Advanced

När ett barn förlorar en förälder: En explorativ studie om vårdpersonals upplevelser av arbete med barn som närstående

Burman, Therese LU and Aldén, Maria LU (2011) PSPT02 20111
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftar dels till att bidra med en djupare förståelse för vårdpersonals upplevelser av arbete med barn som närstående i samband med föräldraför-lust, dels till reflektion kring hur denna förståelse i förlängningen kan få praktiska implikationer vilka kan komma att gynna såväl dessa barn som vårdpersonal. I studien deltog tio personer, åtta kvinnor och två män, anställda inom olika enheter vid Skånes Universitetssjukhus. Semistruktu-rerade intervjuer genomfördes med samtliga deltagare vid respektive arbetsplats. Studien har en kvalitativ och kritisk realistisk forskningsansats, och en tematisk analys gjordes av materialet. Denna resulterade i följande sjutton teman: Det fysiska utrymmet, Det psykosociala utrymmet, Att skapa... (More)
Studien syftar dels till att bidra med en djupare förståelse för vårdpersonals upplevelser av arbete med barn som närstående i samband med föräldraför-lust, dels till reflektion kring hur denna förståelse i förlängningen kan få praktiska implikationer vilka kan komma att gynna såväl dessa barn som vårdpersonal. I studien deltog tio personer, åtta kvinnor och två män, anställda inom olika enheter vid Skånes Universitetssjukhus. Semistruktu-rerade intervjuer genomfördes med samtliga deltagare vid respektive arbetsplats. Studien har en kvalitativ och kritisk realistisk forskningsansats, och en tematisk analys gjordes av materialet. Denna resulterade i följande sjutton teman: Det fysiska utrymmet, Det psykosociala utrymmet, Att skapa delaktighet, Sorgens många ansikten, Mognadsnivå, Familjesystemet, Att begripliggöra, Normalisering, Att möta barnet där det är, Behovet av stödjande vuxna, Positiv inställning, Trygga ramar, Att verkliggöra, Bollen är deras, Att leda vidare, Att inte stå ensam samt Att se det ljusa i mörkret. Resultaten diskuteras utifrån möjliga implikationer för vårdpersonals arbete med barn som närstående i samband med föräldraförlust. (Less)
Abstract
The study aims to lend a deeper understanding of the experience of health professionals working with children as related in the context of parental loss, and to reflection on how this understanding of the extension may have practical implications which could benefit both the children and healthcare professionals. In this study, ten people participated, including eight women and two men, employees of various departments at Skånes Universitets-sjukhus. Semi-structured interviews were conducted with all participants at each workplace. The study has a qualitative and critical-realistic research approach, and a thematic analysis was implemented with the material. This analysis resulted in the following seventeen themes: The physical space, The... (More)
The study aims to lend a deeper understanding of the experience of health professionals working with children as related in the context of parental loss, and to reflection on how this understanding of the extension may have practical implications which could benefit both the children and healthcare professionals. In this study, ten people participated, including eight women and two men, employees of various departments at Skånes Universitets-sjukhus. Semi-structured interviews were conducted with all participants at each workplace. The study has a qualitative and critical-realistic research approach, and a thematic analysis was implemented with the material. This analysis resulted in the following seventeen themes: The physical space, The psychosocial space, Creating involvement, The many faces of sorrow, The level of maturity, The family system, To create comprehensiveness, Normalization, To meet the child where it is, The need for supportive adults, Positive attitude, A safe framework, To make in real, It´s up to them, To lead forth, To not stand alone, and To see light in the darkness. The results are discussed with reference to possible implications for healthcare professionals working with children as related in the context of parental loss. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Burman, Therese LU and Aldén, Maria LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Grief, Parental loss, Related children, Tematisk analys, Vårdpersonal, Sorg, Barn som närstående, Föräldraförlust, Healthcare professionals, Thematic analysis.
language
Swedish
id
1982448
date added to LUP
2011-07-04 16:42:14
date last changed
2011-07-04 16:42:14
@misc{1982448,
 abstract   = {The study aims to lend a deeper understanding of the experience of health professionals working with children as related in the context of parental loss, and to reflection on how this understanding of the extension may have practical implications which could benefit both the children and healthcare professionals. In this study, ten people participated, including eight women and two men, employees of various departments at Skånes Universitets-sjukhus. Semi-structured interviews were conducted with all participants at each workplace. The study has a qualitative and critical-realistic research approach, and a thematic analysis was implemented with the material. This analysis resulted in the following seventeen themes: The physical space, The psychosocial space, Creating involvement, The many faces of sorrow, The level of maturity, The family system, To create comprehensiveness, Normalization, To meet the child where it is, The need for supportive adults, Positive attitude, A safe framework, To make in real, It´s up to them, To lead forth, To not stand alone, and To see light in the darkness. The results are discussed with reference to possible implications for healthcare professionals working with children as related in the context of parental loss.},
 author    = {Burman, Therese and Aldén, Maria},
 keyword   = {Grief,Parental loss,Related children,Tematisk analys,Vårdpersonal,Sorg,Barn som närstående,Föräldraförlust,Healthcare professionals,Thematic analysis.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När ett barn förlorar en förälder: En explorativ studie om vårdpersonals upplevelser av arbete med barn som närstående},
 year     = {2011},
}