Advanced

Searching for The specifics of Debutante Works of Poetry

Lundberg, Janna LU (2010) LIVM01 20102
Comparative Literature
Abstract (Swedish)
Finns det något utpräglande för debutverk eller är debutverk snarare en utgångspunkt för fortsatt skrivande? Föreliggande magisteruppsats beskriver Edith Södergrans, Karin Boyes, Elsa Graves, Sonja Åkessons och Katarina Frostensons debutverk. Dessa poeter analyseras i förhållande till senare verk. Metoden är textcentrerad och komparativ.
Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse mellan debutverken kunna visa på en särart som finns i de valda författarnas debutverk. En komparation med ett senare verk av respektive poet kommer att komplettera jämförelserna. Utifrån detta dras slutsatser om debutantverkets egenart som bildar grunden för vad som utmärker debutverk generellt; detta i alla fall på ett teoretiskt plan, varje debutverk... (More)
Finns det något utpräglande för debutverk eller är debutverk snarare en utgångspunkt för fortsatt skrivande? Föreliggande magisteruppsats beskriver Edith Södergrans, Karin Boyes, Elsa Graves, Sonja Åkessons och Katarina Frostensons debutverk. Dessa poeter analyseras i förhållande till senare verk. Metoden är textcentrerad och komparativ.
Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse mellan debutverken kunna visa på en särart som finns i de valda författarnas debutverk. En komparation med ett senare verk av respektive poet kommer att komplettera jämförelserna. Utifrån detta dras slutsatser om debutantverkets egenart som bildar grunden för vad som utmärker debutverk generellt; detta i alla fall på ett teoretiskt plan, varje debutverk är även unikt för sig självt.
Slutsatsen av arbetet är att debutverkens särart är den starka, tydliga och långt drivna egenhet som varje debutant ger uttryck åt. Debutverken har likheter med varandra, men framförallt är de lika sig själva – de liknar den senare produktionen och innehåller både fröer, plantor och frukter som återfinns genom författarskapen framöver. De debutverk som valts för studien är alla karaktäristiska för sin tid, men bryter även rådande normer om högt och lågt, språk och ton, innehåll och budskap.
Har då debutantverkets särart upptäckts i och med denna uppsats? Svaret på denna fråga är inte definitivt. Ytterligare studier som tar hänsyn till samtida kontext, mottagande, läsarreaktioner och andra receptionsrelaterade aspekter hade definitivt kunnat ge ett säkrare svar på frågan. Att undersöka debutverkens betydelse i författarnas produktioner samt gå på djupet ytterligare i studier av teman, motiv och stilistiska aspekter kan ge fler resultat. Därför ska sökandet efter debutverkets särart fortsätta – jakten är inte slut: Det finns mer att upptäcka innan frågan om vad som karaktäriserar debutverk, debutens villkor och förutsättningar samt de funktioner som formar ett debutverk kan besvaras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundberg, Janna LU
supervisor
organization
alternative title
Five 18th centry Women Writers and their Debut Lyric
course
LIVM01 20102
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Lyrical Debutante work Women writers 18th century Edith Södergran Karin Boye Elsa Grave Sonja Åkesson Katarina Frostenson
language
Swedish
id
1982041
date added to LUP
2011-07-06 15:23:19
date last changed
2011-07-06 15:23:19
@misc{1982041,
 abstract   = {Finns det något utpräglande för debutverk eller är debutverk snarare en utgångspunkt för fortsatt skrivande? Föreliggande magisteruppsats beskriver Edith Södergrans, Karin Boyes, Elsa Graves, Sonja Åkessons och Katarina Frostensons debutverk. Dessa poeter analyseras i förhållande till senare verk. Metoden är textcentrerad och komparativ.
  Syftet med uppsatsen är att genom en jämförelse mellan debutverken kunna visa på en särart som finns i de valda författarnas debutverk. En komparation med ett senare verk av respektive poet kommer att komplettera jämförelserna. Utifrån detta dras slutsatser om debutantverkets egenart som bildar grunden för vad som utmärker debutverk generellt; detta i alla fall på ett teoretiskt plan, varje debutverk är även unikt för sig självt.
  Slutsatsen av arbetet är att debutverkens särart är den starka, tydliga och långt drivna egenhet som varje debutant ger uttryck åt. Debutverken har likheter med varandra, men framförallt är de lika sig själva – de liknar den senare produktionen och innehåller både fröer, plantor och frukter som återfinns genom författarskapen framöver. De debutverk som valts för studien är alla karaktäristiska för sin tid, men bryter även rådande normer om högt och lågt, språk och ton, innehåll och budskap. 
  Har då debutantverkets särart upptäckts i och med denna uppsats? Svaret på denna fråga är inte definitivt. Ytterligare studier som tar hänsyn till samtida kontext, mottagande, läsarreaktioner och andra receptionsrelaterade aspekter hade definitivt kunnat ge ett säkrare svar på frågan. Att undersöka debutverkens betydelse i författarnas produktioner samt gå på djupet ytterligare i studier av teman, motiv och stilistiska aspekter kan ge fler resultat. Därför ska sökandet efter debutverkets särart fortsätta – jakten är inte slut: Det finns mer att upptäcka innan frågan om vad som karaktäriserar debutverk, debutens villkor och förutsättningar samt de funktioner som formar ett debutverk kan besvaras.},
 author    = {Lundberg, Janna},
 keyword   = {Lyrical Debutante work
Women writers
18th century
Edith Södergran
Karin Boye
Elsa Grave
Sonja Åkesson
Katarina Frostenson},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Searching for The specifics of Debutante Works of Poetry},
 year     = {2010},
}