Advanced

Inhyrning eller återanställning? Arbetsgivarens arbetsledningsrätt kontra arbetstagarens anställningsskydd

Olsson, Anna-Carin LU (2011) HARM21 20111
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
I lagen om anställningsskydd ingår bestämmelser om företrädesrätt till återanställning för arbetstagare under vissa förutsättningar. Inhyrning av personal blev i Sverige legaliserat i början av 1990-talet och bemanningsbranschen har sedan dess blivit väl etablerad på arbetsmarknaden och regleras till stor del genom kollektivavtal.
Inhyrning och återanställning är två alternativa lösningar på ett arbetskraftsbehov men kan i vissa situationer uppfattas som konkurrerande. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt ställs mot arbetstagarens anställningsskydd. Frågan huruvida inhyrning skulle kunna innebära ett otillbörligt kringgående av företrädesrätten till återanställning har behandlats i praxis. Arbetsdomstolen har inte vid något tillfälle funnit... (More)
I lagen om anställningsskydd ingår bestämmelser om företrädesrätt till återanställning för arbetstagare under vissa förutsättningar. Inhyrning av personal blev i Sverige legaliserat i början av 1990-talet och bemanningsbranschen har sedan dess blivit väl etablerad på arbetsmarknaden och regleras till stor del genom kollektivavtal.
Inhyrning och återanställning är två alternativa lösningar på ett arbetskraftsbehov men kan i vissa situationer uppfattas som konkurrerande. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt ställs mot arbetstagarens anställningsskydd. Frågan huruvida inhyrning skulle kunna innebära ett otillbörligt kringgående av företrädesrätten till återanställning har behandlats i praxis. Arbetsdomstolen har inte vid något tillfälle funnit att inhyrning stridit mot företrädesrätten. Domstolen har emellertid fastställts att inhyrning av bemanningspersonal, då arbetstagare har företrädesrätt, skulle kunna utgöra en kränkning av företrädesrätten i de fall inhyrningen gjorts på ett otillbörligt sätt och att åtgärden gjorts i syfte att kringgå företrädesrätten.
Genom möjligheten till självreglering på den svenska arbetsmarknaden har arbetstagarorganisationer drivit frågan om en begränsning av möjligheten till inhyrning då arbetstagare har företrädesrätt. Under avtalsrörelsen 2010 tillkom ett flertal kollektivavtal med sådana bestämmelser.
Uppsatsen syftar till att belysa problematiken utifrån i huvudsak arbetsgivares och arbetstagarorganisationers perspektiv. Den behandlar det allmänna rättsläget och arbetstagarorganisationers möjlighet till påverkan. Även olika förutsättningar för arbetsgivaren relaterade till problematiken undersöks och ett urval av de kollektivavtal från 2010 som innehåller överenskommelser gällande inhyrning och företrädesrätt analyseras. (Less)
Abstract
The Employment Protection Act regulates the employee’s right of priority to reinstatement under certain conditions. Temporary hiring of personnel was legalised in Sweden at the beginning of the 1990’s and the temporary agency work industry have since become well established in the labour market and is largely regulated through collective agreements.
Temporary hiring of personnel and reinstatement are two alternative solutions to the need of manpower but can be considered to be competitive options. The employer’s right to direct and distribute the work as he sees fit is opposed to the employee’s right to employment protection. The question whether temporary hiring of personnel could be an illegal circumvention of the right to reinstatement... (More)
The Employment Protection Act regulates the employee’s right of priority to reinstatement under certain conditions. Temporary hiring of personnel was legalised in Sweden at the beginning of the 1990’s and the temporary agency work industry have since become well established in the labour market and is largely regulated through collective agreements.
Temporary hiring of personnel and reinstatement are two alternative solutions to the need of manpower but can be considered to be competitive options. The employer’s right to direct and distribute the work as he sees fit is opposed to the employee’s right to employment protection. The question whether temporary hiring of personnel could be an illegal circumvention of the right to reinstatement has been processed in the Labour Court. Temporary hiring of personnel has of yet not been found to be in conflict with the right to reinstatement. However, the Labour Court has established that temporary hiring of personnel, while an employee has the right of priority to reinstatement, could be in conflict with the reinstatement regulation if the temporary hiring is done inappropriately and with a purpose of circumventing the right to reinstatement.
Due to the possibility of self-regulation in the Swedish labour market, the labour organisations have been pushing the question of limiting the employer’s possibility to temporarily hire personnel while former employees have the right of priority to reinstatement. During the collective bargaining negotiations in 2010, these kinds of limitations were added to several collective agreements.
This thesis aims to illustrate the problems through predominately the employers and labour organisations perspective. It deals with applicable legal conditions and the labour organisations possibility to influence. Different conditions for the employer related to this problem are also considered and a selection of the collective agreements from 2010 regulating temporary hiring and the preferential rights are analysed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Anna-Carin LU
supervisor
organization
course
HARM21 20111
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
företrädesrätt, återanställning, inhyrning, otillbörligt kringgående, kollektivavtalsreglering
language
Swedish
id
1982176
date added to LUP
2011-06-29 13:57:09
date last changed
2011-06-29 13:57:09
@misc{1982176,
 abstract   = {The Employment Protection Act regulates the employee’s right of priority to reinstatement under certain conditions. Temporary hiring of personnel was legalised in Sweden at the beginning of the 1990’s and the temporary agency work industry have since become well established in the labour market and is largely regulated through collective agreements.
Temporary hiring of personnel and reinstatement are two alternative solutions to the need of manpower but can be considered to be competitive options. The employer’s right to direct and distribute the work as he sees fit is opposed to the employee’s right to employment protection. The question whether temporary hiring of personnel could be an illegal circumvention of the right to reinstatement has been processed in the Labour Court. Temporary hiring of personnel has of yet not been found to be in conflict with the right to reinstatement. However, the Labour Court has established that temporary hiring of personnel, while an employee has the right of priority to reinstatement, could be in conflict with the reinstatement regulation if the temporary hiring is done inappropriately and with a purpose of circumventing the right to reinstatement. 
Due to the possibility of self-regulation in the Swedish labour market, the labour organisations have been pushing the question of limiting the employer’s possibility to temporarily hire personnel while former employees have the right of priority to reinstatement. During the collective bargaining negotiations in 2010, these kinds of limitations were added to several collective agreements. 
This thesis aims to illustrate the problems through predominately the employers and labour organisations perspective. It deals with applicable legal conditions and the labour organisations possibility to influence. Different conditions for the employer related to this problem are also considered and a selection of the collective agreements from 2010 regulating temporary hiring and the preferential rights are analysed.},
 author    = {Olsson, Anna-Carin},
 keyword   = {företrädesrätt,återanställning,inhyrning,otillbörligt kringgående,kollektivavtalsreglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inhyrning eller återanställning? Arbetsgivarens arbetsledningsrätt kontra arbetstagarens anställningsskydd},
 year     = {2011},
}