Advanced

Krav för säkra molntjänster

Ståhl, Martin LU and Bjärvall, Linn (2011) SYSK01 20111
Lund University School of Economics and Management, LUSEM
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
För att uppnå större kostnadskontroll på sina IT tjänster och samtidigt ha möjlighet att vara konkurrenskraftig inom sin bransch väljer fler och fler företag idag att använda sig av molntjänster. Molntjänster kan ses som en form av tjänster som levereras över internet. Dock finns det många frågetecken runt säkerheten, vilket gör att många företag har svårt att förlita sig helt på molntjänster. För att som kund våga ta steget och använda sig av en molntjänst är det därför av stor vikt att veta vilka krav som behöver uppfyllas för att molntjänsten skall anses som säker utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Syftet med vår studie är att identifiera de säkerhetskrav som kunder har på informationssäkerhet på privata och publika... (More)
För att uppnå större kostnadskontroll på sina IT tjänster och samtidigt ha möjlighet att vara konkurrenskraftig inom sin bransch väljer fler och fler företag idag att använda sig av molntjänster. Molntjänster kan ses som en form av tjänster som levereras över internet. Dock finns det många frågetecken runt säkerheten, vilket gör att många företag har svårt att förlita sig helt på molntjänster. För att som kund våga ta steget och använda sig av en molntjänst är det därför av stor vikt att veta vilka krav som behöver uppfyllas för att molntjänsten skall anses som säker utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Syftet med vår studie är att identifiera de säkerhetskrav som kunder har på informationssäkerhet på privata och publika molntjänster samt utforma en kravlista för detsamma. I uppsatsens litteraturgenomgång lyfter vi exempelvis fram riskerna med molntjänster, de olika typerna av molntjänster samt olika avtal som finns mellan kunder och leverantörer. Litteraturstudier samt intervjuer med såväl kunder som leverantörer av molntjänster har gett oss ett underlag för att kunna ta fram en övergripande kravlista. Studiens resultat visade att det finns en mängd krav på säkerhet som behöver uppfyllas för att kunden skall känna sig trygg och att de kraven varierar beroende på molntjänstens arkitektur. Kravlistan ger även läsaren en överblick över de skillnader i krav som finns mellan de respektive typerna av molntjänster. Eftersom den största osäkerheten för kunden vad gäller molntjänster handlar om att kunden inte har någon fysisk kontroll av sina servrar, är de krav som kunder värderar högst att känna trygghet och tillit till leverantören. För att göra det krävs att de avtal som skrivs med leverantören är välspecificerade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ståhl, Martin LU and Bjärvall, Linn
supervisor
organization
course
SYSK01 20111
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Cloud Computing, Molntjänster, Informationssäkerhet, Risker, Krav
report number
INF11-031
language
Swedish
id
1981257
date added to LUP
2011-06-27 15:06:04
date last changed
2011-06-27 15:06:04
@misc{1981257,
 abstract   = {För att uppnå större kostnadskontroll på sina IT tjänster och samtidigt ha möjlighet att vara konkurrenskraftig inom sin bransch väljer fler och fler företag idag att använda sig av molntjänster. Molntjänster kan ses som en form av tjänster som levereras över internet. Dock finns det många frågetecken runt säkerheten, vilket gör att många företag har svårt att förlita sig helt på molntjänster. För att som kund våga ta steget och använda sig av en molntjänst är det därför av stor vikt att veta vilka krav som behöver uppfyllas för att molntjänsten skall anses som säker utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv. Syftet med vår studie är att identifiera de säkerhetskrav som kunder har på informationssäkerhet på privata och publika molntjänster samt utforma en kravlista för detsamma. I uppsatsens litteraturgenomgång lyfter vi exempelvis fram riskerna med molntjänster, de olika typerna av molntjänster samt olika avtal som finns mellan kunder och leverantörer. Litteraturstudier samt intervjuer med såväl kunder som leverantörer av molntjänster har gett oss ett underlag för att kunna ta fram en övergripande kravlista. Studiens resultat visade att det finns en mängd krav på säkerhet som behöver uppfyllas för att kunden skall känna sig trygg och att de kraven varierar beroende på molntjänstens arkitektur. Kravlistan ger även läsaren en överblick över de skillnader i krav som finns mellan de respektive typerna av molntjänster. Eftersom den största osäkerheten för kunden vad gäller molntjänster handlar om att kunden inte har någon fysisk kontroll av sina servrar, är de krav som kunder värderar högst att känna trygghet och tillit till leverantören. För att göra det krävs att de avtal som skrivs med leverantören är välspecificerade.},
 author    = {Ståhl, Martin and Bjärvall, Linn},
 keyword   = {Cloud Computing,Molntjänster,Informationssäkerhet,Risker,Krav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Krav för säkra molntjänster},
 year     = {2011},
}