Advanced

Miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED - Kunskap och initiering i byggprojekt

Rasmusson, Jenny and Hansson, Ann (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
I detta examensarbete har miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED undersökts. Ett miljöcertifieringssystem är ett ledningssystem för hur arbete med nybyggnationer ska ske för att vara mer miljövänliga. BREEAM är ett brittiskt certifieringssystem och LEED är ett amerikanskt certifieringssystem. Båda har ett antal kategorier med punkter på åtgärder som kan göras i projektet. Vissa av punkterna är krav och andra är alternativ. Det är olika poäng för olika punkter. Det finns olika certifieringsnivåer i båda systemen. I ett byggprojekt väljs det ut vilken nivå som de vill satsa på och sedan vilka punkter för att nå upp till den nivån. I BREEAM viktas poängen ihop med procentsats och i LEED summeras poängen ihop. Dessa två system är relativt... (More)
I detta examensarbete har miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED undersökts. Ett miljöcertifieringssystem är ett ledningssystem för hur arbete med nybyggnationer ska ske för att vara mer miljövänliga. BREEAM är ett brittiskt certifieringssystem och LEED är ett amerikanskt certifieringssystem. Båda har ett antal kategorier med punkter på åtgärder som kan göras i projektet. Vissa av punkterna är krav och andra är alternativ. Det är olika poäng för olika punkter. Det finns olika certifieringsnivåer i båda systemen. I ett byggprojekt väljs det ut vilken nivå som de vill satsa på och sedan vilka punkter för att nå upp till den nivån. I BREEAM viktas poängen ihop med procentsats och i LEED summeras poängen ihop. Dessa två system är relativt nya i Sverige, vilket gör att det är svårt att veta vilken kunskap som behövs i ett projekt som ska certifieras. Syftet med arbetet är att ta reda på vad en projektledare behöver kunna för att leda ett projekt som ska miljöcertifieras, även hur initiering ska ske så att fler kunder ska välja att certifiera. Arbetet inleddes med en faktastudie av systemen för att få en inblick i teorin av systemen. Eftersom det inte fanns så mycket fakta om systemen kompletterades teorin med intervjuer. Därefter utfördes intervjuer med personer som är inblandade i BREEAM och LEED projekt för att få information och kunna besvara frågeställningen i arbetet. I denna studie blev slutsatsen att projektledaren inte behöver vara speciellt insatt i systemen, men ska ha en övergripande kunskap om certifieringsprocessen. I projektet ska det alltid finnas en ansvarig person för certifieringsarbetet i projektet. För att fler ska bli intresserade att använda miljöcertifieringssystem i sina projekt, kan initiering ske genom att projektledaren vid ett nytt projekt föreslår att det skulle kunna certifieras. Påtala för kunden vad en certifiering innebär för just det projektet, trycker på de bra aspekter som blir med certifierade byggnader att de är bättre för vår miljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson, Jenny and Hansson, Ann
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöcertifieringssystem, breeam, bre, leed, usgbc, sgbc, projektledare, initiering
language
Swedish
id
1981901
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1830&type=doc
date added to LUP
2011-06-22
date last changed
2012-07-12 15:39:47
@misc{1981901,
 abstract   = {I detta examensarbete har miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED undersökts. Ett miljöcertifieringssystem är ett ledningssystem för hur arbete med nybyggnationer ska ske för att vara mer miljövänliga. BREEAM är ett brittiskt certifieringssystem och LEED är ett amerikanskt certifieringssystem. Båda har ett antal kategorier med punkter på åtgärder som kan göras i projektet. Vissa av punkterna är krav och andra är alternativ. Det är olika poäng för olika punkter. Det finns olika certifieringsnivåer i båda systemen. I ett byggprojekt väljs det ut vilken nivå som de vill satsa på och sedan vilka punkter för att nå upp till den nivån. I BREEAM viktas poängen ihop med procentsats och i LEED summeras poängen ihop. Dessa två system är relativt nya i Sverige, vilket gör att det är svårt att veta vilken kunskap som behövs i ett projekt som ska certifieras. Syftet med arbetet är att ta reda på vad en projektledare behöver kunna för att leda ett projekt som ska miljöcertifieras, även hur initiering ska ske så att fler kunder ska välja att certifiera. Arbetet inleddes med en faktastudie av systemen för att få en inblick i teorin av systemen. Eftersom det inte fanns så mycket fakta om systemen kompletterades teorin med intervjuer. Därefter utfördes intervjuer med personer som är inblandade i BREEAM och LEED projekt för att få information och kunna besvara frågeställningen i arbetet. I denna studie blev slutsatsen att projektledaren inte behöver vara speciellt insatt i systemen, men ska ha en övergripande kunskap om certifieringsprocessen. I projektet ska det alltid finnas en ansvarig person för certifieringsarbetet i projektet. För att fler ska bli intresserade att använda miljöcertifieringssystem i sina projekt, kan initiering ske genom att projektledaren vid ett nytt projekt föreslår att det skulle kunna certifieras. Påtala för kunden vad en certifiering innebär för just det projektet, trycker på de bra aspekter som blir med certifierade byggnader att de är bättre för vår miljö.},
 author    = {Rasmusson, Jenny and Hansson, Ann},
 keyword   = {miljöcertifieringssystem,breeam,bre,leed,usgbc,sgbc,projektledare,initiering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED - Kunskap och initiering i byggprojekt},
 year     = {2011},
}