
date last changed
2012-07-12 15:39:47
@misc{1979960,
 abstract   = {Nya gemensamma EU-normer för byggande, Eurokoder, har utvecklats och skall i praxis börja användas i Sverige senast den 2:e maj 2011 då den nya Plan- och Bygglagen (PBL) träder i kraft. Till Eurokoden hör en nationell bilaga där varje nation tillåts att göra vissa nationella val. Detta arbete redogör för hur allmänna dimensioneringsprinciper och beräkning av laster och dimensionering av enkla stålstommar ser ut i Eurokoden jämfört med den tidigare svenska normen BKR och handboken BSK. Eurokoderna bygger liksom BKR på verifiering med partialkoefficientmetoden. En stor förändring är att säkerhetsklassen inte längre beaktas genom att reducera bärförmågan utan istället reducerar man de olika lasterna som verkar på en bärverksdel i en viss klass. Partialkoefficienten för laster och lastkombinationer är överlag större än i BKR. Brott- och bruksgränstillstånden är omdefinierade men likheter finns med lastkombinationer i BKR. Även lasterna i sig kan hanteras annorlunda. Nyttig last ska i Eurokoderna betraktas som helt fri och det finns bara ett enda lastvärde att tillämpa för olika lokaltyper istället för som i BKR en fri och bunden lastdel. Detta får konsekvenser för bl.a. beräkning av maximalt fältmoment för kontinuerliga balkar. För beräkning av reduktion av nyttig last med avseende på belastad area och antal våningsplan ges analytiska samband. Snö- och vindlast hanteras i grova drag likvärdigt BKR. Sambanden för beräkning av bärförmågor är i stort sett lika de i BSK med undantag av att partialkoefficienten för säkerhetsklasser är flyttad till lastsidan. Arbetsgången med klassificering av tvärsnitt bygger likt BSK på olika slankhetstal. Dock har tvärsnittsklass 2 i BKR blivit uppdelad i två klasser. I den slankare av dessa beräknas tvärsnittets bärförmåga enligt elasticitetsteori och i den andra enligt plasticitetsteori. Tvärsnitts- och elementkontroller för strukturelement är lik BSK men för t.ex. samtidig böjning och tryck ser det annorlunda ut. Interaktionssambanden för just böjning och tryck har blivit mycket invecklade. Eurokoderna är mer omfattande och detaljerade än de tidigare svenska normerna vilket i vissa fall kommer att leda till avsevärt mer omständiga beräkningar med, för vissa speciella fall, en ökning i materialmängd. Dock kan en ökning av internationell handel och konkurrens leda till minskade kostnader.},
 author    = {Öbrink, Alexander and Schlyter, Karl},
 keyword   = {eurokod,bkr,bsk,dimensionering,partialkoefficient,bärverk,stål,last,lastkombination,bärförmåga,tvärsnitt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dimensionering av bärverk i stål enligt Eurokod - En jämförelse med BKR på grundnivå},
 year     = {2011},
}