Advanced

Könsdifferentierad missbruksbehandling eller könsspecifika behandlingsgrupper

Jacobsen Viitala, Rina LU (2011) PSYK01 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien har för avsikt att finna gemensamma faktorer som finns hos missbrukande kvinnor och därigenom få en uppfattning om vad man bör tänka på med kvinnor i behandling. Undersökningen visar både internationellt och nationellt att missbrukande kvinnors utsatthet är procentuellt stor då det gäller misshandel, sexuella övergrepp och prostitution i jämförelse med mannen. Ekonomisk fattigdom, i kombination av barnmisshandel och försummelse, drogmissbruk och uppförandestörning kan resultera i posttraumatiskt stressyndrom, det är därför viktigt att behandla underliggande problem relaterad till barnmisshandel, vilket bör ingå i missbruksbehandling för kvinnor. Uppsatsen tar upp missbruksproblematikens komplexitet utifrån bakgrundsfaktorer,... (More)
Studien har för avsikt att finna gemensamma faktorer som finns hos missbrukande kvinnor och därigenom få en uppfattning om vad man bör tänka på med kvinnor i behandling. Undersökningen visar både internationellt och nationellt att missbrukande kvinnors utsatthet är procentuellt stor då det gäller misshandel, sexuella övergrepp och prostitution i jämförelse med mannen. Ekonomisk fattigdom, i kombination av barnmisshandel och försummelse, drogmissbruk och uppförandestörning kan resultera i posttraumatiskt stressyndrom, det är därför viktigt att behandla underliggande problem relaterad till barnmisshandel, vilket bör ingå i missbruksbehandling för kvinnor. Uppsatsen tar upp missbruksproblematikens komplexitet utifrån bakgrundsfaktorer, etniska, genus och socioekonomiska perspektiv. Ekonomiska svårigheter kan vara en bidragande orsak till försämrad fysisk, psykologisk och kognitiv funktion.
Sammantaget visar studien att 93% av kvinnorna har växt upp under svåra missförhållanden. Kvinnor utsatta för misshandel och/eller sexuella övergrepp uppgick till 63% och det var 15% som prostituerat sig. Undersökningen visar att personal från behandlingshem anser att det finns stora skillnader mellan könsroller i missbrukskulturen och att vissa behandlingsgrupper bör vara könsseparerade. Den sista delen av studien är en halvstrukturerad intervju med en kvinna, vars erfarenhet belyser verkligheten inifrån en missbrukares vardag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jacobsen Viitala, Rina LU
supervisor
organization
course
PSYK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Prostitution, missbruk, misshandel, könsdifferentiering, sexuella övergrepp och kulturella aspekter
language
Swedish
id
1980144
date added to LUP
2011-06-22 14:21:12
date last changed
2011-06-22 14:21:12
@misc{1980144,
 abstract   = {Studien har för avsikt att finna gemensamma faktorer som finns hos missbrukande kvinnor och därigenom få en uppfattning om vad man bör tänka på med kvinnor i behandling. Undersökningen visar både internationellt och nationellt att missbrukande kvinnors utsatthet är procentuellt stor då det gäller misshandel, sexuella övergrepp och prostitution i jämförelse med mannen. Ekonomisk fattigdom, i kombination av barnmisshandel och försummelse, drogmissbruk och uppförandestörning kan resultera i posttraumatiskt stressyndrom, det är därför viktigt att behandla underliggande problem relaterad till barnmisshandel, vilket bör ingå i missbruksbehandling för kvinnor. Uppsatsen tar upp missbruksproblematikens komplexitet utifrån bakgrundsfaktorer, etniska, genus och socioekonomiska perspektiv. Ekonomiska svårigheter kan vara en bidragande orsak till försämrad fysisk, psykologisk och kognitiv funktion. 
Sammantaget visar studien att 93% av kvinnorna har växt upp under svåra missförhållanden. Kvinnor utsatta för misshandel och/eller sexuella övergrepp uppgick till 63% och det var 15% som prostituerat sig. Undersökningen visar att personal från behandlingshem anser att det finns stora skillnader mellan könsroller i missbrukskulturen och att vissa behandlingsgrupper bör vara könsseparerade. Den sista delen av studien är en halvstrukturerad intervju med en kvinna, vars erfarenhet belyser verkligheten inifrån en missbrukares vardag.},
 author    = {Jacobsen Viitala, Rina},
 keyword   = {Prostitution,missbruk,misshandel,könsdifferentiering,sexuella övergrepp och kulturella aspekter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Könsdifferentierad missbruksbehandling eller könsspecifika behandlingsgrupper},
 year     = {2011},
}