Advanced

”Det är en del av jobbet" - förekomst, utförande och konsekvenser av emotional labor bland sjuksköterskor inom rehabiliteringsvården.

Nelson Nordh, Sarah LU and Wikman, Louise LU (2011) PSYM02 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Inkonsekventa resultat kring konsekvenserna av emotional labor lägger grunden för ett utökat behov av vidare undersökningar av begreppet och dess konsekvenser för såväl de anställda personligen som för deras prestationer i de organisationer de verkar i. Då sjuksköterskeyrket utgör en specifik kontext med emotioner som ett vanligt förekommande inslag i det dagliga arbetet är emotional labor i förhållande till sjuksköterskor i allmänhet, och sjuksköterskor inom rehabilitering i synnerhet, en mycket intressant och i det senare fallet relativt outforskad aspekt. Syftet med studien var att undersöka rehabiliteringssjuksköterskors användning av emotional labor, dess konsekvenser samt även organisatoriska och individuella moderatorer som kan... (More)
Inkonsekventa resultat kring konsekvenserna av emotional labor lägger grunden för ett utökat behov av vidare undersökningar av begreppet och dess konsekvenser för såväl de anställda personligen som för deras prestationer i de organisationer de verkar i. Då sjuksköterskeyrket utgör en specifik kontext med emotioner som ett vanligt förekommande inslag i det dagliga arbetet är emotional labor i förhållande till sjuksköterskor i allmänhet, och sjuksköterskor inom rehabilitering i synnerhet, en mycket intressant och i det senare fallet relativt outforskad aspekt. Syftet med studien var att undersöka rehabiliteringssjuksköterskors användning av emotional labor, dess konsekvenser samt även organisatoriska och individuella moderatorer som kan tänkas påverka såväl strategier för som konsekvenser av emotional labor. En explorativ ansats utgjorde studiens metodologiska utgångspunkt och en fallstudie bestående av sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer fungerade som redskap. Resultatet indikerade bland annat att emotional labor upplevdes som ett naturligt och ofta oreflekterat inslag i sjuksköterskornas arbete. Konsekvenserna av det emotionella arbetet visade sig vara av såväl positiv som negativ karaktär. Förekomsten och graden av de olika moderatorerna emotionell intelligens, negative affectivity, rollidentifiering, autonomi samt socialt stöd varierade. Den förhållandevis höga förekomsten av emotionell intelligens, autonomi och socialt stöd skulle kunna bidra till sjuksköterskornas funktionella hantering av emotional labor och minska de skadliga konsekvenserna av det emotionella arbetet. I egenskap av personalvetare får detta implikationer för hur arbetsmiljön bör utformas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nelson Nordh, Sarah LU and Wikman, Louise LU
supervisor
organization
course
PSYM02 20111
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Emotional labor, konsekvenser, moderatorer, strategier, rehabiliteringssjuksköterskor.
language
Swedish
id
1980325
date added to LUP
2011-06-22 13:32:18
date last changed
2011-06-22 13:32:18
@misc{1980325,
 abstract   = {Inkonsekventa resultat kring konsekvenserna av emotional labor lägger grunden för ett utökat behov av vidare undersökningar av begreppet och dess konsekvenser för såväl de anställda personligen som för deras prestationer i de organisationer de verkar i. Då sjuksköterskeyrket utgör en specifik kontext med emotioner som ett vanligt förekommande inslag i det dagliga arbetet är emotional labor i förhållande till sjuksköterskor i allmänhet, och sjuksköterskor inom rehabilitering i synnerhet, en mycket intressant och i det senare fallet relativt outforskad aspekt. Syftet med studien var att undersöka rehabiliteringssjuksköterskors användning av emotional labor, dess konsekvenser samt även organisatoriska och individuella moderatorer som kan tänkas påverka såväl strategier för som konsekvenser av emotional labor. En explorativ ansats utgjorde studiens metodologiska utgångspunkt och en fallstudie bestående av sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer fungerade som redskap. Resultatet indikerade bland annat att emotional labor upplevdes som ett naturligt och ofta oreflekterat inslag i sjuksköterskornas arbete. Konsekvenserna av det emotionella arbetet visade sig vara av såväl positiv som negativ karaktär. Förekomsten och graden av de olika moderatorerna emotionell intelligens, negative affectivity, rollidentifiering, autonomi samt socialt stöd varierade. Den förhållandevis höga förekomsten av emotionell intelligens, autonomi och socialt stöd skulle kunna bidra till sjuksköterskornas funktionella hantering av emotional labor och minska de skadliga konsekvenserna av det emotionella arbetet. I egenskap av personalvetare får detta implikationer för hur arbetsmiljön bör utformas.},
 author    = {Nelson Nordh, Sarah and Wikman, Louise},
 keyword   = {Emotional labor,konsekvenser,moderatorer,strategier,rehabiliteringssjuksköterskor.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det är en del av jobbet" - förekomst, utförande och konsekvenser av emotional labor bland sjuksköterskor inom rehabiliteringsvården.},
 year     = {2011},
}