Advanced

Blanket Retention of Electronic Communications Traffic Data and the Right to Respect for Private Life - Sweden in Focus

Yakob, Aschtar LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete rör direktiv 2006/46/EG och dess överensstämmelse med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Examensarbetet använder Sverige som ett exempel, och analyserar främst lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och dess tillkortakommanden vad gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till lagrade trafikuppgifter. Analysen utmynnar i att finna att Sverige bryter mot artikel 8 samt 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Författaren delar flera remissinstansers åsikter om att förändringarna som föreslås i SOU 2005:38 rörande regleringar kring tillgång till trafikuppgifter bör förändras på så... (More)
Detta examensarbete rör direktiv 2006/46/EG och dess överensstämmelse med den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Examensarbetet använder Sverige som ett exempel, och analyserar främst lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och dess tillkortakommanden vad gäller brottsbekämpande myndigheters tillgång till lagrade trafikuppgifter. Analysen utmynnar i att finna att Sverige bryter mot artikel 8 samt 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Författaren delar flera remissinstansers åsikter om att förändringarna som föreslås i SOU 2005:38 rörande regleringar kring tillgång till trafikuppgifter bör förändras på så sätt att de enbart skall regleras i rättegångsbalken.
Uppsatsen går också bitvis in på den triangulära relationen mellan EU, Europeakonvention och en medlemsstat, samt de förändringar som kommer till stånd i och med Lissabonfördraget. Vidare ägnas stora delar av uppsatsen till att analysera automatisk lagring av trafikuppgifter från alla individers kommunikationer ur ett sociologiskt perspektiv, där mekanismerna bakom och konsekvensarna av statlig övervakning som social kontroll tas upp. Denna diskussion innehåller ändock juridiska slutsatser i det att direktivets legalitet ifrågasätts då europeiska kommissionen, enligt författaren, inte har presenterat tillfredställande bevis för att behovet av datalagring verkligen står i proportion till de konsekvenser sådan övervakning kan ha för individen och samhället i stort. Således dras slutsatsen att obligatorisk datalagring bör ersättas av s.k. ’quick-freeze’ metod samt att direktivet bör upphävas eller ändras så att tillgången till data regleras på ett tillfredställande sätt. (Less)
Abstract
This thesis concerns Directive 2006/46/EC and its compliance with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The thesis uses Sweden as an example, and mainly analyses the shortcomings in Swedish legislation on how traffic data may be accessed by law enforcement authorities, finding that the regulations under the Swedish Electronic Communications Act breaches Article 8 and 13 of the Convention. The author shares the opinion of several Swedish bodies that the changes suggested in SOU 2005:38 concerning the regulations on access to the retained data should be implemented, so that the access is regulated only under the Swedish Code of Judicial Procedure. The thesis also describes the triangular relationship between the... (More)
This thesis concerns Directive 2006/46/EC and its compliance with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The thesis uses Sweden as an example, and mainly analyses the shortcomings in Swedish legislation on how traffic data may be accessed by law enforcement authorities, finding that the regulations under the Swedish Electronic Communications Act breaches Article 8 and 13 of the Convention. The author shares the opinion of several Swedish bodies that the changes suggested in SOU 2005:38 concerning the regulations on access to the retained data should be implemented, so that the access is regulated only under the Swedish Code of Judicial Procedure. The thesis also describes the triangular relationship between the EU, the Convention and the Member State, and the changes to this relationship which are brought about by the Lisbon Treaty. Furthermore, the scenario of blanket retention of traffic data of all European citizens is analyzed from a sociological point of view, where the thesis looks into the mechanisms behind state surveillance as social control and the detrimental effects it may have on the individual and the society as a whole. In this context there is also a conclusion from a legal point of view, where it is argued that the European Commission has failed to provide evidence of a certain quality and quantity on the necessity of blanket retention, raising doubts concerning the proportionality, and, in effect, the legality of the Directive. The final conclusion is that blanket retention of traffic data should be replaced with the so called ‘quick-freeze’ method which was already used prior to the Directive, and that the Directive should be repealed or amended so that the conditions for the access to the traffic data is regulated in a satisfactory manner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Yakob, Aschtar LU
supervisor
organization
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, EU law, rättssociologi, sociology of law, 2006/24/EG, 2006/24/EC, datalagring, data retention, human rights law, folkrätt, traffic data, trafikuppgifter, blanket retention, ECHR, EKMR, respect for private life, effective remedies, electronic communications, elektronisk kommunikation, privacy, surveillance, övervakning, privatliv, effektiva rättsmedel
language
English
id
1982449
date added to LUP
2011-06-29 14:10:42
date last changed
2011-06-29 14:10:42
@misc{1982449,
 abstract   = {This thesis concerns Directive 2006/46/EC and its compliance with the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms. The thesis uses Sweden as an example, and mainly analyses the shortcomings in Swedish legislation on how traffic data may be accessed by law enforcement authorities, finding that the regulations under the Swedish Electronic Communications Act breaches Article 8 and 13 of the Convention. The author shares the opinion of several Swedish bodies that the changes suggested in SOU 2005:38 concerning the regulations on access to the retained data should be implemented, so that the access is regulated only under the Swedish Code of Judicial Procedure. The thesis also describes the triangular relationship between the EU, the Convention and the Member State, and the changes to this relationship which are brought about by the Lisbon Treaty. Furthermore, the scenario of blanket retention of traffic data of all European citizens is analyzed from a sociological point of view, where the thesis looks into the mechanisms behind state surveillance as social control and the detrimental effects it may have on the individual and the society as a whole. In this context there is also a conclusion from a legal point of view, where it is argued that the European Commission has failed to provide evidence of a certain quality and quantity on the necessity of blanket retention, raising doubts concerning the proportionality, and, in effect, the legality of the Directive. The final conclusion is that blanket retention of traffic data should be replaced with the so called ‘quick-freeze’ method which was already used prior to the Directive, and that the Directive should be repealed or amended so that the conditions for the access to the traffic data is regulated in a satisfactory manner.},
 author    = {Yakob, Aschtar},
 keyword   = {EU-rätt,EU law,rättssociologi,sociology of law,2006/24/EG,2006/24/EC,datalagring,data retention,human rights law,folkrätt,traffic data,trafikuppgifter,blanket retention,ECHR,EKMR,respect for private life,effective remedies,electronic communications,elektronisk kommunikation,privacy,surveillance,övervakning,privatliv,effektiva rättsmedel},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Blanket Retention of Electronic Communications Traffic Data and the Right to Respect for Private Life - Sweden in Focus},
 year     = {2011},
}