Advanced

Investigating the relationship between adaptation in the UNFCCC and reparation under customary international law.

Carlsson Kanyama, Mariam LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Begreppet adaptation to the adverse effects of climate change är relativt nytt in internationell miljörätt. Begreppet adaptation är inte definierat i UNFCCC. Den här uppsatsen analyserar adaptation i ljuset av begreppet reparation i internationell sedvanerätt. Uppsatsen undersöker vad begreppen adaptation och reparation har gemensamt. Kan adaptation i UNFCCC ses som en möjlig utveckling eller förlängning av reparation i internationell sedvanerätt? Den här uppsatsen undersöker relationen mellan adaptation i UNFCCC och reparation enligt ILCs draft articles on Responsibility of States for Internationally wrongful acts. Undersökningen görs genom att analysera begreppet adaptation med hjälp av internationella miljörättsliga principer, GEFs... (More)
Begreppet adaptation to the adverse effects of climate change är relativt nytt in internationell miljörätt. Begreppet adaptation är inte definierat i UNFCCC. Den här uppsatsen analyserar adaptation i ljuset av begreppet reparation i internationell sedvanerätt. Uppsatsen undersöker vad begreppen adaptation och reparation har gemensamt. Kan adaptation i UNFCCC ses som en möjlig utveckling eller förlängning av reparation i internationell sedvanerätt? Den här uppsatsen undersöker relationen mellan adaptation i UNFCCC och reparation enligt ILCs draft articles on Responsibility of States for Internationally wrongful acts. Undersökningen görs genom att analysera begreppet adaptation med hjälp av internationella miljörättsliga principer, GEFs riktlinjer för finansiering och UNFCCC. Uppsatsen undersöker också vad reparation innebär genom att beakta internationella rättsfall, avgöranden, skiljedomar och doktrin. Syftet och funktionen av begreppet reparation och adaptation analyseras gemensamt i beaktande av de diskussioner som förts i tidigare delare av uppsatsen. Enligt den slutliga analysen har begreppen adaptation och reparation liknande syften. Vidare gör den utveckling av internationell miljörätt, som fokuserar på preventiva åtgärder istället för enbart reparativa skyldigheter, att begreppen adaptation och reparation är förenliga i vissa avseenden.
Dock visar staters agerande i frågor som rör adaptation och ovilja att finansiera adaptation att det varken finns internationell konsensus, opinio juris eller det enhetliga agerande som krävs för att internationell sedvanerätt skall finnas. Det är därmed tydligt att finansiera adaptation i idag är långt ifrån en skyldighet under internationell sedvanerätt. (Less)
Abstract
The concept of adaptation to the adverse effects of climate change is relatively recent in international environmental law. Adaptation is not defined in the UNFCCC. This paper attempts to address adaptation in the UNFCCC from the perspective of reparation under customary international law. It investigates what the concepts of adaptation and reparation have in common. Could adaptation in the UNFCCC be seen as a potential extension of the notion of reparation under customary law? This paper investigates the relationship between adaptation in the UNFCCC and reparation as of the ILC draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts. It does so by conceptualizing adaptation through international environmental law... (More)
The concept of adaptation to the adverse effects of climate change is relatively recent in international environmental law. Adaptation is not defined in the UNFCCC. This paper attempts to address adaptation in the UNFCCC from the perspective of reparation under customary international law. It investigates what the concepts of adaptation and reparation have in common. Could adaptation in the UNFCCC be seen as a potential extension of the notion of reparation under customary law? This paper investigates the relationship between adaptation in the UNFCCC and reparation as of the ILC draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts. It does so by conceptualizing adaptation through international environmental law principles, the GEF funding policy and the UNFCCC. The paper analyses reparation as of the ILC draft articles by considering cases, awards, and scholarly opinion. The objective and function of adaptation and reparation are analysed collectively in light of the preceding findings. The concept of adaptation and reparation under customary international law are found to have similar objectives. Furthermore, developments under international environmental law, such as the emergence of a preventive, rather than simply reparative obligation, are found to reconcile adaptation and reparation in certain aspects. However, state's policies on funding for adaptation to the adverse effects of climate change, as seen through the GEF funding policy and UNFCCC, indicate that there is still not enough state practice on funding for adaptation to argue that there is international consensus on the legal implications of adaptation. In light of this it is clear that today funding for adaptation is far from an obligation under customary international law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson Kanyama, Mariam LU
supervisor
organization
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
international environmental law, climate change damage, international public law, reparation, adaptation
language
English
id
1981132
date added to LUP
2011-08-19 14:31:33
date last changed
2011-08-19 14:31:33
@misc{1981132,
 abstract   = {The concept of adaptation to the adverse effects of climate change is relatively recent in international environmental law. Adaptation is not defined in the UNFCCC. This paper attempts to address adaptation in the UNFCCC from the perspective of reparation under customary international law. It investigates what the concepts of adaptation and reparation have in common. Could adaptation in the UNFCCC be seen as a potential extension of the notion of reparation under customary law? This paper investigates the relationship between adaptation in the UNFCCC and reparation as of the ILC draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts. It does so by conceptualizing adaptation through international environmental law principles, the GEF funding policy and the UNFCCC. The paper analyses reparation as of the ILC draft articles by considering cases, awards, and scholarly opinion. The objective and function of adaptation and reparation are analysed collectively in light of the preceding findings. The concept of adaptation and reparation under customary international law are found to have similar objectives. Furthermore, developments under international environmental law, such as the emergence of a preventive, rather than simply reparative obligation, are found to reconcile adaptation and reparation in certain aspects. However, state's policies on funding for adaptation to the adverse effects of climate change, as seen through the GEF funding policy and UNFCCC, indicate that there is still not enough state practice on funding for adaptation to argue that there is international consensus on the legal implications of adaptation. In light of this it is clear that today funding for adaptation is far from an obligation under customary international law.},
 author    = {Carlsson Kanyama, Mariam},
 keyword   = {international environmental law,climate change damage,international public law,reparation,adaptation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Investigating the relationship between adaptation in the UNFCCC and reparation under customary international law.},
 year     = {2011},
}