Advanced

Sverige bygger högt i trä

Hansson, Viktor and Hervén, Olle (2011)
Programmes in Helesingborg
Abstract (Swedish)
I Sverige har det i över 100 år varit förbjudet att bygga hus i trä högre än två våningar. Lagen upphävdes 1994 då byggnormen ändrades och trähus återigen fick byggas högt då lagen ändrades från att begränsa materialval till att kräva de funktionskrav som skall uppfyllas. Dock byggs det inte så mycket höga trähus i Sverige trots den stora skogsproduktion som faktiskt producerar 120 stycken normalstora femvåningshus varje timme. Det kan ha att göra med att forskning och utveckling av träbyggnation är något eftersatt på grund av det förbud som länge fanns mot att bygga höga hus i trä. Det finns två stora problem som är en stor del till att inte fler flervåningshus byggs i trä, problemen är brand och akustik.
Brandproblematiken är något som i... (More)
I Sverige har det i över 100 år varit förbjudet att bygga hus i trä högre än två våningar. Lagen upphävdes 1994 då byggnormen ändrades och trähus återigen fick byggas högt då lagen ändrades från att begränsa materialval till att kräva de funktionskrav som skall uppfyllas. Dock byggs det inte så mycket höga trähus i Sverige trots den stora skogsproduktion som faktiskt producerar 120 stycken normalstora femvåningshus varje timme. Det kan ha att göra med att forskning och utveckling av träbyggnation är något eftersatt på grund av det förbud som länge fanns mot att bygga höga hus i trä. Det finns två stora problem som är en stor del till att inte fler flervåningshus byggs i trä, problemen är brand och akustik.
Brandproblematiken är något som i stor del redan är löst och man klarar ganska lätt uppsatta brandkrav. Dock är brand något som konkurrenter med mer konventionella material, såsom betong fortfarande använder som argument för att deras material skall användas istället. Det skall även tilläggas att hus i trä är känsliga för felmontering och alla inblandade hantverkare måste veta de kritiska monteringsmomenten som måste följas för att korrekt brandskydd skall uppnås.
Akustikproblematiken i höga hus av trä beror främst på att stegljud fortplantar sig lätt i en trästomme. Problemet finns i alla lätta konstruktioner och är svåra att bli av med. Man har gjort stora framsteg inom detta område och gör det fortfarande då det forskas en hel del på detta fortfarande. Det akustiska klimatet i ett trähus är betydligt sämre vid jämförelse med ett hus i betong. I dagens läge finns inte tekniken att skapa trähus med bättre eller samma ljudprestanda som ett betonghus till rimlig kostnad.
En fallstudie är gjord på kvarteret Skonaren i Västra hamnen i Malmö där ett flervåningshus med trästomme byggs med ett helt nytt byggsystem som är dimensionerat för 4-8 våningar. Byggsystemet är utvecklat av Derome och Tyréns. Det finansieras till stor del av CBBT (Centrum för byggande och boende i trä). I fallstudien har vi studerat de tekniska lösningar som är gjorda ur brand- och akustiksynvinkel, vi har även intervjuat konstruktörer och arkitekter som är involverade i projektet i Malmö för att höra hur de ser på byggnation med trä och hur det är att arbeta med ett byggsystem. Slutsatsen till arbetet är att som det ser ut i nuläget så är trähus är mer lyhörda och vid fel montering är de även mer brandfarliga. Dock finns det utrymme för förbättringar och i framtiden är det mycket möjligt att flervåningshus i trä kan mäta sig med betong. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Viktor and Hervén, Olle
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flervåningshus, cbbt, akustik, brand, trä, trästomme
language
Swedish
id
1982360
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=1880&type=doc
date added to LUP
2011-06-23
date last changed
2012-07-12 15:39:47
@misc{1982360,
 abstract   = {I Sverige har det i över 100 år varit förbjudet att bygga hus i trä högre än två våningar. Lagen upphävdes 1994 då byggnormen ändrades och trähus återigen fick byggas högt då lagen ändrades från att begränsa materialval till att kräva de funktionskrav som skall uppfyllas. Dock byggs det inte så mycket höga trähus i Sverige trots den stora skogsproduktion som faktiskt producerar 120 stycken normalstora femvåningshus varje timme. Det kan ha att göra med att forskning och utveckling av träbyggnation är något eftersatt på grund av det förbud som länge fanns mot att bygga höga hus i trä. Det finns två stora problem som är en stor del till att inte fler flervåningshus byggs i trä, problemen är brand och akustik.
Brandproblematiken är något som i stor del redan är löst och man klarar ganska lätt uppsatta brandkrav. Dock är brand något som konkurrenter med mer konventionella material, såsom betong fortfarande använder som argument för att deras material skall användas istället. Det skall även tilläggas att hus i trä är känsliga för felmontering och alla inblandade hantverkare måste veta de kritiska monteringsmomenten som måste följas för att korrekt brandskydd skall uppnås.
Akustikproblematiken i höga hus av trä beror främst på att stegljud fortplantar sig lätt i en trästomme. Problemet finns i alla lätta konstruktioner och är svåra att bli av med. Man har gjort stora framsteg inom detta område och gör det fortfarande då det forskas en hel del på detta fortfarande. Det akustiska klimatet i ett trähus är betydligt sämre vid jämförelse med ett hus i betong. I dagens läge finns inte tekniken att skapa trähus med bättre eller samma ljudprestanda som ett betonghus till rimlig kostnad.
En fallstudie är gjord på kvarteret Skonaren i Västra hamnen i Malmö där ett flervåningshus med trästomme byggs med ett helt nytt byggsystem som är dimensionerat för 4-8 våningar. Byggsystemet är utvecklat av Derome och Tyréns. Det finansieras till stor del av CBBT (Centrum för byggande och boende i trä). I fallstudien har vi studerat de tekniska lösningar som är gjorda ur brand- och akustiksynvinkel, vi har även intervjuat konstruktörer och arkitekter som är involverade i projektet i Malmö för att höra hur de ser på byggnation med trä och hur det är att arbeta med ett byggsystem. Slutsatsen till arbetet är att som det ser ut i nuläget så är trähus är mer lyhörda och vid fel montering är de även mer brandfarliga. Dock finns det utrymme för förbättringar och i framtiden är det mycket möjligt att flervåningshus i trä kan mäta sig med betong.},
 author    = {Hansson, Viktor and Hervén, Olle},
 keyword   = {flervåningshus,cbbt,akustik,brand,trä,trästomme},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sverige bygger högt i trä},
 year     = {2011},
}